BAZI BÜROKRATLAR GÖREVDEN ALINIP ARAŞTIRMACI YAPILACAK

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarında halen yönetici kadrolarında görev yapmakta olan Devlet memurlarından bazıları, görevlerine son verilerek Araştırmacı kadrosuna atanacak.

BAZI BÜROKRATLAR GÖREVDEN ALINIP ARAŞTIRMACI YAPILACAK
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarında halen yönetici kadrolarında görev yapmakta olan Devlet memurlarından bazıları, görevlerine son verilerek Araştırmacı kadrosuna atanacak.
 
TBMM Genel Kurulunda görüşülmekte olan torba Kanun Teklifine önergeyle eklenen ve kabul edilen bir maddenin fıkrasına göre, bu Kanunun yürürlüğe gireceği tarihte Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez teşkilatı ile Spor Genel Müdürlüğü ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde;
 
-Genel Müdür Yardımcısı,
 
-Müşavir,
 
-Teftiş Kurulu Başkanı,
 
-I. Hukuk Müşaviri,
 
-Müstakil/Unvanlı Daire Başkanı,
 
-Daire Başkanı,
 
-Bölge Müdürü,
 
-Bölge Müdür Yardımcısı,
 
-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü,
 
- Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü,
 
-Federasyon Genel Sekreteri,
 
-Yurt Müdürü
 
-Gençlik Merkezi Müdürü
 
kadrolarında bulunanların görevleri, hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erecek.
 
Yapılan düzenlemeye göre görevleri sona erecek olanlar, halen bulundukları kadro dereceleriyle şahsa bağlı Araştırmacı kadrolarına atanmış olacak. Bu şekilde Araştırmacı kadrolarına atananlar, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilecek.
 
İlgililerin önceki kadroları ile atandıkları yeni kadro arasında mali haklar bakımından bir fark bulunması durumunda bu fark, aradaki fark kapanıncaya kadar ödenecek.
 
Söz konusu düzenleme
 
"MADDE 21- 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
 
GEÇİCİ MADDE 13- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte; Bakanlık merkez teşkilatı ile Spor Genel Müdürlüğü ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde; Genel Müdür Yardımcısı, Müşavir, Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Müstakil/Unvanlı Daire Başkanı, Daire Başkanı, Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü, Federasyon Genel Sekreteri, Yurt Müdürü ve Gençlik Merkezi Müdürü kadrolarında bulunanların görevleri hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Bu fıkrada sayılanlar Araştırmacı kadrolarına halen bulundukları kadro dereceleriyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Ancak, ilgililerin önceki kadroları ile atandıkları yeni kadro arasında mali haklar bakımından bir fark bulunması durumunda bu fark, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 91 inci maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen usul ve esaslar çerçevesinde aradaki fark kapanıncaya kadar ödenir. Araştırmacı kadro veya pozisyonları atama işleminin yapıldığı tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın ihdas edilmiş ve herhangi bir sebeple boşalması halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.
 
…”
Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER