ANAYASA MAHKEMESİ'NDEN TEKEL İŞÇİLERİNE KÖTÜ HABER

Anayasa Mahkemesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun, geçici personel çalıştırılmasına olanak sağlayan ‘4/C’ maddesinin iptali istemiyle açılan davayı reddetti.

ANAYASA MAHKEMESİ'NDEN TEKEL İŞÇİLERİNE KÖTÜ HABER
Anayasa Mahkemesi’nden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun, geçici personel çalıştırılmasına olanak sağlayan ‘4/C’ maddesinin iptali istemiyle açılan davada Tekel işçilerine kötü haber…
Danıştay İdari Davalar Genel Kurulu tarafından Anayasa’ya aykırılık taşıdığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’nin gündemine taşınan, yaklaşık 44 bin işçiyi yakından ilgilendiren düzenlemeyle ilgili nihai karar açıklandı.
Mahkeme, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun, geçici personel çalıştırılmasına olanak sağlayan ‘4/C’ maddesinin iptalini ve yürürlüğünün durdurulmasını istemiyle açılan davada düzenlemeyi Anayasa’ya aykırı bulmayarak reddetti. Karar oyçokluğuyla alındı.

-DANIŞTAY, ANAYASAYA AYKIRI ÇERÇEVE YASA ÇIKSIN-

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nun Türkiye İstatistik Kurumu’nda (TÜİK) 18 yıl “4/C” statüsünde çalıştıktan sonra emekliliği geldiği gerekçesiyle sözleşmesi yenilenmeyen ve kıdem tazminatı da verilmeyen Sabahattin Gürler’in 2008 yılında Danıştay’da açtığı davayla ilgili Anayasa Mahkemesi’ne başvurma kararı almıştı. Danıştay, 4-C ile ilgili iyileştirmelerin de aynı statüde çalışanlar arasında farklı uygulamalara neden olduğunu vurgulayarak, 4-C’lilerin yasal statüsünü belirlemek ve istihdam güvencesi sağlamak için çerçeve yasa çıkarılması gerektiğine dikkat çekmişti. Danıştay, kararında, devletin, 4-C maddesi kapsamındaki personelin hukuksal statüsünü belirlemek ve istihdam güvencesini sağlamak için, yapılacak idari sözleşmelere esas olmak üzere, Anayasa'daki memur ya da diğer kamu görevlilerine, işçilere ilişkin güvencelerin benzerlerini çerçeve bir yasa ile kurallara bağlamak zorunda olduğu belirtmişti.

-RAPORTÖR ‘ANAYASAYA AYKIRI DEĞİL’ DEMİŞTİ-

Anayasa Mahkemesi, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında yaptığı ilk incelemede iptal isteminin esastan görüşülmesine karar vermişti. Raporda, yürürlüğünün durdurulması ve iptal isteminin reddi gerektiği belirtilmişti. Raporda, 657 sayılı Yasanın 4/C maddesinin Anayasaya aykırı olmadığı, yürürlüğünün durdurulması ve iptal isteminin reddi gerektiği belirtildi.
Raporda, "14 Temmuz 1965 günlü 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4'üncü maddesinin C fıkrasının Anayasaya aykırı olmadığına, iptal isteminin reddine, 10 Kasım 2005 günlü 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 49. maddesinin 2'nci fıkrasının "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin C fıkrasına göre sözleşmeli olarak çalıştırılacak geçici personele ödenecek ücretler' bölümünün Anayasaya aykırı olmadığına, iptal isteminin reddine karar verilemesine" görüşüne yer verilmişti.

-4/ C NEDİR?-

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, memurlar ile sözleşmeli ve geçici personeller A, B, C fıkralarıyla tanımlanıyor. C fıkrası, özelleştirmelerden dolayı başka kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilecek geçici personeli kapsıyor. C statüsünü tanımlayan ilk koşul, 1 yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olması. Bu şekilde çalışanlara 4C’li deniyor. Bu maddeye göre, bir işçi en çok 10 ay çalışabiliyor, bu süre 4 aya kadar inebiliyor. Geçici personellere tahsil dereceleri dikkate alınarak belirlenecek brüt aylık ücretler ödeniyor. Hizmet sözleşmesi feshedilen işçilere kıdem ya da ihbar tazminatı da ödenmiyor.Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER