4/C HİZMET SÜRELERİ, MEMURUN YILLIK İZİN SÜRESİNİ ETKİLER Mİ?

Hizmeti bir yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olan memurlara 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olanlara ise 30 gün yıllık izin hakkı tanınmış olup, yıllık izin süresi hesabına esas hizmet süresine memuriyet dışı bazı hizmetler de dahil edilebilmektedir.

4/C HİZMET SÜRELERİ, MEMURUN YILLIK İZİN SÜRESİNİ ETKİLER Mİ?
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memurlara yıllık izin hakkı tanırken, bu iznin süresini ise hizmet süresine göre farklı belirlemiştir. Kanundaki düzenlemeye göre;
 
-Hizmet süresi 1 yıldan az olan memurların yıllık izin hakkı bulunmamaktadır.
 
-Hizmet süresi 1 yıldan fazla ve 11 yıldan az olan memurların 20 gün yıllık izin hakkı bulunmaktadır.
 
-Hizmet süresi 11 yıl ve daha fazla olan memurların 30 gün yıllık izin hakkı bulunmaktadır.
 
Hizmet süresi
 
Memurların yıllık izin süresi hesabında esas alınan hizmet süresine hangi hizmetlerin dahil olacağı konusunda 657 sayılı Kanunda herhangi bir hüküm yer almazken, yürürlüğe konulan Devlet Memurları Kanunu genel tebliğleri ve Devlet Personel Başkanlığı görüşleri yoluyla konuya açıklık getirilmeye çalışılmıştır.
 
Söz konusu düzenleme ve görüşlere göre, yıllık izin süresi hesabında, memuriyette geçen hizmet sürelerinin yanı sıra memuriyette geçmemiş bazı süre ve hizmetler de göz önünde bulundurulmaktadır.
 
Bu yazımızda sadece, memurların 4/C statüde geçen hizmet sürelerinin yıllık izin süresine etkisine değinilecektir.
 
4/C hizmet sürelerinin yıllık izin süresine etkisi
 
Kamu kurum ve kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi kapsamında geçici personel de istihdam edilmektedir.
 
Yıllık izin süresinin hesaplanmasına esas alınan hizmet sürelerinin kapsamına ilişkin olarak tebliğ ve mütalaalarda yer alan bilgilere göre, memuriyete girmeden önce 4/C statüde görev yapmış olanların yıllık izin süreleri belirlenirken, hizmet sürelerinin hesabına 4/C statüde geçirmiş oldukları sürelerin tamamının da dahil edilmesi gerekmektedir.
 
Buna göre, örneğin; 4/C statüde 1 yıl çalıştıktan sonra memuriyete girenler, memuriyete başlar başlamaz (adaylık süresi içerisinde) 20 gün süreyle yıllık izin kullanma hakkına sahip olabilmektedirler.
Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2016, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER