GÖREVDEN ALINAN OKUL MÜDÜRLERİ İÇİN MECLİS ARAŞTIRMASI İSTENDİ

“Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Görevden Alınan Okul Müdürlerine Yapılan Haksızlık ve Usulsüzlüklerin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi” amacıyla Meclis Araştırması açılması istendi.

GÖREVDEN ALINAN OKUL MÜDÜRLERİ İÇİN MECLİS ARAŞTIRMASI İSTENDİ

Kütahya milletvekili Prof. Dr. Alim IŞIK ve bir grup arkadaşı tarafından verilen Meclis Araştırması açılmasına ilişkin teklifi içeren önergede şu ifadelere yer verildi:

“Bilindiği gibi Millî Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 14 Mart 2014 tarih ve 28941 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanunun 22. Maddesi ile 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37'inci maddesinin 8. Fıkrası değiştirilerek “Okul ve Kurum Müdürleri, İl Millî Eğitim Müdürünün teklifi üzerine, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcıları ise Okul veya Kurum Müdürünün inhası ve İl Millî Eğitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından dört yıllığına görevlendirilir. Bu görevlendirmelerin süre tamamlanmadan sonlandırılması, süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Bu fıkra kapsamındaki görevlendirmeler özlük hakları, atama ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmaz. ” şeklinde düzenlenmiştir.
Bu düzenlemenin ardından 10 Haziran 2014 tarihli Resmi Gazetede “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlan Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik” yayınlanmıştır. Okul müdürlerinin görevlendirilmesinde keyfi uygulamaların ve yandaş kayırmanın önünü açacak şekilde düzenlenen ve MEB'de yaşanan kıyım ve haksızlıkların zeminini oluşturan söz konusu Yönetmelik, bazı sendikalar tarafından iptali talebiyle yargıya götürülmüştür. Yönetmeliğin yayımının ardından görevlendirme işlemlerinin takvimi ve usulüne ilişkin kılavuz da yayınlanarak değerlendirme ve görevlendirme işlemleri başlatılmıştır.
Anılan Yönetmelik ve kılavuz hükümleri gereğince, öncelikle mevcut okul müdürlerinden 4 yıllık çalışma süresini dolduranların değerlendirmeleri yapılmış ve kendi okulunda ya da başka bir okulda yöneticilik görevlerine devam edip etmeyeceklerine karar verilmiştir. Hem kişisel başarıları hem de kurumlarını taşıdıkları başarılar nedeniyle görevlerinde tebarüz etmiş okul müdürlerinin birçoğu; okul öğretmenleri, öğrenci temsilcisi, okul aile birliği temsilcisi değerlendirmelerinde tam puan aldıkları halde, anılan Yönetmelik gereği 60 puan üzerinden değerlendirme yapan il/ilçe müdürleri ve şube müdürleri tarafından çok düşük puanlar verilerek sadece kamuoyunda iktidar yandaşı bir sendikanın üyesi olmadıkları gerekçesiyle yöneticilik görevleri sona erdirilmiştir. Bu şekilde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yılını tamamlayan 8 bin civarında okul müdürünün görevi hiçbir objektif ölçüt olmaksızın, keyfi bir şekilde uzatılmamıştır. Böylece siyasi, ideolojik anlayışı iktidarla farklı olan, sendikal tercihini yandaş sendikadan yana kullanmayan, bilgisi, becerisi, başarısı, tecrübesiyle o koltukları hak eden okul müdürleri birer birer tasfiye edilmiştir.
Değerlendirmelerde AKP il ve ilçe teşkilatlan ile yandaş bir sendikanın ortaklaşa hazırladığı listelerin elden ele dolaştığı iddialarının araştırılarak yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi gerekmektedir. Yapılan değerlendirme ve görevlendirmelerde okul müdürlerinin başarıları, ödülleri, okulundaki öğrencilerin üniversiteye yerleşme oranları, mesai arkadaşları ile ilişkileri, akademik kariyeri, uluslararası düzeyde yayınlanan makaleleri vb. gibi objektif dikkate alınmamıştır. MEB yetkililerinin verdiği puanlarda dikkate alınan ölçütlerin yandaşlık, torpil, ahbap-çavuş ilişkisi olduğu ve müdür olarak görev süresi uzatılanların %81'inin kamuoyunda iktidara yakınlığı ile bilinen bir sendikaya üye olduğu tespit edilmiştir.
Çoğu vekâleten görevde bulunan ilçe milli eğitim müdürleri ile 2-3 aydır görevde olan geçici il ve ilçe milli eğitim şube müdürlerinin okul müdürleri hakkında değerlendirme yapması birçok haksızlığın ve adaletsizliğin yaşanmasına yol açmıştır. MEB'in il ve ilçe yetkilileri tarafından yapılan bu yönetici değerlendirmelerinde, hayatını kaybetmiş okul yöneticileri hakkında puan verildiği, yöneticilik görevinden başka kurumlara ya da öğretmenliğe geçiş yapmış veya emekli olmuş kişiler hakkında hukuk dışı değerlendirmeler yapıldığı iddiaları medyaya da yansımıştır.
Hükümete yakınlığı ile bilinen bir sendika; “Bize üye olursanız sizi müdür yapacağız, bize üye olmazsanız müdür olamazsınız, görev süreniz uzatılmaz vb. gibi” şantajlarla çalışanları baskı altına alarak bu atamalara müdahil olmuştur.
Yukarıda belirtilen nedenlerle MEB tarafından görevden alınan okul müdürlerine yapılan haksızlık ve usulsüzlüklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılması gerekli görülmektedir.”
Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER