ADIM ADIM MÜDÜRLÜK MÜLAKATINA DOĞRU

Mülakat süreci detayları... sorulacak sorular hakkında ve daha önce sorulmuş soru örnekleri

ADIM ADIM MÜDÜRLÜK MÜLAKATINA DOĞRU
10.06.2014 Tarihli ve 29026 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğinin 3.aşaması olan ilk defa ve yeniden görevlendirme süreci başlamış olup şuan mülakat aşamasındadır. 16-23 Ekim tarihleri arasında mülakatlar yapılacaktır. Peki Müdür adayları mülakatlarda ne yapacaklar?
Öncelikle bulunduğunuzun İl Milli Eğitim Müdürlüğü komisyon oluşturacak ve ilçe bazında mülakat günleri belirleyecek. Komisyon sayısı yönetmeliğe göre bir ya da bir kaç tane olabiliyor. Bu yıl mülakata giren aday sayısının fazla olması sebebiyle illerde birden fazla komisyon kurulacağa benziyor.

Komisyon ilçeler bazında mülakat günlerini belirledikten sonra adaylar o gün belirtilen saatta mülakat yerinde olacaklar. Listeye göre adaylar tek tek mülakat salonuna alınacaklar.

Kısa süren bir tanışma konuşmasından sonra adaylara içinde mülakat komisyonunun hazırladığı sorular olan zarflardan bir tanesini çekmeleri söylenecek. Çıkan zarftaki sorular adaya sırayla okunacak.

Adaylar bu mevzuat ve genel kültür sorularını cevapladıktan sonra komisyonun adayı değerlendirme amaçlı diğer görüşmelerini yaptıktan sonra mülakat sonuçlanmış olacak.

Mülakat puanları İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin sitesinden adaylara duyurulacak Mülakat puanlarının düşük olduğunu düşünenler verilen süre içerisinde puanlarına itiraz edebilecekler.

İtiraz süreci de bittikten sonra tercih süreci başlamış olacak.

Sizler için mülakata gireceklere bu süreci başarı ile aşmak için sizlerle bir takım tüyoları paylaşacağım.

1-1) Sözlü sınavda adaylara;

a) Mevzuat (T.C. Anayasası, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuat),

b) Analitik düşünme ve analiz yapabilme kabiliyeti,

c) Temsil kabiliyeti ve liyakat düzeyi,

ç) Muhakeme gücü ve kavrayış düzeyi,

d) İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti,

e) Genel kültür,

yönlerinden değerlendirilecektir.Öncelikle adaylar bu konudaki eksiklerini tamamlamalıdır.

2-Kesinlikle mülakatı yapan kişilerde olumlu imaj bırakmak için çok şık ve protokole uygun giyinmeniz gerekir. Unutmayınız insanlar kıyafetleri ile karşılanırlar. Bilginizi kıyafetinizle paralel duruma getirmek zorundasınız

3-Mülakatlarda bir fikir oluşturmayı sağlamak için sınırlı zaman vardır. Bu yüzden ilk intiba oldukça önemlidir

4-Mülakat saatinden 15 dakika önce mülakatın yapılacağı yerde olun, fakat fazla erken gitmeyin. Çünkü fazla erken gitmek tedirginlik göstergesidir

5-Mülakatı yapacak kişilerin adlarını unvanlarını bilmeniz yarar sağlayacaktır

6-Kendinize güveniniz olduğunu bakışlarınıza ve hareketlerinize yansıtın.

7- Gülümseyin.

8- Doğal davranın, kendiniz olun.

9- Müdürlük sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, sınavda sorulan bilgiler hakkında adayların yeterlilikleri sorgulanacak.

10- Cevaplarınızı özenle verin. “Evet” ya da “Hayır” şeklinde cevap vermekten kaçının.

11- Doğru cevap veremezseniz ümitsizliğe kapılmayınız, çünkü sorulacak sorular değerlendirmenin sadece bir bölümünü oluşturmakta.

12- Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü. Bir konu hakkında kendinizi ifade etmeniz ve sahip olduğunuz bilgilerle beraber konuya açıklık getirebilme özelliğiniz sorgulanacak.

13- Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu. Müdür olduğunda görevin hakkını verip veremeyeceği olarak yorumlanabilir.

14- Öz güveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; Konuşarak karşıdakini etkileyebilen kazanır.

15- Genel kültürü ve genel yeteneği, gündemi takip eden ve genel kültüre dayalı sorular da adaylara sorulabilir.

16- Mülakat kurullarında kararlarda oy çokluğu esas olacaktır. Mülakatların değerlendirmesi ise her üye tarafından ayrı ayrı yapılır. Her bir “görevde yükselme sözlü sınavı kurulu” üyesinin verdiği puanlar aritmetik ortalaması alınacak.

17- Nitelikleriniz dışında, bazı özellikleriniz de başarılı olup olamayacağınız hakkında ipucu verir. Bu özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Ağırbaşlılık
Açık bir şekilde iletişim kurabilme yeteneği
Olgunluk
Dürüstlük
Dengeli olabilme
Öz güven

18-Daha önce İzmir Milli Eğitimin müdürlük mülakat sorularından bazıları:

Onu Belgesi kimlere verilir?

İlk Türkçe sözlüğün adı nedir? (Divan-ı Lügatit Türk-Kaşgarlı Mahmut)

İlk Türk Marşı nedir? (Mozart-Rondo Ala Turka)

3 Padişaha da sadrazamlık yapan kişi kimdir? (Sokullu Mehmet Paşa)

Kopenhag Kriterleri hangi ana başlıklardan oluşur?

Marshall planı nedir?

İki şehrin hikayesi kitabının yazarı kimdir? Bu iki şehir hangileridir? (Charles Dickens- Paris ve Londra)

Yılanların Öcü , Onuncu Köy ve Kaplumbağalar kitaplarının yazarı kimdir? (Fakir Baykurt)

657 sayılı devlet memurları kanununa göre amire sözlü saldırının cezası nedir?

1739 sayılı kanuna göre milli eğitimin temel ilkeleri nelerdir?

Montrö boğazlar sözleşmesi kaç yılında yapılmıştır.

Basmacı ayaklanmasını açıklayın?

Orta öğretimde kayıt

Tasdikname kaç gün içerisinde verilir?

Bilgi edinme değerlendirme kurulunda kaç üye vardır bunlar kimlerdir?

Öğretmenler kurulu toplantısının duyurusu kaç gün önceden yapılması gerekir? (İlköğretim 2 , orta öğretim 5)

İlk Türk Savaş Gemilerinin adları nelerdir? (TCG Heybeliada , Büyükada)

Avrupa birliğinin son üyesi hangi ülkedir? (Hırvatistan)

Ferhan Özpetek’in son filminin adı nedir? (Emniyet Kemerlerinizi Bağlayın)

I. ve II. Meşrutiyet kaç yılında ilan edildi?

Uluslararası çalışma örgütünün merkezi neresidir?

Bir öğrenciye sınıf atlatma işlemi nasıl yapılır kimler görevlidir?

Azerbaycan mücadelesinin önderi kimdir? Ebul Feyz Elçibey
Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER