EK ÖDEME VE DİSİPLİN CEZASI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KARAR

Disiplin cezası ve ek ödeme konulu karar

 EK ÖDEME VE DİSİPLİN CEZASI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KARAR
Şubat 2013’de yayınlanan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik’le disiplin cezası alan personellerin aldıkları cezalara göre belli sürelerde ek ödeme yapılmayacağı hükme bağlanmıştı.

Türk Sağlık-Sen olarak söz konusu düzenlemenin iptali için dava açmış ve düzenlemenin, disiplin cezası alan çalışanlara bir ceza daha verilmesi anlamına geldiği belirtilerek, bu yetkinin idareye tanınmadığına dikkat çekmiştik.

Danıştay 11. Dairesi açtığımız dava ile ilgili olarak verdiği kararda Personele ek ödeme yapılırken esas alınacak kriterler arasında disiplin kriterine yer verilmediğine dikkat çekti.

Kararda Disiplin cezasına konu eylemler için uygulanacak yaptırımların 657 Sayılı Kanunla belirlendiği ifade edilerek, disiplin cezasının yanında aynı eylemden dolayı bir de gelir mahrumiyetine yol açacak ikinci bir yaptırımın uygulanmasına yönelik bir düzenlemenin gerek 657’de gerekse 209 sayılı kanunda yer almadığına vurgu yapıldı. Böyle bir cezayı öngören yönetmelik hükmünün hukuka uygunluğunun bulunmadığına hükmedildi. Söz konusu düzenlemenin açıkça hukuka ve ilgili mevzuata aykırı olduğuna dikkat çekilerek yürütmesinin durdurulmasına karar verildi.

Yönetici Onayına da Veto

Danıştay ayrıca söz konusu yönetmelikte yer alan mesai içi çalışılmayan günlerin belirlenmesinde hastane yöneticisinin onayını arayan düzenlemeyi de iptal etti.

Kararda kamu görevlisinin görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya, yaralanmaya veya saldırıya maruz kalması durumunda alınacak sağlık raporlarının hastalık izni bakımından geçerli olabilmesinin doğrudan hastane yöneticisinin onayına bağlanmasının yetki bakımından mevzuat ve hukuka aykırı olduğuna hükmederek yürütmesinin durdurulmasına karar verildi.

 

kaynak:turksagliksen.org.tr

Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER