BAZI MEMURLAR HAFTASONU DA ÇALIŞACAK

Bu memurlar haftasonu da çalışacak

BAZI MEMURLAR HAFTASONU DA ÇALIŞACAK
Bütçe giderleri ve yılsonu işlemlerine ilişkin bütçe uygulama genelgesinin son maddesine göre muhasebe birimi personeli 28 ve 29 Aralık Cumartesi-Pazar günleri de çalışacak.

 
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 2013 yılı merkezi yönetim bütçe uygulama genelgesine göre muhasebe personelleri cumartesi-pazar da çalışacak.
 
İŞTE O DUYURU
 
 
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 59751066-12.390
Konu : Bütçe giderleri ve yılsonu işlemleri 17.12.13* 11765
 
2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA GENELGESİ
 
(Sıra No: 9)
 
Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçe giderlerinin gecikmelere mahal verilmeden zamanında gerçekleştirilmesi, yılsonu işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi bakımından uygulama aşağıdaki şekilde yürütülecektir.
 
1- İdarelerce mevzuatına uygun olarak ödeme emri belgesine bağlanarak muhasebe yetkililerine ulaştırılan "01-Personel Giderleri" (ek ders ve sınav ücreti, fiili hizmet zammı, nöbet ücreti, ek ödeme, ikramiye, kıdem tazminatı gibi ödemeler de dahil olmak üzere) ve "02-Sosyal Güvenlik Kuramlarına Devlet Primi Giderleri" ekonomik kodlarına ilişkin her türlü giderler zamanında ödenecektir. Muhasebe yetkilileri, ortaya çıkacak ilave ödenek ihtiyaçlarını en kısa zamanda ve en seri vasıtayla (faks vs.) ilgili harcama birimlerine bildirerek mali hizmetler birimlerinden ödenek talep edilmesini sağlayacaklardır.
 
"01-Personel Giderleri" ve "02-Sosyal Güvenlik Kuramlarına Devlet Primi Giderleri" ekonomik kodlarına ait dördüncü düzey ekonomik kodların hiç birinden 2014 yılına kesinlikle borç bırakılmayacaktır.
 
İdareler, bütçelerinin diğer tüm ekonomik kodlarından yapılmış olan giderlere ilişkin olarak 2014 yılına borç bırakılmaması hususunda gerekli tedbirleri alacaklardır. Bu nedenle, yılın son günlerinde muhasebe birimlerinde oluşacak iş yükü de dikkate alınarak ödeme emri belgeleri herhangi bir gecikmeye meydan verilmeksizin idarelerin harcama birimleri tarafından muhasebe birimlerine iletilecektir.
 
Ortaya çıkabilecek ödenek ihtiyaçları öncelikle idare bütçelerinin tasarrufu mümkün olan tertiplerinden aktarma suretiyle karşılanacaktır. Özel bütçeli idarelerde yıl sonuna kadar oluşabilecek ödenek ihtiyaçları da dikkate alınarak, gelir fazlası ve likit karşılığı ödenek kaydı işlemleri, öncelikle zorunlu giderlere ilişkin tertiplerin ödenek ihtiyacının karşılanması amacıyla gerçekleştirilecek, yedek ödeneğe ihtiyaç duyulmayacak şekilde ödenek ve harcamalar planlanacaktır.
 
2- Bütçelerin tüm ekonomik kodlarından yapılmış olan giderlere ilişkin ödeme emri belgeleri kuramların harcama birimleri tarafından gecikmeden ve her halükarda en geç 25/12/2013 Çarşamba günü mesai bitimine kadar ilgili muhasebe birimlerine ulaştırılacaktır. Bu tarihten sonra hiçbir ödeme emri belgesi (verilmiş avanslar ile açılmış kredilerin mahsubuna ilişkin işlemler hariç) işleme konulmayacaktır. Bu itibarla, yılın son günlerine ödeme emri belgesi bırakılmamasma azami gayret gösterilecektir.
 
3- Ödenek gönderme belgesine bağlanan ve 20/12/2013 Cuma günü mesai bitimine kadar harcanmayacağı kesinleşen ödeneklere ilişkin tenkis işlemleri, harcama birimleri ve mali hizmetler birimlerince 5 Sıra No'lu 2006 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği çerçevesinde yapılarak, en geç 25/12/2013 Çarşamba günü mesai bitimine kadar sonuçlandırılacaktır.
 
4- 2013 yılında gerek merkezde gerekse taşrada yapılmış olan ödenek üstü harcamalar mali hizmetler birimlerince tespit edilecek ve merkezden gönderilebilecek durumda olan ödenekler ile gönderilmiş ödeneklerden kullanılmayan kısımlar tenkis edilerek 25/12/2013 tarihine kadar ihtiyaç bulunan harcama birimlerine gönderilip ödenek üstü harcama bırakılmayacaktır.
 
Muhasebe birimleri personeli ile idarelerin mali hizmetler birimi personeli, gerçekleştirme görevlileri ve maaş mutemetleri söz konusu iş ve işlemlerin tamamlanması amacıyla 28-29/12/2013 tarihlerinde de görev yerlerinde bulunacaklardır. Bu konuda gerekli tedbirler yetkililer tarafından alınacaktır.
 
Gereğini önemle rica ederim.
Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2013, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER