HASTALIK RAPORUNU KURUMA GEÇ İLETMEK MEMURİYETİ SONA ERDİREBİLİR

Devlet memurları, hastalıkları sebebiyle haklarında düzenlenmiş olan hastalık raporlarını süresi içinde kurumlarına iletmeyerek göreve gitmediklerinde çeşitli yaptırımlarla karşılaşabiliyor.

HASTALIK RAPORUNU KURUMA GEÇ İLETMEK MEMURİYETİ SONA ERDİREBİLİR
Hastalık raporu ve hastalık izni konusundaki düzenlemelere göre;
 
 
 
1) Devlet memurları hakkında, hastalıkları sebebiyle tek hekim ya da sağlık kurulu tarafından hastalık raporu düzenlenebilmektedir. Hakkında hastalık raporu düzenlenen memurların, bu raporun aslını ya da bir örneğini, raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla bağlı oldukları disiplin amirine ulaştırmaları ise zorunludur.
 
-Yıllık izinde yurtdışına çıkan ve oralarda hastalanan Devlet memurları hakkında düzenlenen hastalık raporlarının, dış temsilciliklerce onaylanmasının ardından, yıllık izin süresinin bitimi tarihine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla bağlı olunan disiplin amirine intikal ettirilmesi zorunludur.
 
-Disiplin amirine raporun örneğinin iletildiği hallerde, rapor süresi bitiminde raporun aslının da ilgili amire iletilmesi gerekir.
 
2) Devlet memurları hakkında düzenlenen raporlar ilgili amirleri tarafından hastalık iznine çevrilmekte ve memur rapor süresince izin kullanabilmektedir.  Usulüne uygun olmayan raporalar ise hastalık iznine çevrilmemektedir.
 
Alınan raporun hastalık iznine çevrilebilmesi ve memurun hastalık izni kullanabilmesi için raporun amirler tarafından incelenerek hastalık iznine dönüştürülmesi veya raporun usulüne uygun olmadığı anlaşıldığında ise memura yazılı olarak bildirimde bulunulması gerekir.
 
Raporun usulüne uygun görülmeyerek memura bildirimde bulunulduğu durumunda, bildirimin yapıldığı günü takip eden mesai günü içinde memurun görevine başlaması gerekir. Bu süre içinde görevine başlamayan memur, izinsiz ve mazeretsiz olarak görevini terk etmiş sayılır.
 
Bu nedenle, alınan hastalık raporunun en geç izleyen gün içinde kuruma iletilmesi hususu, rapora istinaden işe gidilmeyen sürelerin hastalık izni kapsamında sayılıp sayılmayacağı bakımından önem taşıdığından, raporun süresi içinde ilgili amire iletilmemesi memur hakkında çeşitli yaptırımların uygulanması sonucunu doğurabilir.
 
Hastalık raporunun süresi içinde amire ulaşmaması
 
Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların,  tüzüklerin ve yönetmeliklerin Devlet memuru olarak emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre disiplin cezası verilmekte, ayrıca 657 sayılı Kanunda belirtilen bazı kurallara uyulmadığı durumlarda memur çekilmiş sayılmaktadır.
 
Bu kapsamda; hakkında düzenlenen hastalık raporunu (veya örneğini) süresi içinde ilgili disiplin amirine intikal ettirmeyen memur, raporun iletilmeme nedeni ve gecikme süresi  de dikkate alınarak çeşitli yaptırımlarla karşılaşabilmektedir.
 
Memurun raporu süresi içinde iletememesinin kabul edilebilir bir mazeretten kaynaklanmaması durumunda;
 
-Göreve gitmediği gün sayısı 1 veya 2 gün olduğunda, memur hakkında Aylıktan Kesme Cezası verilir.
 
-Göreve gitmediği gün sayısı 3-9 gün olduğunda, memur hakkında Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezası verilir.
 
-Göreve gitmediği gün sayısı 10 gün veya daha fazla olduğunda, memur hakkında memuriyetten çekilmiş sayılma (müstafi) hükümleri uygulanır.
 
Öte yandan, raporu amirine süresi içinde iletmeyen memura, belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde kayıtsızlık gösterdiği gerekçesiyle Uyarma Cezası, belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde kusurlu davrandığı gerekçesiyle Kınama Cezası, belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde kasıtlı davrandığı gerekçesiyle de Aylıktan Kesme Cezası verilmesi de söz konusu olabilir.
Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2018, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER