2015 YILI MEMUR SENDİKA ÜYE SAYILARI

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2015 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ yayınlandı.

2015 YILI MEMUR SENDİKA ÜYE SAYILARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:


4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU GEREĞİNCE KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI İLE KONFEDERASYONLARIN ÜYE SAYILARINA İLİŞKİN 2015 TEMMUZ İSTATİSTİKLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

1 - Üyesi olmayan veya üye bildiriminde bulunmayan sendikalara bu istatistikte yer verilmemiştir.

2- Toplam çalışan kamu görevlisi sayısı, bildirimde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının bildirimlerine göre oluşturulmuştur.

Oosya No

KAMU GÖREVLİLERİ KONFEDERASYONLARININ UNVANI

TOPLAM ÜYE SAYISI

17

KESK

(Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu)

236.203

26

TÜRKİYE KAMU-SEN

(Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu)

445.729

52

MEMUR-SEN

(Memur Sendikaları Konfederasyonu)

836.505

92

BASK

(Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu)

4.360

141

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

(Birleşik Kamu Işgörenleri Sendikaları Konfederasyonu)

57.365

142

HAK-SEN

(Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu)

4.187

165

DESK

(Demokratik Sendikalar Konfederasyonu)

5.982

203

TÜM MEMUR-SEN

(Tüm Memur Sendikaları Konfederasyonu)

8.338

230

CİHAN-SEN

(Cihan Sendikaları Konfederasyonu)

29.000

253

EKSEN

(Eksen Sendikalar Konfederasyonu)

2.173

 

BAĞIMSIZ SENDİKALAR

49.186

GENEL TOPLAM

1.679.028

Hizmet Kolu Sıra

No

Hizmet

Kolunun

Adı

Toplara Kanıu Görevlileri Sayısı

Kamu Görevlileri Sendikasının Unvanı

Bağlı Olduğu Konfederasyon

Sendika Dosya No

Toplanı Üye Sayısı

Sendikalaşma Oranı (%)

     

BES

(Büro Emekçileri Sendikası)

KESK

n

18.478

6,79

     

TÜRK BÜRO-SEN

(Türkiye Büro Çalışanları Sendikası)

TÜRKİYE

KAMU-SEN

36

48.831

17,93

     

BÜRO MEMUR - SEN

{Büro Memurları Sendikası)

MEMl'R-SEN

63

54.908

20,17

     

BÜRO HAK SEN

(Baro Çalışanları HA Sendikası)

HAK-SEN

1.590

0,58

     

BÜRO-İŞ

(Büro Hizmet Kolu Kamu Çalış anlan Sendikası)

BİRLEŞİK KAML'-İŞ

124

1.963

0,72

     

BAĞIMSIZ BÜRO-SEN

(Bağımsız Büro Hizmet Kolu Sendikası)

BASK

127

644

0,24

     

MES

(Müstakil Emekçiler Sendikası)

BAĞIMSIZ

144

26

0,01

     

DEMOKRATİK OFİS-SEN (Türkiye Demokratik Ofis Çalışanları Sendikası)

DESK

157

300

0,11

     

ADALET BÜRO-SEN

(Türkiye i Na!u Hizmetleri Kolu Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

158

4 511

1,66

     

HÜRSEN (Hür Kamu Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

ısı

29

0,0!

     

TÜM BÜRO-SEN (Tüm Büro Çalışanları Sendikası)

TÜMMEMUR-SEN

18S

90

0,03

1

Büro, Bankacılık ve Sigortacılık

İ7İ.285

SÖZ BÜRO-SEN (Büro Çalışanları Söküşü Sendikası)

BAĞIMSIZ

197

40

0,01

 

Hizmetleri

 

SİME-SEN (Sivil Memurlar Sendikası)

BAĞIMSIZ

209

12.616

4,63

     

KATILIM BÜRO SEN

(Katılıma Büro Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

210

729

0,27

     

SAVDES-SEN

(Savunma ve Güvenlik Destek Hizmetleri Sendikası)

BAĞIMSIZ

211

7.813

2,87

     

ASİM-SEN (Askeri İş Yerlerinde Görevli Kaimi Çalışanlar; Sendikası)

BAĞIMSIZ

212

1.987

0,73

     

MALİYE- SEN

(Maliye Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

il S

154

0,06

     

UFUK BÜRO-SEN'

(Ufuk Büro Görevlileri Sendikası)

CİHAN-SEN

218

671

0,25

     

YARGIÇLAR SENDİKASI

BAĞIMSIZ

229

92

0,03

     

EKSEN BÜRO-SEN

(Eksen Büro Çalışanları Sendikası)

EKSEN

231

235

0,09

     

SAVSEN (Savunma Hizmetleri Sendikası)

BAĞIMSIZ

236

122

0,04

     

SİPER-SEN (Emniyet Teşkilatı Sivil Personel Sendikası)

BAĞIMSIZ

242

1.654

0,61

     

YURT-AY BÜRO SEN

(Yetiştirme Yurtlarından Avnlanlar ve Büro Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

246

44

0,02

     

MERKEZ BÜRO-SEN (Merkez Büro Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

255

50

0,02

 

TÜRK EĞİTİM-SEN (Türkiye Eğitim ve Öğretim Bilim Hizmetleri Kdu Kamu Çatışanları Sendikası)

TÜRKİYE

KAMU-SEN

12

220.04 i

19,72

EĞİTİM-SEN

(Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası)

KESK

14

127.214

11,40

EĞİTİM-BİR-SEN (Eğitimciler Birliği Sendikası)

MEMUR-SEN

28

340.365

30,51

TEM-SEN

(Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası)

BAĞIMSIZ

43

1,339

0,12

ÖZGÜR EĞİTİM SEN

(Özgür Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

106

869

0,08

ANADOLU EĞİTİMDEN (Anadolu Eğilim öğretim vc Bilim Hizmetleri Sendikası)

BASK

m

1.092

0,10

ATA-SEN (Ata Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

116

91

0,01

EĞİTİM-İŞ (Eğitim ve Bilim işgörenkri Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

m

45,157

4,05

TEÇ-SEN (Tüm Eğitim Çalışan! an Sendikası)

BAĞIMSIZ

us

7.567

0,68

EĞİTİM HAK-SEN (Eğitim, öğretim ve Bilim Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN

m

1.146

0,10

ANÖ-SEN

(Anadolu Eğitim Çalışanları Birliği Sendikası)

BASK

138

239

0,02

TÜM EĞİTİM BİR SEN

(Tüm Eğitimciler Birliai Sendikası)

BAĞIMSIZ

154

45

0,00

BEÇ-SEN

(Bağımsız Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamı Görevlileri Sendikası)

BASK

156

145

0,01

DES

(Demokrat Eğitimciler Sendikası)

BAĞIMSIZ

m

323

0,03

BİRLİK EĞİTİM-SEN (Eğitim, öğretim ve Bilim Hizmetleri Çalışanları Sendikası)

TÜM MEMUR-SEN

m

452

0,04

BlLCEÇ

(Bilinçli ve Gehşimci Eğitim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

m

İ22

0,01

EĞİTİM SÖZ-SEN (Eğitim ve Bilim Çalışanlannm Sözü Sendikası)

BAĞIMSIZ

m

İ15

0,01

TEG-SEN (Tüm Eğitim Gönüllüleri Sendikası)

BAĞIMSIZ

m

177

0,02

DEMOKRATİK EĞİTİM SEN (Demokratik Eğitim Çalışanları Sendikası)

DESK

m

14

0,00

METESEN

(Mesleki ve Teknik Eğitim, öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kaimi Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

m

415

0,04

BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN (Bağımsız Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu

BASK

m

69

0.0İ

EĞİTBİL-SEN (Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

187

214

0,02

SÖZ EĞİTİM-SEN (Eğitim Çalışanları Sözcüsü Sendikası)

BAĞIMSIZ

190

20

0,00

YENİ-SEN

(Yeni Nesil Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

193

79

0,01

EKSEN EĞİTİM-SEN (Eğitimci Kamu Çalışanları Sendikası)

EKSEN

196

1.096

0,10

EĞİTİM İLKE-SEN (İlkeli Eğitim ve Bilim Çalışanları Dayanışma Sendikası)

BAĞIMSIZ

m

112

0,01

SAV'SEN

(Eğitim ve Saymanlık Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

m

105

0,01

YURT AY-SEN (Yetiştirme Yurtlarından Aynlanlar Eğitim Çalışanları

BAĞIMSIZ

201

474

0,04

 

AKTİF EĞİTİM-SEN (Aktif Eğitimciler Sendikası)

CİHAN-SEN

217

23.700

2,12

 

Cni-sen

(Üniversite Cahsanlan Sendikası)

BAĞIMSIZ

232

62

0,01

 

TÜM EĞİTİM-SEN (Tüm Eğitim ve Bilim Çalışanlan Sendikası)

BAĞIMSIZ

234

277

0,02

 

ÖĞESEN ((öğretim Elemanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

244

772

0,07

 

TÖS

(Tüm Öğretmenler Sendikası!

BAĞIMSIZ

247

155

0,01

 

TÜM ÜNİ-SEN (Tüm Üniversite Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

251

158

0,01     

türksaCuk-sen

(Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

TÜRKİYE

KAMU-SEN

5

10I.47S

20,50

 
     

SES

(Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası)

KESK

16

41.629

8,41

 
     

SAĞLIKKEN (Sağlık ve Sosval Hizmet Çalışanları Sendikası)

MEMUR-SEN

30

211.648

42,77

 
     

BAĞIMSIZ SAĞLIK-SEN (Bağımsız Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası)

BASK

87

860

0,17

 
     

SAGUK HAKSEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak Sendikası)

HAKSEN

133

650

0,13

 
     

TÜM SAĞLIK-SEN (Tüm Sağlık ve Sosval Hizmet Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

145

424

0,09

 
     

SÖZ-SEN

(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sözü Sendikası)

BAĞIMSIZ

147

218

0,04

 
     

HİZMET SAĞLIK-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hizmet Sendikası;

BAĞIMSIZ

152

245

0,05

 
     

SAĞLIK SÖZ-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Çalışanlarının Sözü Sendikası)

BAĞIMSIZ

159

303

0,06

 
     

GENEL SAĞLIK-İŞ (Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

169

1.585

0,32

 
     

DEMOKRATİK SAĞLIK-SEN

(Demokratik Sağlık Sosyal Hizmet Çalış anlan Sendikası)

TÜM MEMUR-SEN

174

664

0,13

 
     

BEVAZSEN (Beyaz önlük Sağlık ve Sosyal Hizmet Sendikası)

BAĞIMSIZ

175

32

0,01

 

3

Sağlık ve Sosyal

494,898

ANADOLU SAĞLIK-SEN (Anadolu Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları

DESK

179

226

0,05

 
     

TIP-SEN

(Tıp Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

189

25

0,01

 
     

SÖZ SAĞLIK-SEN (Sağlık Çalışanları Sözcüsü Sendikası)

BAĞIMSIZ

191

9

0,00

 
     

AKTİF SAĞLIK-SEN (Sağlık Hizmetleri Sınıfı ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

195

264

0,05

 
     

EKSEN SAĞLIK BİR-SEN (Elsen Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Birliği Sendikası)

EKSEN

216

608

0,12

 
     

UFUK SAĞLIK-SEN (Ufuk Sağlık ve Sosyal Hizmet Görevlileri Sendikası)

CİHAN-SEN

219

3.395

0,69

 
     

VÜRT AV SAĞLIK-SEN Yetiştirme Yurtlarından Aynlanlar ve Sağlık Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

228

107

0,02

 
     

DAYANIŞMA SENDİKASI (Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Davamsma Sendikası)

BAĞIMSIZ

233

İ.289

0,26

 
     

KESS

(Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası)

BAĞIMSIZ

248

103

0,02

 
     

HAS SAĞLIK-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak ve Adalet Sendikası)

BAĞIMSIZ

250

105

0,02

 
     

MERKEZ SAĞLIK-SEN (Merkez Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

254

255

0,05

 
     

SAĞLIK ORDUSU SENDİKASI (sağlık ve Sosval Hizmet Ordusu sendikası)

BAĞIMSIZ

257

89

0,02

 
     

ONUR SAĞLIK-SEN (Onurlu Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

260

19

0,00

 
     

TÜMBEL-SEN (Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri

KESK

20

27.680

22,85

 
     

TÜRK YEREL HİZMET-SEN

(Türkiye Yerel Yönetim Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

TÜRKİYE

KAMU-SEN

25

13.284

10,97

 
     

BEM-BİR-SEN (Belediye ve özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası)

MEMUR-SEN

51

62.024

51,20

 
     

YEREL HAK SEN (Yerel Yönetim Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN

136

169

0,14

 
 

Hizmetleri

 

BAĞIMSIZ YEREL HİZMET-SEN (Bağımsız Yere! Yönetimler Çalışanları Sendikası)

BASK

140

99

0,08

 
     

BELBİR-SEN

ı.uemoKrauK oeıeaıye ve uzeı taare vanşanıan öirııgı

DESK

184

120

0,10

 
     

TÜM YEREL-SEN (Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

214

7.152

5,90

 
     

UFUK YEREL-SEN t,U£iiK rcreı toneıım nızmetıen Kamu uorevınen

CİHAN-SEN

225

159

0,13

 
     

YEREL BİRLİK SEN (Yerel Yönetim ve Kamu Çalışanları Birliği Sendikası)

BASK

238

84

0,07

 
     

TÜRK HABER SEN

(Türkiye Haberleşme, Kağıt ve Basm-Yayın Hizmet Kolu Kamu Çalkan]an Sendikası)

TÜRKİYE

KAMU-SEN

6

8.668

24,70

 
     

HABERSEN

(Basın, Yayın, İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası)

KESK

19

3.215

9,16

 
     

BİRLİK HABER-SEN

(Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası)

MEMUR-SEN

53

14.576

41,53

 

5

Basın, Yay ın ve İletişim Hizmetleri

35.100

BAĞIMSIZ HABER-SEN (Bağımsa Haberleşme ve Basm-Yayın Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

BASK

102

405

İ,İ5

 
     

HABER HAK SEN

(Basra, Yayın, İletişim ve Pasta Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN

134

İ4

0,04

 
     

DEMOKRAT HABER-SEN (Türkiye Demokrat Haberleşme Çalışanları Sendikası)

DESK

162

11

0,03

 
     

UFUK HABER-SEN (Ufuk Basm, Yayın ve İletişim Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası')

CİHAN-SEN

224

117

0,33

 
     

TÜRK KÜLTÜRSANAT-SEN (Türkiye Kültür ve Sanat Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası)

TÜRKİYE

KAMU-SEN

8

2.504

14,09

 
     

KÜLTÜR SANAT-SEN (Küitıir ve Sanal Emekçileri Sendikası)

KESK

4.553

25,62

 
     

KÜLTÜR MEMÜR-SEN

{Kültür, Turizm ve Sanat Çalışanları Sendikası)

MEMUR-SEN

84

4.956

27,89

 

6

Kültür ve Sanat Hizmetleri

17.771

BAĞIMSIZ KÜLTÜR SANAT-SEN (Bağımsız Kültür ve Sanat Çalışanları Sendikası)

BASK

117

27

0.15

 
     

KÜLTÜR SANAT-İŞ (Kültür ve Sanat Hizmet Kolu Kamu işgörenleri Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

135

293

1,65

 
     

KÜLTÜR HAK-SEN (Kültür. Sanat ve Turizm Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN

178

12

0,07

 
     

UFUK KÜLTÜR-SEN

{Ufuk Kültür, S Miat Kamu Görevlileri Sendikası)

CİHAN-SEN

226

33

0,19

 
     

TÜRK İMAR-SEN (Türkiye İmar ve İnşa Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası)

TÜRKİYE

KAMU-SEN

22

7,030

16,42

 
     

YAPI YOL-SEN

(Yol, Yapı, Altyapı, Bayındırlık ve Tapu Kadastro Kamu Emekçileri Sendikası)

KESK

29

3.847

8,99

 
     

BAYINDIR MEMUR-SEN (Bayındır, İnşaat, Yol, Yapı, Tapu ve Kadastro Cahsanlan Birlisi Sendikası)

MEMUR-SEN

55

14.837

34,66

 
     

BAĞIMSIZ YAPI İMAR-SEN (Bağımsız Yapı ve İmar Çalışanları Sendikası)

BASK

86

206

0,48

 

7

Bayındırlık, İnşaat ve Köy

42,811

İMAR HAK-SEN (kar Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN

139

486

1,14

 
     

UFUK BAYINDIR-SEN (Ufuk Bayındırlıklnşaat ve Köy Hizmetleri Memurlar Sendikası)

CİHAN-SEN

228

İ 49

0,35

 
     

TAPU ÇEVRE YOL-İŞ (Afad, Çevre Şehircilik Tapu Kadastro ve Yol İş Kolu Emekçileri Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

235

96

0,22

 
     

AFAD-SEN (Afad Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

237

468

1,09

 
     

EKSEN TAPtl-SEN

(Eksen Tamı ve Kadastro Yaoı İnsaa Yoi İsleri

BAĞIMSIZ

256

30

0,07

 
     

AFAD HAK-SEN (Afad Çalışanları Hak Sendikası)

BAĞIMSIZ

258

103

0,24

 
     

TÜRK ULAŞIM-SEN

(Türkiye Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

TÜRKİYE

KAMU-SEN

11

7.940

28,34

 
     

BTS

(Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası)

KESK

21

2.521

9,00

 
     

ULAŞTIRMA MEMUR-SEN (Ulaştırma Çalışanları Memur Sendikası)

MEMÜR-SEN

85

9.228

32,94

 
     

BAĞIMSIZ ULAŞIM-SEN (Bağımsız Ulaştırma Hizmetleri Kamu Çalışanları

BASK

104

16

0,06

 

3

Ulaştırma

Hizmetleri

28.013

ULAŞTIRMA FAAL-SEN

(Ulaştırma Faal Memur Sendikası)

DESK

122

6

0,02

 
     

BUSEN

(Bağımsız Ulaştırma, Demiryolları, Havaalanı,

BASK

129

109

0,39

 
     

UDEM HAK-SEN (Ulaştırma ve Demiryolu Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN

146

23

0,08

 
     

ULAStM-İŞ

(Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

176

130

0,46

 
     

UFUK ULAŞTIRMA-SEN (Ufuk Ulaştırma Hizmetleri Memullar Sendikası)

CİHAN-SEN

221

136

0,49

 
     

TARJM ÖRKAM-SEN (Tarım, Orman ve Hayvancılık Hizmet Kohı Kamu Emekçileri Sendikası)

KESK

4

3.426

4,95

     

TÜRK TARIM ORMAN-SEN (Türkiye Tanra-Orman ve Gıda Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

TÜRKİYE

KAMU-SEN

24

12.255

17,71

     

TOÇBİR-SEN (Tanm-Orman Çalışanlan Birliği Sendikası)

MEMUR-SEN

34

36.625

52,92

     

BATÖÇ-SEN (Bağımsız Tanm-Orman ve Çevre Sendikası)

BASK

90

67

0,10

     

TOÇ HAKSEN (Tanm-Orman ve Çevre Hak Sendikası)

HAKSEN

138

73

0,11

 

Tarım ve

69,20?

TÜM TOT-SEN (Tüm Tarım Orman ve Toprak Mahsülleri Çalışanları

TÜM MEMUR-SEN

160

44

0,06

 

Ormancılık

Hizmetleri

TARIM ORMAN-İŞ (Tarım, Orman, Hayvancılık ve Çevre Hizmet Kolu

BİRLEŞİK KAMU-tŞ

164

815

1,18

     

DEM-TOÇ-SEN (Demokratik Tarım, Orman ve Çevre Çalışanları

DESK

171

89

0,13

     

EKSEN TARIM ORMAN (Eksen Tarım ve Orman Çalışanları Sendikası)

EKSEN

208

71

0,10

     

UFUK TARIM ORMAN-SEN (UfukTanm ve Ormancılık Hizmetleri Memurlar

CİHAN-SEN

223

448

0,65

     

TORAL-SEN (Tanm Orman Personelleri Alternatif Sendikası)

BAĞIMSIZ

227

13

0,02

     

YURT-AY TARIM-SEN (Yetiştirme Yurtlarından Aynlanlar ve Tanm-Orman

BAĞIMSIZ

259

4

0,01

     

TÜRK ENERJİ SEN

(Türkiye Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

TÜRKİYE

KAMU-SEN

7

6.694

17,27

     

ESM

(Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası)

KESK

27

2.889

7,45

     

ENERJİ BİR-SEN (Enerji, Sanayi vc Madencilik Hizmetleri Çalışanlan

MEMUR-SEN

35

16.153

41,67

10

Enerji, Sanayi ve Madencilik

38.768

BAĞIMSIZ ENERJİ-SEN (Bağımsız, Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası1*

BASK

91

66

0,17

 

Hizmetleri

 

ENERJİ HAK SEN (Enerji, Sanayi ve Madencilik Çalışanları Hak

HAK-SEN

130

24

0,06

     

ENERJİ-İŞ

(Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu İşyerleri

BİRLEŞİK KAMU-İS

206

174

0,45

     

UFUK ENERJİ-SEN

(Ufuk Enerji Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Memur

CİHAN-SEN

222

192

0,50

     

EKSEN ENERJİ SEN (Eksen, Enerji Sanayi ve Madencilik Çalışanları

EKSEN

24S

143

0,37

     

TÜRK DİYANET VAKİF-SEN (Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

TÜRKİYE

KAMU-SEN

9

17.004

14,34

     

DİYANET-SEN (Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası)

MEMUR-SEN

18

71.185

60,01

     

DİVES

(Divanct ve Vakıf Emekçileri Sendikası)

KESK

74

751

0,63

     

BAĞIMSIZ DİYANET HİZMET-SEN (Bağımsız Diyanet ve VakıfHıanetieri Çalışanları Sendikası)

BASK

115

232

0,20

     

»İVA-SEN

(Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Diyanet ve VakıfCshsanian Sendikası)

TÜM MEMUR-SEN

118

7.088

5,98

     

DİN BİR-SEN (özerk Divan« Vafık Çalışanları Birliği Sendikası)

DESK

149

5.216

4,40

u

Hizmetleri

118.617

TÜM DİYANET-SEN Tüm Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası

BAĞIMSIZ

200

464

0,39

     

HAK BİR-SEN (Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

205

407

0,34

     

DİN GÖR SEN

(Diyanet Din Gönüllüleri ve Vakıf Çalışanları

BAĞIMSIZ

207

34

0,03

     

EKSEN DİYANET VAK1F-SEN (Eksen Diyanet ve Vakıf Çalışanlan Sendikası)

EKSEN

240

20

0,02

     

AVRASYA DİYANET VAKIF-SEN (Avrasya Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kohı Kamu Çalışanlan Sendikası)

BAĞIMSIZ

243

210

0,18

     

VEFA-SEN (Vefa Divanct ve Vakıf Çalışanlan Sendikası)

BAĞIMSIZ

249

291

0,25

     

DİYANET HAK-SEN (Diyanet ve Vakıf Çalışanları Hak Sendikası)

BAĞIMSIZ

252

317

0,27

Toplam Memur Sayısı:

2,354.314

Toplam Sendikalı M«

mur Sayısı

1.679.028

71,32

Oosya No

KAMU GÖREVLİLERİ KONFEDERASYONLARININ UNVANI

TOPLAM ÜYE SAYISI

 

17

KESK

(Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu)

236.203

 

26

TÜRKİYE KAMU-SEN

(Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu)

445.729

 

52

MEMUR-SEN

(Memur Sendikaları Konfederasyonu)

836.505

 

92

BASK

(Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu)

4.360

 

141

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

(Birleşik Kamu Işgörenleri Sendikaları Konfederasyonu)

57.365

 

142

HAK-SEN

(Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu)

4.187

 

165

DESK

(Demokratik Sendikalar Konfederasyonu)

5.982

 

203

TÜM MEMUR-SEN

(Tüm Memur Sendikaları Konfederasyonu)

8.338

 

230

CİHAN-SEN

(Cihan Sendikaları Konfederasyonu)

29.000

 

253

EKSEN

(Eksen Sendikalar Konfederasyonu)

2.173

 
 

BAĞIMSIZ SENDİKALAR

49.186

 

GENEL TOPLAM

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER