HANGİ MEMURLARIN GÜVENCESİ KALDIRILIYOR ?

HANGİ UNVANLAR İÇİN MEMUR GÜVENCESİ KALDIRILIYOR?

HANGİ MEMURLARIN GÜVENCESİ KALDIRILIYOR ?
Devlet memuriyeti güvencesinin tamamen kalkması anlamına gelecek düzenlemeler de içeren torba Kanun Tasarısı üzerinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda dün yapılan görüşmelerde, memur güvencesine ilişkin madde kapsamı daraltılarak kabul edildi.

Komisyonda kabul edilen maddeye göre;

**Başbakanlık ve bakanlıklarla, bunlara bağlı kuruluşlardaki atama ve nakilleri düzenleyen Kanun eki 1 ve 2 Sayılı Cetvellerde yer alan unvanlara, (Bu unvanlara aşağıda yer verilmiştir)

**Farklı atama usullerine tabi olsalar dahidaire başkanı ve üstü görevlere,

**Sivil memurlar hariç olmak üzere kolluk teşkilatlarının kadrolarına

açıktan, naklen veya vekaleten yapılan atama ve bu görevlerden alınma, bu görevlerle ilgili yer değiştirme, göreve unvan değişikliği işlemleri hakkında verilen mahkeme kararlarının gereği, ilgili memurun kazanılmış hak aylık derecesine uygun başka bir kadroya iki yıl içinde atanması suretiyle yerine getirilmiş sayılacak.

Söz konusu düzenlemeye göre ayrıca, bu görevliler hakkında mezkur işlemlerin uygulanması telafisi güç veya imkansız zararlar doğurmuş sayılmayacak.

Öte yandan, yapılan düzenlemeyle (kamu görevlilerinin tamamı için) tesis edilen atama, görevden alma, göreve son verme, naklen veya vekaleten atama, yer değiştirme, görev ve unvan değişikliği işlemleriyle ilgili olarak verilen iptal ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin mahkeme kararlarının gereğini yerine getirmeyen kamu görevlisi hakkında ceza soruşturması ve kovuşturması yapılamayacak, ancak disiplin hükümleri uygulanabilecek.

2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun eki 1 ve 2 Sayılı Cetvellerde yer alan unvanlar

Valiler; Büyükelçiler, Daimi Temsilciler, Daimi Delegeler; Diyanet İşleri Başkanı ve Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeleri; Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı, Bakan Yardımcıları, Müsteşar ve yardımcıları (Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri ve Yardımcıları dahil),Genel Müdür ve Yardımcıları (Dış Ticaret Genel Sekreteri ve Yardımcısı, Hazine Genel Müdürü ve Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri ve Yardımcısı, İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma idaresi Başkanı ve Yardımcısı dahil), Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurul Üyeleri ve Genel Sekreteri, Vakıflar Genel Müdürlüğü İdare Meclis Başkan ve Üyeleri,-Gelir İdaresi Başkanı, Gelir İdaresi Başkan Yardımcıları, Gelir İdaresi Daire Başkanları ve Vergi Dairesi Başkanları, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı ve Başkan Yardımcıları, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Başkanı ve Başkan Yardımcıları, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı ve Başkan Yardımcıları, Devlet Personel Başkanı, Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreteri, Bakanlıklardaki Kurul Başkanları ve Üyeleri, Strateji Geliştirme Başkanları, Bakanlıkların Rehberlik ve Teftiş, Rehberlik ve Denetim, Denetim Hizmetleri başkanları, Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcıları, Bakanlık Müfettişleri (Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri ve Bankalar Yeminli Murakıpları dahil) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri, Bakanlık Müşavirleri (Millî Savunma Bakanlığı Bakanlık Müşavirleri dâhil), Birinci Hukuk Müşaviri, Bakanlık Daire Başkanları, İl İdare Şube Başkanları, Bölge Müdürleri ve Başmüdürler, Vali Muavini, Kaymakam, İl Hukuk İşleri Müdürü, Polis Akademisi Başkanı, İl Emniyet Müdürü.

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER