2 YILLIK MEZUNLARINA GÖREVDE YÜKSELME ŞANSI

Hangi 2 yıllık öğrenim mezunları, görevde yükselmede 4 yıllık mezunu gibi başvuru yapabilecek?

2 YILLIK MEZUNLARINA GÖREVDE YÜKSELME ŞANSI


Görevde yükselme işlemlerinde aranacak mezuniyet şartı ve diğer hususlar "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte" düzenlenmiştir. Bu yönetmeliğin geçici 3. maddesinde, 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve bu tarih itibariyle 2 yıllık bir yükseköğrenim programından mezun olanlar için özel bir düzenleme yapıldı. Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yönetmelikte yer alan düzenleme şu şekildedir:

"Geçici Madde 3 - (Değiğik birinci fıkra: 1/3/2010-2010/192 K.) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır. 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 5 inci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler." Yönetmeliğin bu maddesine göre, 18/4/1999 tarihinde memur olan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer şartları da taşıyorlarsa, 4 yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Burada bir takdir hakkı bulunmamaktadır. 2012 yılında görevde yükselme ilanına çıkan bir kurum olsun. Bu kurumun görevde yükselme ilanında, bir şube müdürlüğü için 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olma şartı var ise, 18/4/1999 tarihinde memur olan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar da bu unvan için yapılacak görevde yükselme sınavına başvurabilecektir. Ancak burada şu hususu da belirtmek istiyoruz. 18/4/1999 tarihinde memur olan ancak o sırada 2 yıllık bir yükseköğrenim programında okuyanlar aynı hakka sahip değildir. Yönetmelik maddesi sadece 18/4/1999 tarihinde memur olup , mezun olanlar içindir. Danıştay Beşinci Dairesinin 2009/6892 sayılı kararıyla, bu uygulama hukuka uygun da bulunmuştur.
Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2012, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER