HANGİ KARİYER MESLEKLER 2012 YILINDAN İTİBAREN AYNI ÖZLÜK HAKLARINA SAHİP?

2012 yılı başından itibaren uygulanan ücret sistemi çerçevesinde, farklı unvanlarda bulunan bazı kariyer meslek personeli, aylık ücret ve emeklilik hakları bakımından aynı seviyeye gelmişlerdir.

HANGİ KARİYER MESLEKLER 2012 YILINDAN İTİBAREN AYNI ÖZLÜK HAKLARINA SAHİP?

 

666 sayılı “Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname”, Devlet memurlarından bazılarının aylık ücretlerinin ödenmesinde esas alınan unsurlarda değişikliğe giderek, unvan/derece itibariyle “ücret göstergesi” ve “tazminat göstergesi” belirleme yoluna gitmiştir.

Düzenleme kapsamına alınan personele, kadro unvan ve derecelerine karşılık belirlenen ücret ve tazminat göstergesi rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarlar esas alınarak ödeme yapılması öngörülmüştür.

15.01.2012 tarihinde yürürlüğe giren ve aylık ödeme sisteminde değişiklik yapan bu düzenlemede, kapsamda olup da o tarih itibariyle görevde olanların, daha önce yararlanmakta oldukları mali hakların korunması amacıyla, ilgili personel hakkında daha fazla ödeme yapılmasına imkan tanıyan düzenlemelerin uygulanmasına devam edilmesi yönünde hükümlere de yer verilmiştir.

Öte yandan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda, 30.09.2008 tarihinden sonra Devlet memuriyetine girmiş olanlardan aşağıda belirtilen kariyer mesleklerde bulunanların prime esas kazançlarının hesaplanmasında, 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinin II/A/ğ ve II/F/b bölümlerinin esas alınmasına ilişkin hükümlere de yer verilmiştir.

2012 yılı başından itibaren uygulanan ücret sistemi çerçevesinde, aylık ücret ve emeklilik hakları bakımından aynı seviyede bulunan kariyer mesleklerden bazılarına ilişkin olarak memurunyeri.com olarak derlediğimiz bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

14 Ocak 2012 tarihinden sonra memuriyete başlayanlardan, bazı unvan ve derecelerde görev alacaklara ilişkin aylık ve özlük hakları

UNVAN

DERECE

TAZMİNAT ORANI

EK GÖSTERGE

ÜCRET GÖSTERGESİ

TAZMİNAT GÖSTERGESİ

MAKAM TAZMİNATI

GÖREV TAZMİNATI

*Başbakanlık Müfettişleri,

*Bakanlık Müfettişleri,

*Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri,

*Sigorta Denetleme Uzmanları, *Sigorta Denetleme Aktüerleri, *Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları,

*Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişleri,

*Müsteşarlık ve Genel Müdürlük Müfettişleri,

*Diyanet İşleri Başkanlığı Müfettişleri,

*Müsteşarlık ve Başkanlık Kontrolörleri,

*Bakanlıkların merkez teşkilatına dahil Genel Müdürlüklerin Kontrolörleri,

*Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri,

*Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATOPOL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettişleri,

*İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri,

*Aile ve Sosyal Politikalar Denetçileri,

*Sağlık Denetçileri,

*Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçileri,

*Gençlik ve Spor Denetçileri,

* Dışişleri Bakanlığı Meslek Memurları Konsolosluk Ve İhtisas Memurları,

*İç Denetçiler,

*Adalet Uzmanları,

*Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanları,

*Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanları, *Avrupa Birliği İşleri Uzmanları, *Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların Avrupa Birliği Uzmanları,

*Basın ve Enformasyon Uzmanları, *Başbakanlık Uzmanları,

*Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanları,

*Çalışma Uzmanları,

*Çevre ve Şehircilik Uzmanları, *Denizcilik Uzmanları,

*Devlet Gelir Uzmanları,

*Devlet Personel Uzmanları,

*Dış Ticaret Uzmanları,

*Dışişleri Uzmanları,

*Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanları, *Diyanet İşleri Uzmanları,

* Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları, *Gençlik ve Spor Uzmanları,

*Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanları, *Gümrük ve Ticaret Uzmanları, *Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzmanları,

*Hazine Uzmanları,

*İçişleri Uzmanları,

*İhracatı Geliştirme Uzmanları,

*İnsan Hakları Uzmanları,

*İstihdam Uzmanları,

*İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları, *Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanları,

*Kültür ve Turizm Uzmanları,

*Maliye Uzmanları,

*Marka Uzmanları,

*Meteoroloji Uzmanları,

*Millî Eğitim Uzmanları,

*Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzmanları,

*Millî Savunma Uzmanları,

*Orman ve Su İşleri Uzmanları,

*Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanları,

*Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanları,

*Patent Uzmanları,

*Sağlık Uzmanları,

*Sanayi ve Teknoloji Uzmanları, *Savunma Sanayii Uzmanları,

*Sosyal Güvenlik Uzmanları,

*Tapu ve Kadastro Uzmanları,

*TİKA Uzmanları,

*Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanları, *Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanları, *Vakıf Uzmanları,

*Yazma Eser Uzmanları,

*Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanları, *Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanları,

*Yüksek Kurum Uzmanları, *Yükseköğretim Kurulu Uzmanları,

*Göç Uzmanları

*Diğer (kurumların merkez teşkilatlaında olup yukarıda sayılmayan kariyer uzmanlar)

*Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşlarda mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutularak alınanlar (uzman-denetçi)

1

%150

3600

48.730

25.560

2000

8000

2

%150

3000

45.680

23.870

-

-

3

%145

2200

43.130

22.475

-

-

4

%145

1600

41.580

21.625

-

-

5

%145

1600

40.230

21.000

-

-

6

%145

1300

39.080

20.250

-

-

7

%145

1150

37.830

19.550

-

-

*Yukarıda sayılanların yardımcıları / stajyerleri / adayları

9

%112

-

32.855

16.800

-

-

Not: Başbakanlık Uzmanları emsal alınarak aylık ücretleri belirlenenlerden, emeklilik bakımından bu unvan esas alınmayan kariyer mesleklerde bulunanların emeklilik hakları tabi oldukları mevzuat çerçevesinde yürütülür.

 

 Memurunyeri.

Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER