4/B sözleşmeli personel esaslarında değişiklik yapıldı

4/B sözleşmeli personel esaslarında değişiklik yapıldı 5 Ekim 2011 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : 28075

4/B sözleşmeli personel esaslarında değişiklik yapıldı

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2011/2249

6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar?ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 12/8/2011 tarihli ve 10524 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, Bakanlar?Kurulu’nca 12/9/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN

ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR ESASLAR

MADDE 1 ? 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesinin 8 inci fıkrasında yer alan "maddesindeki" ibaresi "maddesindeki, Danıştay Başkanlığında çalıştırılmak üzere alınacak sözleşmeli personel ise 6/1/1982 tarihli ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 12 nci maddesindeki" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 ? Aynı Esaslara ekli (4) sayılı Cetvelin, "A-SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON UNVANLARI İLE ASGARİ NİTELİKLERİ GÖSTERİR CETVEL"ine,

AVUKAT Avukatlık ruhsatına sahip olmak.

satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir:

BASIN-ENFORMASYON PERSONELİ Tanıtma, basın, enformasyon, kamu diplomasisi ve tercüme alanlarında çalıştırılmak üzere en az lisans eğitimi almış olmak; en az (B) düzeyinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak; KPDS denkliği bulunmayan ya da KPDS'de yer almayan diller için Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmak.

MADDE 3 ? Aynı Esasların ek 2 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Mürlüğünde İngilizce, Fransızca ve Almanca dilleri dışındaki dillerde Mütercim-Tercüman ve sayısı 30'u geçmemek üzere Basın-Enformasyon Personeli yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın Genel Müdürlükçe yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılabilir."

MADDE 4 ? Aynı Esasların geçici 10 uncu maddesinde yer alan "toplam sayısı 20'yi" ibaresi "toplam sayısı 60'ı" şeklinde değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 5 ? Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 ? Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.
Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER