ARTIŞ SONRASI NÖBET VE İCAP NÖBETİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

Sağlık kurumlarında görev yapan personelin nöbet ücretlerinde %50 oranında artış yapılmasını öngören yasal düzenlemenin Meclis Genel Kurulunda kabul edilmesiyle, nöbet ve icap nöbeti tutan personelin nöbet karşılığı aldıkları ve Kanunun yürürlüğe gireceği tarihen sonra alacakları ücretlerin miktarı konusunda merak da uyandırdı.

ARTIŞ SONRASI NÖBET VE İCAP NÖBETİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

Sağlık kurumlarında görev yapan personelin nöbet ücretlerinde %50 oranında artış yapılmasını öngören yasal düzenlemenin Meclis Genel Kurulunda kabul edilmesiyle, nöbet ve icap nöbeti tutan personelin nöbet karşılığı aldıkları ve Kanunun yürürlüğe gireceği tarihen sonra alacakları ücretlerin miktarı konusunda merak da uyandırdı.

Nöbet ücretlerinde artış öngören düzenlemenin yürürlük tarihi konusunda, çıkacak Kanunun yürürlük maddesinde ayrı bir tarih belirtilmediği taktirde, Kanunun Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren nöbet ücretleri zamlı haliyle ödenecek.

Sağlık kurumlarında görev yapan personele, mesai saatleri dışında nöbet ve icap nöbeti görevi verilip de bu görev sürelerine karşılık izin kullandırılmadığı durumlarda, izinle karşılanmayan süreler için ilgili personele ücret ödenmektedir.

Nöbet ücreti

Yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde haftalık çalışma süresi dışında normal, acil veya branş nöbeti tutan memur ve sözleşmeli personele, tuttukları nöbet karşılığında kurumları tarafından izin kullandırılmayan süreler için Nöbet Ücreti ödenir.

Nöbet ücretinin miktarı, izinle karşılanmayan nöbet süresinin her 1 saati için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen gösterge rakamlarının aylık katsayısıyla çarpımı ile bulunur. Bulunan brüt nöbet ücretinden sadece Damga Vergisi kesilmektedir.

Bu ücretten yararlanabilmek için, tutulan nöbet süresinin en az kesintisiz 6 saat olması gerekir. Ayrıca, aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde ayda 60 saatten, diğer yerlerde ve hiçbir şekilde ayda130 saatten fazlası için nöbet ücreti ödenmemektedir.

Öte yandan, yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve tıpta ve diş tabipliğinde yabancı uyruklu kontenjanında uzmanlık eğitimi yapmakta olanlara da, tutacakları nöbet karşılığında ücret ödenebilmektedir.

İcap nöbeti ücreti

İcap etmesi halinde nöbete çağrılmak üzere kurum dışında göreve gelmeye hazır beklemek suretiyle haftalık çalışma süreleri dışında tuttukları nöbet (icap nöbeti) sürelerinin kurumları tarafından izinle karşılanmayan kısımları için ilgili memur ve sözleşmeli personele, İcap Nöbeti Ücreti ödenmektedir.

İcap nöbetinin miktarı, izinle karşılanmayan nöbet süresinin her 1 saati için ilgili personel hakkında geçerli olan nöbet saati ücretinin %40'ı kadardır. Bulunan brüt icap nöbet ücretinden sadece Damga Vergisi kesilmektedir.

Bu ücretten yararlanabilmek için, tutulan icap nöbeti süresinin kesintisiz 12 saatten az olmaması gerekir. İcap nöbeti karşılığında aynı memura bir ayda en çok 120 saat karşılığı ücret ödenebilir.

Nöbet ve icap nöbeti ücretinin mevcut (2015 yılı ilk 6 ay) ve %50 artırımlı hali

UNVAN AYLIK NET NÖBET ÜCRETİ (En çok) AYLIK NET İCAP NÖBETİ ÜCRETİ (En Çok)
Mevcut Durum %50 Artınca Mevcut Durum %50 Artınca
*Eğitim görevlisi, başasistan, uzman tabip 1.031 TL 1.535 TL 378 TL 567 TL
*Tabip, tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda, bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alan tabip dışı personel, aynı dallarda doktora belgesi alanlar 928 TL 1.381 TL 340 TL 510 TL
*Diş tabibi ve eczacılar 825 TL 1.228 TL 302 TL 453 TL
*Mesleki yükseköğrenim görmüş sağlık personeli 619 TL 921 TL 227 TL 340 TL
*Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli 516 TL 767 TL 189 TL 283 TL
*Diğer personel 361 TL 537 TL 132 TL 198 TL
Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER