AYLIKSIZ İZİN SÜRELERİNİN BAZILARI MEMURİYETTE GEÇMİŞ SAYILACAK

“Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” Bakanlar Kurulu tarafından Meclis Başkanlığına sunuldu.

AYLIKSIZ İZİN SÜRELERİNİN BAZILARI MEMURİYETTE GEÇMİŞ SAYILACAK
“Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” Bakanlar Kurulu tarafından Meclis Başkanlığına sunuldu.
 
Kanun Tasarısı, doğum nedeniyle kullanılan aylıksız izin sürelerinin memuriyetten sayılmasını da öngörüyor.
 
Tasarıdaki düzenlemenin mevcut haliyle kabul edilmesi durumunda, doğum nedeniyle kullanılan aylıksız izin sürelerinin, her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle memurların kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilecek.
 
Öte yandan, Kanun Tasarısının kabul edilmesi durumunda, Kanunun yürürlüğe gireceği tarihte doğuma bağlı aylıksız izin kullanmakta olanların kalan izin süreleri, memuriyette geçmiş sayılacak.
 
Kanun Tasarısının ilgili maddeleri
 
MADDE 2- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (C) fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
 
“8- 108 inci maddenin (B) fıkrası uyarınca kullanılan aylıksız izin süreleri, her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.”
 
MADDE 6- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
 
“GEÇİCİ MADDE 42- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte 108 inci maddenin (B)fıkrası kapsamında aylıksız izin kullananlar da, kalan izin süreleri bakımından 36 ncı maddenin “Ortak Hükümler” bölümünün (C) fıkrasının (8) numaralı bendi hükmünden yararlandırılır. …”
Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER