4/C PERSONELİN SÖZLEŞMELERİNDE BİTİŞ TARİHLERİ YER ALACAK MI?

Devlet Personel Başkanlığı, özelleştirme kapsamındaki 4/C’li personelin imzaladığı sözleşmelerde yer alan sözleşme bitiş tarihlerine ilişkin tereddüte açıklık getirdi.

4/C PERSONELİN SÖZLEŞMELERİNDE BİTİŞ TARİHLERİ YER ALACAK MI?
Devlet Personel Başkanlığı, özelleştirme kapsamındaki 4/C’li personelin imzaladığı sözleşmelerde yer alan sözleşme bitiş tarihlerine ilişkin tereddüte açıklık getirdi.
 
Türk Eğitim-Sen tarafıından Devlet Personel Başkanlığına yazılan yazıda, 4/C personelin 01.01.2015 tarihinde imzaladıkları hizmet sözleşmelerinde sözleşme bitiş tarihinin yazılıp yazılmayacağına dair uygulamada yaşanan tereddütlerin giderilmesi istenmişti.
 
Bu yazıya verilen cevapta, geçici personel ile kurumlar arasında imzalanacak hizmet sözleşmelerinin;
 
-2015  yılı için, 01/01/2015 ile 3/12/2015 tarihleri arasında imzalanması gerektiği,
 
-2016 mali yılı ve sonrası için, 2015 yılında imzalanan hizmet sözleşmelerinin tip sözleşme örneğinde değişiklik oluncaya kadar yeniden imzalanmadan uygulanmaya devam olunacağı,
 
İfade edildi.
 
Devlet Personel Başkanlığından konuya ilişkin yazıda şu ifadelere yer verildi:
 
"Özelleştirme uygulamaları nedeniyle işsiz kalan işçilerin kamu kurum ve kuruluşlarına geçici personel olarak yerleştirilmesine ilişkin düzenleme çerçevesinde istihdam olunan geçici personelin hizmet sözleşmelerine ilişkin görüş talebinde bulunulan ilgi yazı incelenmiştir.
 
Bilindiği üzere, 31/12/2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 29/12/2014 tarihli ve 2014/7098 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İş Sözleşmeleri Sona Eren İşçilerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar"ın "Sözleşmenin sona ermesi" başlıklı 15 inci maddesinde:
 
"(1) Bu Karar kapsamında istihdam edilecek geçici personel ile imzalanan hizmet sözleşmeleri, tip sözleşme örneği vizesinde değişiklik oluncaya kadar her mali yıl yenilenmiş sayılır.
 
(2) Bu Karar kapsamında istihdam edilecek geçici personelin hizmet sözleşmeleri, 5510 sayılı Kanun kapsamında yaşlılık veya malullük aylığına hak kazandıkları tarihte sona erer ve söz konusu tarih kurumlarınca Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından talep edilir." hükmü yer almaktadır.
 
Bu itibarla,
 
Tip sözleşme örneğinin, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca yenisi düzenleninceye kadar uygulanması gerektiği,
Geçici personel ile kurumlar arasında imzalanacak hizmet sözleşmelerinin ise 2015 yılı için, 01/01/2015 ile 31/12/2015 tarihleri arasında imzalanması gerektiği,
2016 mali yılı ve sonrası için, 2015 yılında imzalanan hizmet sözleşmelerinin tip sözleşme örneğinde değişiklik oluncaya kadar yeniden imzalanmadan uygulanmaya devam olunacağı,
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı işlemlerine ilişkin söz konusu Başkanlıktan görüş alınmasının uygun olacağı,
değerlendirilmektedir."
Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER