İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURULUNA ÜYELİK BAŞVURULARI BAŞLADI

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyeliklerine Bakanlar Kurulunca seçilecek üyelere ilişkin duyuru yapıldı.

İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURULUNA ÜYELİK BAŞVURULARI BAŞLADI
Bakanlar Kurulu tarafından 8 üyesi belirlenecek olan Kurul için, Başbakanlık tarafından yapılan duyuruda;
 
-Bakanlar Kurulunca Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyelikleri için yapılacak ilk seçimde, üyelik için başvuracaklarda ve aday bildirileceklerde aranacak şartlar ve başvuru usulü belirtildi.
 
-Üyelik şartlarını taşıyanlar, kendileri üyelik başvurusunda bulunabilecekleri gibi; insan hakları alanında çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları, sendikalar, sosyal ve mesleki kuruluşlar, akademisyenler, avukatlar, görsel ve yazılı basın mensupları ve alan uzmanları tarafından da aday gösterilebilecek.
 
-Başvuru veya aday bildirimleri, 2 Mayıs 2016-2 Haziran 2016 tarihleri arasında Başbakanlığa yapılacak.
 
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu için tıklayınız …
 
Başbakanlıktan:
 
TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURULU ÜYELİĞİ BAŞVURU VE ADAY BİLDİRİMİ DUYURUSU
 
I - 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6/4/2016 tarihli ve 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanununa göre; Bakanlar Kurulunca Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyeliklerine ilk yapılacak seçimde, üyelik için başvuracaklarda ve aday bildirileceklerde mezkur Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen aşağıdaki şartlar aranır:
 
a) Kurumun görev alanındaki konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
 
b) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen nitelikleri taşımak.
 
c) Herhangi bir siyasi partinin yönetim ve denetim organlarında görevli veya yetkili bulunmamak.
 
ç) En az dört yıllık lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş olmak.
 
d) Kamu kurum ve kuruluşlarında, uluslararası kuruluşlarda, sivil toplum kuruluşlarında veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında ya da özel sektörde toplamda en az on yıl çalışmış olmak.
 
II - Üyelik şartlarını taşıyanlar, üyelik başvurusunda bulunabilecekleri gibi; insan hakları alanında çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları, sendikalar, sosyal ve mesleki kuruluşlar, akademisyenler, avukatlar, görsel ve yazılı basın mensupları ve alan uzmanları tarafından da aday gösterilebileceklerdir.
 
III - Başvuru veya aday bildirimleri, 2 Mayıs 2016 - 2 Haziran 2016 tarihleri arasında; 6701 sayılı Kanunda aranılan üye seçilme şartlarını taşıdığına ilişkin yazılı beyan, başvuru veya aday bildirim dilekçesi ve fotoğraflı özgeçmiş ile Başbakanlık Vekâletler Caddesi Kızılay Ek Bina C Kapısı Müracaat Bankosu 06573 Kızılay/Ankara adresine şahsen, elden veya posta yoluyla yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ile zamanında yapılmayan başvurular ve aday bildirimleri dikkate alınmayacaktır.
 
Özgeçmişlerde adayın; kişisel bilgileri, iletişim bilgileri, eğitim bilgileri, iş tecrübesi (Kurumun görev alanındaki konularda bilgi ve deneyimini, kamu kurum ve kuruluşlarında, uluslararası kuruluşlarda, sivil toplum kuruluşlarında veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında ya da özel sektörde toplamda en az on yıl çalışmış olduğunu gösterir nitelikte) ile varsa akademik çalışmaları yer alır.
 
Kamuoyuna duyurulur.
Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2016, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER