HANGİ RAPORLARIN GEÇERLİLİĞİ SAĞLIK KURULU ONAYINA BAĞLIDIR?

Devlet memurları hakkında, hasta oldukları gerekçesiyle; kurum tabiplikleri, aile hekimlikleri veya Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalamış sağlık hizmeti sunucuları (resmi/özel) tarafından düzenlenen raporların geçerliliği, bazı durumlarda sağlık kurulu onayı ile mümkün olabilmektedir

HANGİ RAPORLARIN GEÇERLİLİĞİ SAĞLIK KURULU ONAYINA BAĞLIDIR?
Devlet memurları hakkında, hasta oldukları gerekçesiyle; kurum tabiplikleri, aile hekimlikleri veya Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalamış sağlık hizmeti sunucuları (resmi/özel) tarafından düzenlenen raporların geçerliliği, bazı durumlarda sağlık kurulu onayı ile mümkün olabilmektedir.
 
Haklarında tek hekim tarafından düzenlenen hastalık raporlarına istinaden, Devlet memurlarının hastalık izni kullanılabilmesi için, bazı hallerde bu raporun sağlık kurulu tarafından onaylanması gerekmektedir.
 
40 günü aşan tek hekim raporları
 
Tek hekimlerin, bir memur hakkında aynı takvim yılı içerisinde değişik tarihlerde düzenledikleri hastalık raporları süresi toplamının 40 günü aşması durumunda, 40 günü aşan süreler için tek hekim raporuna istinaden memur hastalık izni kullanamaz. 
 
Ancak, düzenlenmiş olan ve yıl içerisinde toplam 40 günü aşan tek hekim raporları resmi sağlık kurulları tarafından onaylanırsa, memur bu rapora dayanarak hastalık izni kullanabilir.
 
Kontrol muayenelerine ilişkin raporlar
 
Tek hekim tarafından düzenlenen hastalık raporlarının süresi, bir defada en çok 10 gün olabilmektedir. Ancak, tek hekim tarafından düzenlenen hastalık raporunda kontrol muayenesine gerek görüldüğünün belirtildiği durumlarda, yapılacak kontrol muayenesi sonucuna göre tek hekim tarafından en çok 10 gün daha hastalık raporu düzenlenebilir ve bu rapora istinaden memur hastalık izni kullanabilir.
 
Kontrol muayenesi sonucunda 10 günden fazla süre ile hastalık raporu düzenlenmesinin gerektiği hallerde, bu raporun Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalamış olan bir sağlık sunucusunun sağlık kurulu (resmi/özel) tarafından düzenlenmesi gerekecektir.  Ancak, hastanın bulunduğu yerde böyle bir sağlık sunucusu yoksa ve böyle bir sağlık sunucusunun bulunduğu yere hastanın nakli mümkün değilse, tek hekim tarafından yeniden 10 güne kadar hastalık raporu düzenlenebilir. Tek hekimin düzenleyeceği bu üçüncü raporun geçerli olabilmesi, ilgili İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği sağlık kurulları (resmi/özel) tarafından onaylanmasına bağlıdır. Raporun sağlık kurulu tarafından onaylanmaması halinde, memur bu rapora istinaden hastalık izni kullanamayacaktır.
 
Memurunyeri.
Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER