BU YIL FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİ KİMLER ALABİLİYOR?

BU YIL FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİ KİMLER ALABİLİYOR?
Kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri dışında fazla çalışma yaptırılan bazı personele, çeşitli düzenlemelere istinaden 2015 yılında fazla çalışma ücreti ödenebilmektedir.
 
2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 2015 yılına ilişkin Toplu Sözleşme ve bazı yasal düzenlemeler çerçevesinde, kamu personelinin bazılarının 2015 yılı içerisinde fazla çalışma ücreti alması mümkün olabilmektedir.
 
Söz konusu düzenlemelere göre bu yıl fazla çalışma ücreti alabilen kamu personelinden bazıları şunlar:
 
**Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlar ile üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personel, ayda en çok 90 saat için, saat başına 1,63 TL fazla çalışma ücreti alabiliyor.
 
**Derneklerin denetimi amacıyla mülki idare amirlerince görevlendirilenler, ayda en çok 90 saat için saat başına 1,63 TL fazla çalışma ücreti alabiliyor.
 
**Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde görevli personel (makam şoförleri dahil), ayda en çok 90 saat için saat başına 1,71 TL fazla çalışma ücreti alabiliyor.
 
**(Her bir makam için aylık toplam en çok 450 saat olmak üzere) Kurul Başkanı (bakanlıklarda), Genel Müdür ve daha üst birim yöneticileri, Strateji Geliştirme Başkanı, Vali, Genelkurmay Başkanlığında General ve Amiral; Milli Savunma Bakanlığı ve kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki Daire Başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, Rektör, Büyükşehir ve İl Belediye Başkanı ile birlikte çalışan memurlar, ayda en çok 90 saat için saat başına 1,71 TL fazla çalışma ücreti alabiliyor.
 
**Anadolu Üniversitesi dışındaki diğer yükseköğretim kurumları personelinden, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesince düzenlenen akademik danışmanlık ve yüzyüze eğitim hizmetlerine yardımcı olmak üzere görevlendirilenler, ayda en çok 60 saat için saat başına 2,80 TL fazla çalışma ücreti alabiliyor.
 
*Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar ile kurumların atölye ve birimlerinde döner sermaye işlerinde çalışanlar; öğretim günlerinde günde en çok 3 saat, resmi ve dini bayram günleri haricindeki tatillerde günde en çok 8 saat, uygulama oteli bulunan otelcilik ve turizm meslek liselerinde ise tatillerde günde en çok 8 saat için saat başına 6,72 TL fazla çalışma ücreti alabiliyor.
 
**Mesleki ve teknik eğitim bölgesinde yer alan meslek yüksekokulları ile ilişkilendirilen mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeli (yardımcı hizmetler sınıfı personeli dahil), ayda en çok 100 saat için saat başına 2,80 TL fazla çalışma ücreti alabiliyor.
 
**Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Ilısu Projesi XVI. Bölge Müdürlüğünde görev yapan personel, ayda en çok 50 saat için saat başına 4,89 TL fazla çalışma ücreti alabiliyor.
 
**Bakanlıklar ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile 2005 yılında katma bütçeli genel müdürlük iken 2006 yılında genel veya özel bütçe kapsamına alınan genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarına ait kadrolarda görev yapan şoförler, ayda en çok 90 saat için saat başına 1,63 TL fazla çalışma ücreti alabiliyor.
 
**Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde çalışan en çok 110 personel, ayda en çok 90 saat için saat başına 1,63 TL fazla çalışma ücreti alabiliyor.
 
**Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı personelinden, normal çalışma saatleri dışında orman yangınlarına doğrudan bilfiil müdahale edenler ile yangın nöbeti tutanlar (merkez teşkilatında yangın nöbeti tutan en çok 25 personel dahil), Mayıs ayı başından Kasım ayı sonuna kadar ayda en çok 60 saat için saat başına 8,15 TL fazla çalışma ücreti alabiliyor.
 
**İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı personeli, Milletvekili genel seçimi döneminde toplam 50 saat için saat başına 8,15 TL fazla çalışma ücreti alabiliyor.
 
**Sanat kurumlarında 657 sayılı Kanunun ek geçici 16 ncı maddesi kapsamında çalışan personel, saat 24:00'ten sonra yaptıkları çalışmalar karşılığında ayda 50 saati için saat başına 8,15 TL fazla çalışma ücreti alabiliyor.
 
**Cami ve mescitlerde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımlar, dini bayramlarda çalıştıkları her gün için 52,16 TL fazla çalışma ücreti alabiliyor.
 
**657 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında çalışan geçici personel, ayda 50 saat için saat başına 1,63 TL fazla çalışma ücreti alabiliyor.
 
**Adlî yargıdaki ilk derece mahkemeleri (hukuk ve ceza mahkemeleri) ile bölge adliye mahkemelerinden iş yoğunluğu diğer mahkemelere göre fazla olanlarda görev yapan memur ve sözleşmeli personel, ayda en çok 50 saat ve yılda en çok 300 saat için saat başına en çok 4,89 TL fazla çalışma ücreti alabiliyor. (Fazla çalışma ücreti ödenebilecek en çok personel sayısı, kapsamdaki tüm mahkemelerin personel sayısının %10'unu kadar olabiliyor)
 
**KİT Sözleşmeli personeli, saat başına 1,63 TL fazla çalışma ücreti alabiliyor. (Her ay fazla çalıştırma yapacak personel sayısı kurumun sözleşmeli personel sayısının% 5'ini; personel başına ödenecek fazla çalışma ücreti toplamı ise ilgili personelin temel ücretlerinin % 15'ini geçemiyor.)
 
**Yükseköğretim kurumlarının ikinci öğretim yapan birimlerinde görevli öğretim elemanları ile idari personeli, ayda en çok 50 saat için saat başına 4,89 TL fazla çalışma ücreti alabiliyor. (Fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı; ikinci öğretim yapılan birimlerin kadrolarında bulunanlar için birim kadrolarında bulunan idari personel sayısının %30’unu, diğer birimlerden görevlendirilenler için ise üniversite kadrolarında bulunan idari personel sayısının %10’unu geçemiyor.).
 
Bunların yanı sıra, belirli bir sürede bitirilmesi gereken zorunlu ve istisnai işlerde görev yapan Devlet memurlarına, 2015 yılı içerisinde ayda en çok 50 saat ve yılda en çok 6 ay (saat başına en çok 8,15 TL) fazla çalışma ücreti ödenmesine Bakanlar Kurulu tarafından karar verilmesi de mümkün bulunuyor.
Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER