DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI AÇIKTAN DEVLET MEMURU ALIMLARI

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI MEMUR ALIYOR !

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI AÇIKTAN DEVLET MEMURU ALIMLARI

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı ile Bağlı Birlik ve Kurumlarında görevlendirilmek üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak ağşağıda yazılı unvanlardan açıktan devlet memuru alınacaktır.

ALIM YAPILACAK UNVANLAR

S.NU UNVAN

1 Ambar Memuru

2 Veri Hazırlama Kontrol işletmeni (V.H.K.İ.)

3 Hesap Sorumlusu

4 Mutemet

5 Harita ve Kadastro Teknikeri

6 Bilgisayar Programlama Teknikeri

7 Bilgisayar Teknikeri

8 Matbaa Teknisyeni

9 Elektrik Teknisyeni

10 Isıtma/Soğutma Teknisyeni

11 Teknik Ressam

12 Telekomünikasyon Teknisyeni

13 Kaloriferci

14 Çamaçırcı

15 Aşçı

16 Tabip

Adaylar başvurularını 03-18 Aralık 2012 tarihleri arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Resmi İnternet Sitesinden yapacaktır.

Başvuru ve alımlarla ilgili tüm bilgiler www.dzkk.tsk.tr internet adresinde yayınlanmıştır.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN www.dzkk.tsk.tr Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr'

T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI DENİZ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞI BEYLERBEYİ/İSTANBUL

 

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2012 YILI III. DÖNEM DEVLET MEMURU ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

(BAŞVURU TARİHLERİ 03 - 18 ARALIK 2012)

Bu kılavuz; Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Devlet Memuru olmak için başvuracak adayları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı İnsan Kaynakları Başkanlığı

Aralık 2012

2012 YILI DEVLET MEMURU ALIMLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE !

1. BAŞVURU VE SINAV SONRASI İŞLEMLERE AİT BÜTÜN KURALLAR BU KILAVUZDA AÇIKLANMIŞTIR.

2. BU KILAVUZDA YER ALAN KURALLAR, KILAVUZUN YAYIN TARİHİNDEN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİREBİLECEK YASAMA, YÜRÜTME VE YARGI ORGANLARI KARARLARI İLE GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞININ KARARLARI GEREKLİ KILDIĞI TAKDİRDE DEĞİŞTİRİLEBİLİR.

3. ALIM SÜRESİNCE HER TÜRLÜ DUYURU VE BİLGİLENDİRME www.dzkk.tsk.tr İNTERNET ADRESİNDEN YAPILACAKTIR.

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2012 YILI 3'ÜNCÜ DÖNEM AÇIKTAN DEVLET MEMURU ALIMLARI

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı ile Bağlı Birlik ve Kurumlarında istihdam edilmek üzere "Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" hükmü doğrultusunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Devlet Memuru alımı yapılacaktır.

1. BAŞVURUDA BULUNAN ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak (A bendinin 6'ncı fıkrası hariç).

b. 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve ilan edilen unvanların karşısında belirtilen asgari KPSS notunu almış olmak.

c. İlan edilen unvanların öğrenim şartı için son mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSS' ye girmiş olmak ve öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden diplomalarının yurt içinde denkliği Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)'nca onaylanmış olmak,

ç. "Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında almış oldukları merkezi sınav puanına (KPSS Puanı) %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puan" dikkate alınacağından, internetten yapılan başvuru sonrası adaylar şehit/gazi yakını olduğunu gösterir belgeyi 18 Aralık 2012 tarihine kadar 0216 310 72 46 numaraya faks ile göndereceklerdir. Geç gelen fakslara işlem yapılmayacaktır.

ç. Başvuru tarihi itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış (18 Aralık 1994 ve daha önce doğanlar başvurabilir) ve 01 Ocak 2012 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1977 ve daha sonra doğanlar başvurabilir),

d. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde daha önce çalışmış veya halen çalışıyor olmamak.

e. Seçim ve mülakat aşamalarını asil veya yedek olarak kazanan adayların sevk edilecekleri Asker Hastanelerinden ''Askeri Sivil Memur Adayı Olur'' kararlı rapor almış olmak.

f. Kazanan adayların; yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak.

2. BAŞVURU

a. Başvurular sadece www.dzkk.tsk.tr internet adresindeki ''Personel/Öğrenci Alımları'' linki altından http://personeltemin.dzkk.tsk.tr linkinde bulunan "Devlet Memuru İşlemleri" sayfasından yapılacaktır.

b. Adayların Başvuru Kılavuzunun tamamını okuduktan sonra yukarıda belirtilen link üzerinden ulaşılan ''Aday Girişi" kısmına girerek istenilen bilgileri doldurmaları gerekmektedir.

c. ''Başvuru Sayfası''nda doldurulacak bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sorumluluklardan adaylar sorumludur.

ç. Doldurulan bilgilerin, kılavuzda yer alan başvuru şartlarına uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda alım sürecinin hangi aşamasında olursa olsun aday elenmiş kabul edilecek ve adayın işlemleri iptal edilecektir.

ç. Başvurular; 03 Aralık 2012 Pazartesi günü saat 14:00'da başlayıp, 18 Aralık 2012 Salı günü saat 14:00'da sona erecektir.

d. Giriş sonrası her adaya bir şifre verilecektir. Adaylar şifreyle başvuru süresince başvurularını kontrol edip güncelleyebileceklerdir.

e. Şifrenizi kaybetmeniz/unutmanız durumunda "Aday Girişi" kısmında bulunan "Şifremi Unuttum" kısmında daha önce girdiğiniz bilgileri girerek şifrenize ulaşabilirsiniz. İdarece, adayların yazılı, sözlü veya bilgi edinme başvurusu yolu ile yapacakları "Şifre Öğrenme" taleplerine yanıt verilmeyecektir.

f. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

ğ. Anlaşılmayan konular ve yardım talepleri için 0216 310 9365 numaralı telefon aranıp yardım alınabilecektir.

3. BAŞVURULARIN AÇIKLANMASI VE SINAVA KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ

Mülakat Sınavına girecek adayların listesi (KPSS sonucuna göre en yüksek puandan başlayarak hazırlanan ve ihtiyaca göre her unvan için alınacak miktarın 8 (sekiz) katı olarak belirlenen sayıda) 26 Aralık 2012 tarihinde www.dzkk.tsk.tr internet adresindeki ''Personel/Öğrenci Alımları'' linki altında bulunan http://personeltemin.dzkk.tsk.tr adresinde ilan edilecektir.

4. BAŞVURU VE SINAVLARLA İLGİLİ TAKVİM VE BİLGİLER Başvuru Başlangıcı : 03 Aralık 2012 saat 14:00

Başvuru Bitişi : 18 Aralık 2012 saat 14:00

Mülakat Sınavına Gireceklerin İlanı : 26 Aralık 2012 saat 14:00

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2012 YILI 3'ÜNCÜ DÖNEM ALIM KADRO LİSTESİ

S ı n ı f ı Unvan ı İl Ad ı Alım Yapılacak Derece Alım Yapılacak Miktar 657 Say ı l ı Devlet Memuru Kanununun 48'inci Maddesinde Belirtilen Genel ve Özel Şartlar D ı ş ı nda Adaylarda Aran lacak Nitelik/Şartlar
Öğrenim Durumu Cinsiyet Merkezi Sınav Notu
GNİHZ Ambar Memuru Ankara 12 1 Meslek Liselerinin Muhasebe bölümü mezunu olmak. Erkek KPSSP94'den asgari 60 notu bulunması
İstanbul 1
Yalova 1
V.H.K.İ. Ankara 10 1 Meslek Yüksekokullarının İktisat, İktisat-İşletme, İşletme, İşletme-Ekonomi, İşletme-İktisat, İşletmecilik, Maliye, Maliye ve Muhasebe, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe-finansman, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik, Büro Yönetimi veya Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümü mezunu olmak. KPSSP93'den asgari 60 notu bulunması.
Hesap Sorumlusu Balıkesir 12 1   Erkek/Bayan KPSSP94'den asgari 60 notu bulunması
İstanbul 1
Ankara 1 olmak.
Mutemet Balıkesir 1
Bartın 1
TEKHZ. Harita ve Kadastro Teknikeri Ankara 9 1 Meslek Yüksekokullarının Mimarlık ve Şehir Planlama, Tapu Kadastro veya Harita Kadastro bölümü mezunu olmak KPSSP93'den asgari 60 notu bulunması.
İstanbul 2
İzmir 1
Bilgisayar Programlama Teknikeri Kocaeli 2 Meslek Yüksek Okullarını Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Programcılığı veya Bilgisayar Teknolojisi bölümü mezunu olmak
Bilgisayar Teknikeri Balıkesir 1 Meslek Yüksekokullarının Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar
Yalova   1 bölümü mezunu olmak.
Matbaa Teknisyeni İzmir 12 1 Meslek Liselerinin Baskı Öncesi Hazırlık veya Matbaa bölümü mezunu olmak. Erkek KPSSP94'den asgari 60 notu bulunması
Elektrik Teknisyeni İzmir 1 Meslek Liselerinin Elektrik bölümü mezunu olmak.
Kocaeli 2
Isıtma/Soğutma Teknisyeni İstanbul 1 Meslek Liselerinin İklimlendirme Soğutma, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi, Soğutma Tesisatçılığı, Soğutma Tesisatı, Soğutma ve Havalandırma veya Soğutma ve İklimlendirme bölümü mezunu olmak.
Teknik Ressam İstanbul 1 Meslek Liselerinin Makine Ressamlığı, Makine-Resim- Konstrüksiyon veya Yapı Ressamlığı bölümü mezunu olmak. Erkek/Bayan
Telekomünikasyon Teknisyeni İstanbul 1 Meslek Liselerin Telekomünikasyon bölümü mezunu olmak  
YRDHZ. Kaloriferci İstanbul 12-13 1 Lise ve Dengi Okul mezunu ve 3308 sayılı Kanuna göre Kalorifercilik dalında ustalık/kalfalık belgesine veya M.E.B.lığından onaylı Kalorifer Ateşçiliği Sertifikasına sahip olmak. Erkek
Çamaşırcı Yalova 1 Lise ve Dengi Okul mezunu ve 3308 sayılı Kanuna göre Çamaşırcı dalında ustalık/kalfalık belgesine veya Çamaşırcı bonservis belgesine sahip olmak Erkek/Bayan
A şç | İstanbul 10 1 Meslek Yüksek Okullarının Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Hazır Yemek ve Aşçılık, Yemek Pişirme Teknikleri veya Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu olmak Erkek KPSSP93'den asgari 60 notu bulunması.
 
KPSS NOTUNA GÖRE ALIM YAPILMACAK KADRO LİSTESİ
S ı n ı f ı Unvan ı İl Ad ı Alım yapılacak derece Alım apılacak 657 Say ı l ı Devlet Memuru Kanununun 48'inci Maddesinde Belirtilen Genel ve Özel Şartlar D ı ş ı nda Adaylarda Aran ı lacak Nitelik/Şartlar
  Öğrenim Durumu Cinsiyet Aç ı klama
SAĞHZ. Tabip İstanbul 8 1 Fakültelerin Tıp bölümü mezunu olmak. Erkek/Bayan Genel Kültür ve Meslek Bilgisi Sınavı Yapılacaktır.
Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2012, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
Mehmet aykut öztürk
Mehmet aykut öztürk - 9 yıl Önce

Başvuru sayfası sitenizde görünmüyor. başvuruya bir günden az zaman kaldı.. Ya yardımcı olun ya da insanları oyalayacak ilanlar vermeyin.. Milletin derdi başından aşkın zaten..

SIRADAKİ HABER