İLİŞKİLENDİRİLEN KURUMLARIN ÖĞRETMEN ATAMA İŞLEMLERİ

İlişkilendirilen Eğitim Kurumlarının Öğretmen Atama İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

İLİŞKİLENDİRİLEN KURUMLARIN ÖĞRETMEN ATAMA İŞLEMLERİ
İLİŞKİLENDİRİLEN EĞİTİM KURUMLARININ ÖĞRETMEN ATAMA İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
 
 
İlişkilendirilen Okul Listesi için tıklayın
 
ÖĞRETMENLERİN YAPACAĞI İŞ VE İŞLEMLER
 
1-Dönüştürülen okullardaki kadrolu öğretmenler bilsis modülünde oluşturulan tercih formu üzerinden hatay.meb.gov.tr.’de yayınlanan listede belirtilen ilişkilendirildikleri okulları tercih edebileceklerdir. Öğretmenler elektronik başvurularını 18/06/2013-19/06/2013 saat:15.00’a kadar yapabileceklerdir.
 
2-Tercih yapan öğretmenler tercih sayfasında kendilerine sunulan;
 
 “Tercihlerime yerleştirilemediğim takdirde sırasıyla öncelikle eğitim bölgesi/yerleşim yeri, ilçe ve il içerisinde boş kalan eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.”
“ Tercihlerim dışında atanmak istemiyorum. Tercihlerime yerleştirilemediğim takdirde okulumda norm kadro fazlası öğretmen olarak kalmayı kabul ediyorum.”
Seçeneklerinden birini işaretledikten sonra kaydet butonuna basarak başvurularını gerçekleştireceklerdir.
 
3-Elektronik başvuru yapan öğretmenler başvurusunu okul müdürlüğüne onaylatacaktır.
 
OKUL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞ VE İŞLEMLER
 
1-Dönüştürülen okulların müdürleri tercih yapan kadrolu öğretmenlerine ait 18/06/2013 tarihli hizmet puan kartlarının çıktısını alarak öğretmenin tercihlerini ve hizmet puanını kontrol edeceklerdir.
 
2-Okul Müdürü, okulunda öğretmenin branşında ihtiyaç bulunması halinde sözkonusu öğretmenin başvurusunu reddedecektir.
 
Örneğin; Antakya Feridun Tınaztepe İlköğretim okulu ilkokula dönüşmüştür. Sözkonusu okulun ortaokul kısmı Nami Veysoğlu Ortaokuluyla ilişkilendirilmiştir. Bu durumda okul müdürü ortaokul kurum koduyla girdiği norm modülünde görülen branş öğretmenlerinin başvurularını onaylayacaktır. Ancak ilkokul kurum koduyla girdiği norm modülünde görülen İngilizce, rehber öğretmen, din kültürü ve ahlak bilgisi, özel eğitim ve okul öncesi branşlarında öğretmeni varsa ve bu öğretmenler norm fazlası durumda ise başvurularını onaylayacak; norm fazlası durumda değilse tercih yapmış olsalar dahi okul müdürü söz konusu öğretmenlerin başvurularını reddedecektir.
Başka bir örnekte ise TOBB İlkokulu Müdürlüğünün tek kurum kodu bulunmaktadır. Sözkonusu okulun ortaokul kısmı ise Ayşe Fitnat Ortaokuluyla ilişkilendirilmiş olup branş öğretmenlerinin ilişkilendirildikleri okulu tercih etmeleri gerekmektedir. Bu durumda; TOBB İlkokulunun  güncellenen normlara göre 2 ingilizce  normu ve 5 ingilizce öğretmeni olduğunu varsayalım.
5 İngilizce öğretmeninin de tercih hakkı bulunmaktadır. Ancak 5 İngilizce öğretmeninin 5’ i de Ayşe Fitnat Ortaokulunu tercih etmişse okul müdürü hizmet puanı üstünlüğüne göre yüksek puanlı ilk üç sıradaki İngilizce öğretmenin başvurusunu onaylayacak diğer iki İngilizce öğretmeninin başvurusunu ise norm kadro fazlası olmadıkları için reddedecektir.
5 İngilizce öğretmeninin 5’i de TOBB İlkokulunda kalmak istiyorsa hizmet puanı üstünlüğüne göre yüksek puanlı ilk üç sıradaki İngilizce öğretmeni okulda kalacak diğer iki öğretmenin ilişkilendirildiği kurumu tercih etmesine imkan sunulacaktır.
 
3-Okul müdürü bu iş ve işlemleri titizlikle yerine getirecek özellikle İngilizce, rehber öğretmen, din kültürü ve ahlak bilgisi, özel eğitim ve okul öncesi gibi hem ilk hem ortaokul bünyesinde normu bulunan branşların öğretmenlerinin başta olmak üzere tercihte bulunan öğretmenlerin tercihlerini ve hizmet puanlarını kontrol etmek suretiyle onaylama işlemlerini gerçekleştirecektir.
Onaylama işleminin ardından elektronik başvuru çıktısı ve 18/06/2013 tarihli hizmet puan kartları onaylanarak 19/06/2013 tarihi mesai bitimine kadar ilçe/il milli eğitim müdürlüğüne üstyazıyla teslim edilecektir.
İş ve işlemlerden öğretmenin kendisi ve okul müdürü sorumlu olacaktır.
 
 
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞ VE İŞLEMLER
 
1-Tercihte bulunan öğretmenlerin tercihlerini ve 18/06/2013 tarihli hizmet puan kartlarını kontrol etmek suretiyle başvuru onay işlemini gerçekleştirecek ve başvuru evrakını üstyazıyla 19/06/2013 tarihi saat:19.30’ a kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları Birimine teslim edecektir.
 
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞ VE İŞLEMLER
 
1-İl genelinde tercihte bulunan öğretmenlerin elektronik başvuru onay işlemlerini gerçekleştirecektir.
 
2-Eğitim kurumunu tercih eden öğretmenler arasında hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak değerlendirmenin ardından ilişkilendirilen ve tercihte bulunulan eğitim kurumundaki söz konusu branştaki boş norm sayısınca öğretmenin atama işlemi gerçekleştirilecektir.
 
3-İlişkilendirildikleri eğitim kurumuna atanamayan ancak tercihleri dışında atamasının yapılmasını isteyen öğretmenlerin başvuruları değerlendirilecek ve hizmet puanı üstünlüğü esasına dayalı olarak sırasıyla öncelikle eğitim bölgesi/yerleşim yeri, ilçe ve il içerisinde ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına atamaları yapılacaktır.
 
4-Dönüştürülen eğitim kurumlarında kadrolu öğretmenlerden tercihte bulunmayanlar ile tercihte bulunduğu halde tercihlerine veya tercih ettiği eğitim kurumları dışında herhangi bir eğitim kurumuna atanamayan öğretmenler okullarında norm kadro fazlası durumunda bırakılacak ve ileri bir tarihte yapılacak olan ihtiyaç fazlası öğretmenlerin iliçi yer değiştirme işlemleri kapsamında değerlendirilecektir.
 
Yakın tarihte iliçi ve ildışı isteğe bağlı yer değiştirme ve iliçi ve il dışı özür grubundan yer değiştirme işlemleri başlayacağından yukarıda belirtilen durumlarla ilgili olarak öğretmenlerin bilgilendirilmesi, ilişkilendirildikleri eğitim kurumlarını tercih etmemeleri halinde sözkonusu boş normların iliçi ve ildışı isteğe bağlı yer değiştirme ve iliçi ve ildışı özür grubu atamalarında dolabileceği hatırlatılarak zorlama olmaksızın tercihte bulunmaları sağlanmalıdır.
 
 Söz konusu süreçte okul müdürlerinin öğretmenlerine rehberlik görevlerini titizlikle yerine getirmeleri ve öğretmenlerin mağdur olmamaları için gerekli tedbirleri almaları hususunda;
 
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
 
 
 
İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü 
 

 

Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2013, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER