B PLANLARINA KARŞI MAZLUMUN ALLAH'I VAR

Milli Eğitim Bakanlığı 29 Aralık 2013 tarihinde ÖSYM’ ye 40.000 kişinin katıldığı yazılı sınav yapmıştır. Yazılı sınavı geçen 5900 kişi 10-28/02/2014 tarihleri arasında sözlü mülakat sınava alınmıştır. Mülakat sınavını geçen 3600 kişi arasından atamalar 16.04.2014 tarihinde sadece sözlü / mülakat puanı esas alınarak 1709 şube müdürü ataması yapılmıştır.

B PLANLARINA KARŞI MAZLUMUN ALLAH'I VAR

Ancak atamalar yapılmadan önce Sendikalar tarafından sadece sözlü sınav puanı esas alınarak atama yapılması işlemi ve çeşitli maddelerin iptali için ilgili yönetmelikler Danıştay nezdinde davaya konu edilmiştir. Bu doğrultuda Danıştay 5. Dairesinin 2013/8367E ve Danıştay 2. Dairesinin 2013/10363E sayılı yürütmeyi durdurma kararları verilmiştir.

 

Her iki kararda da özetle, Şube Müdürlüğü atamaları için; sadece sözlü sınavla atama yapılamayacağı, objektif olan yazılı sınavının değerlendirme dışı bırakılamayıp belirleyici olması gerektiğinden söz edilmiştir.

 

Ayrıca Ankara Bölge idare Mahkemesi 1.kurul,Diyarbakır Bölge İdare mahkemesi, Ankara 7.idare mahkemesi , Ankara 9.idare mahkemesi, Ankara 17.idare mahkemesi kararları gereği; sadece sözlü sınavla atama yapılamayacağı, objektif olan yazılı sınavının değerlendirme dışı bırakılamayıp belirleyici olması gerektiği ve Atamaların iptal edilerek Aritmetik Ortalamayla atamaların yenilenmesi gerektiği belirtilmiştir.

 

Sayın Bakanımızın Meclis tutanaklarında yer alan” Bakanlığımızca taşra teşkilatında boş bulunan şube müdürü kadrolarına yapılan atamalara yönelik 284 dava açılmıştır; bunlardan 143'ü hakkında yürütmenin durdurulmasının reddi kararı verilmiş -yani Bakanlığın lehine karar- 3'ü hakkında davanın reddi kararı verilmiş, 26'sı hakkında yürütmenin durdurulması kararı verilmiş, 24'ü hakkında iptal kararı verilmiş. Görüleceği üzere, açılan davaların 136'sı Bakanlığımızın lehine, 50'si Bakanlığımızın aleyhinedir, açılan davalardan 88'i hakkında henüz bir karar verilmemiştir.”

 

Diyerek maç skoru gibi sayısal üstünlüğün bakanlık lehine olduğunu söylemektedir.

 

Oysa kazandık lehimize dediği 136 davanın tamamının içeriğine bakarsak,bu davayı açan kişilerin tamamının bakanlığın yapmış olduğu mülakatın(sözlünün) içeriğine açılan davalar olduğu ve kendi mülakatlarının ve tüm mülakatların tamamının iptalinin istendiği davalar olduğunu açıkça görürüz.

 

Danıştay da Mülakatların tamamının iptali için sendikalarca açılan davalarda verilmiş olumlu bir karar olmamasından dolayı, bakanlık aleyhine idare mahkemelerine açılan kişinin mülakatının ve tüm mülakatların tamamının iptali istekli 136 dava idare mahkemesinde bakanlık lehine gibi gözükse de ,Bölge idare mahkemelerine yapılan itirazlarda da bakanlık Kişisel Mülakat davalarını kaybetmektedir.Oysaki

 

Danıştay 5. Ve Danıştay 2. Daire ,Ankara Bölge idare Mahkemesi 1.kurul,Diyarbakır Bölge İdare mahkemesi, Ankara 7.idare mahkemesi , Ankara 9.idare mahkemesi, Ankara 17.idare mahkemesi kararlarında TÜRK MİLLETİ ADINA

 

1709 Şube Müdürlüğü atamaları için; sadece sözlü sınavla atama yapılamayacağı, objektif olan yazılı sınavının değerlendirme dışı bırakılamayıp belirleyici olması gerektiğine ve Atamaların iptal edilerek Aritmetik Ortalamayla atamaların yenilenmesi gerektiğine karar vermiştir.

 

Ama Sayın MEB Müsteşarı Danıştayın iptal kararının yönetmeliğin ilgili maddelerine geldiğini atamaları iptal etmediğini söyleyerek yeni bir içtihat oluşturmak istemektedir. Tüm İdare hukukçuları tarafından iptal kararı verilen bir yönetmelikle yapılan atamaların hiç yapılmamış gibi hüküm ifa ettiği bilinirken Sayın Müsteşar ölü doğmuş yok hükmündeki atamaları ısrarla savunmuştur.

 

MEB 1709 şube müdürü ataması İlgili mahkeme kararları gereği iptal edilmesi gerekirken;

 

Yazılısı 70 Mülakatı( 90-97) arası ve Aritmetik Ortalaması( 80-83,50) arası 41 kişi ve Yazılısı (73,333-88,333) arası, Mülakatı (97,160 – 98,800) arası 11 kişi .

 

Toplam 52 Kişi için mi Atamalar İPTAL edilmiyor .

 

MEB 1709 Şube müdürü ataması ,Başbakanlık çerçeve yönetmeliği ve MEB Görevde yükselme Yönetmeliği gereği Aritmetik ortalamayla yapılırsa..

 

Yazılısı 70 den yukarı ,mülakatı 90 dan aşağı olan ve Aritmetik Ortalaması (83,53 - 89,40) arası 140 kişi bulunmaktadır.

 

Aritmetik ortalama ile yenilenecek olan atamalarda O güzelim yurdumun Büyük şehir il merkezlerini ve Merkez ilçelerini bırakmak istemeyen 52 kişiyi yerlerinden edecekler. (Ek-1)

 

Bunun için mi, Bütün bu inatlaşma, hukuk tanımamazlık ve Yüce Meclisimizi yargı kararlarını baypas ettirerek hukuksuz tam üç kere kanun çıkarttırma girişimi...

 

Sözlüsü(70,00-88,800)ve Aritmetik Ortalaması (72,83-89,40) arası 1602 atanan şube müdürü ve yazılı sınavı geçen 5900 şube müdürü adayı Atamaların iptalini Bütün boş münhallerin açılmasını Görevlendirme şube müdürlüğüne son verilmesini ve yeniden tercih alınarak atamaların Aritmetik ortalama ile yenilenmesini beklemektedir.

 

Milli Eğitim Bakanlığına personeliyle inatlaşmak değil, gönülleri almak ortak akılda buluşmak yaraşır

 

Sayın Başbakanımızın dediği gibi “Türkiye Cumhuriyeti bir Hukuk Devletidir.ve Hiç kimse hukuktan üstün değildir. Meb Şube Müdürlüğü gerçeğini 77.000.000 insanımızın vicdanlarına havale ediyoruz.

Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER