İŞSİZLİK TEKRAR ÇİFT HANEYE ÇIKTI

TÜİK, Ocak 2012 dönemi hane halkı işgücü istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre Ocak ayında işsizlik yüzde 10.2 olurken, işsiz sayısı ise 2 milyon 664 bin kişi oldu.

İŞSİZLİK TEKRAR ÇİFT HANEYE ÇIKTI
İŞSİZLİK TEKRAR ÇİFT HANEYE ÇIKTITÜİK, Ocak 2012 dönemi hane halkı işgücü istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre Ocak ayında işsizlik yüzde 10.2 olurken, işsiz sayısı ise 2 milyon 664 bin kişi oldu. Türkiye'de 2012 yılı Ocak döneminde işsizlik oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 1,7 puan azalarak, yüzde 10,2 oldu. 2011 yılının Ocak döneminde işsizlik oranı yüzde 11,9 düzeyindeydi. Ocak 2012'de kentsel alanlarda işsizlik oranı 2011 yılının aynı dönemine göre 1,8 puan azalarak yüzde 12 oldu, kırsal yerlerde ise 1,6 puan geriledi ve yüzde 6,5 olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması, ''2012 Ocak Dönemi Sonuçları (Aralık 2011-Ocak, Şubat 2012)''na göre, 2011 yılı Ocak döneminde 3 milyon 44 bin kişi olan işsiz sayısı, 2012'nin aynı döneminde 2 milyon 664 bin kişiye geriledi. İstihdam ise 22 milyon 461 bin kişiden, 23 milyon 475 bin kişiye çıktı. 2011 ve 2012 Ocak dönemleri itibariyle Türkiye genelinde mevsim etkilerinden arındırılmamış temel işgücü verileri şöyle: .


 2011/Ocak 2012/Ocak . KURUMSAL OLMAYAN NÜFUS (bin) 71.817 73.174 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus (bin) 53.051 54.283 İŞGÜCÜ (bin) 25.505 26.139 .İstihdam (bin) 22.461 23.475 .İşsiz (bin) 3.044 2.664 İş Gücüne Katılma Oranı (yüzde) 48,1 48,2 İstihdam Oranı (yüzde) 42,3 43,2 İşsizlik Oranı (yüzde) 11,9 10,2 .Tarım Dışı İşsizlik Oranı (yüzde) 14,7 12,4 .Genç Nüfusta İşsizlik Oranı (yüzde) 22,0 18,4 İşgücüne Dahil Olmayanlar (bin) 27.546 28.144 Türkiye'de 2012 yılının Ocak döneminde işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 1,7 puan azalarak, yüzde 10,2'ye geriledi. Türkiye'de işsiz sayısı 2 milyon 664 bin kişi, istihdam edilenlerin sayısı da 23 milyon 475 bin kişi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hanehalkı İşgücü Araştırması, ''2012 Ocak Dönemi Sonuçları''na (Aralık 2011, Ocak, Şubat 2012) göre, Türkiye'de kurumsal olmayan nüfus geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 357 bin kişilik bir artışla 73 milyon 174 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus (15 yaş ve daha yukarı yaştaki nüfus) ise 1 milyon 232 bin kişi artarak, 54 milyon 283 bin kişiye ulaştı. -Erkeklerin işgücüne katılımı azaldı- 2012 yılı Ocak döneminde, Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, 2010'un aynı dönemine göre 0,1 puanlık artışla yüzde 48,2 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,6 puanlık azalışla yüzde 69,7, kadınlarda ise 0,6 puanlık artışla yüzde 27,2 oldu. İşgücünün eğitim ve yaş dağılımlarına bakıldığında, toplam işgücünün yüzde 16'sını 15-24 yaş grubundakiler oluşturdu. Lise altı eğitimlilerde işgücüne katılma oranı; erkekler için yüzde 67,4, kadınlar için yüzde 22,8 olarak hesaplandı. Yükseköğretim mezunu erkeklerde yüzde 85,8 olan işgücüne katılma oranı, kadınlarda yüzde 70,3 düzeyinde gerçekleşti. -İstihdam 1 milyon 14 bin kişi arttı- 2012 yılı Ocak döneminde istihdam edilenlerin sayısı, 2011 yılının aynı dönemine göre 1 milyon 14 bin kişi artarak, 23 milyon 475 bin kişiye yükseldi. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 15 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 999 bin kişi arttı. Sektörel kompozisyona bakıldığında istihdam edilenlerin yüzde 23,1'i tarım, yüzde 20'si sanayi, yüzde 6,1'i inşaat, yüzde 50,9'u ise hizmetler sektöründe yer aldı. Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında inşaat sektörünün istihdam edilenler içindeki payının 0,3, hizmetler sektörünün payının 1,5 puan arttığı, buna karşılık tarım sektörünün payının 0,9 puan, sanayi sektörünün payının ise 0,7 puan azaldığı görüldü. -İstihdamın yüzde 71,5'i erkek- 2012 yılının Ocak döneminde istihdam edilenlerin yüzde 71,5'ini erkek nüfus oluşturdu. İstihdam edilenlerin yüzde 57'si lise altı eğitimlilerden, yüzde 63,4'ü ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışanlardan, yüzde 24,9'u kendi hesabına veya işveren, yüzde 11,7'si ise ücretsiz aile işçilerinden oluştu. İstihdam edilenlerin yüzde 56,7'sinin 10 kişiden az çalışanı olan işyerlerinde çalıştığı, yüzde 2,6'sının ek bir işinin bulunduğu, yüzde 2,1'inin mevcut işini değiştirmek için veya mevcut işine ek olarak bir iş aradığı tespit edildi. Ücretli olarak çalışanların yüzde 90,6'sı sürekli bir işte çalışıyor. -Kayıt dışı istihdam yüzde 38,4'ye geriledi- Yaptığı işten ötürü herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı, önceki yılın aynı dönemine göre 2,5 puanlık azalışla yüzde 38,4'e geriledi. Bu dönemde, 2011'in aynı dönemine göre tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı yüzde 83,5'ten yüzde 82,8'e, tarım dışı sektörlerde yüzde 27,4'ten yüzde 25,1'e düştü. -Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 18,4'e geriledi- Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 380 bin kişi azalarak, 2 milyon 664 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı ise 1,7 puanlık azalışla yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 1,8 puanlık azalışla yüzde 12, kırsal yerlerde ise 1,6 puanlık azalışla yüzde 6,5 oldu. Genç nüfusta işsizlik oranı da 2011 yılının aynı dönemine göre 3,6 puan gerileyerek, yüzde 18,4'e indi. Söz konusu oran geçen yılın aynı döneminde yüzde 22 düzeyindeydi. Bu dönemde işsizlerin yüzde 31,5'i eş-dost vasıtasıyla iş aradı. İşsizlerin yüzde 90,7'si (2 milyon 415 bin kişi) daha önce bir işte çalışanlardan oluştu. İşsizlik gerekçelerine bakıldığında ise işsizlerin; yüzde 35,5'ini çalıştığı iş geçici olup işi sona erenler, yüzde 14'ünü işten çıkarılanlar, yüzde 18'ini kendi isteğiyle işten ayrılanlar, yüzde 6,4'ünü işyerini kapatan/iflas edenler, yüzde 7,8'ini ev işleriyle meşgul olanlar, yüzde 9'unu öğrenimine devam eden veya yeni mezun olanlar oluşturdu. Bu dönemde tarım dışı işsizlik oranı da yüzde 14,7'den yüzde 12,4'e geriledi. -Bu dönemde 420 bin kişi işten ayrıldı- TÜİK araştırmasına göre, Ocak 2012 döneminde 1 milyon 649 bin kişi işe yeni başladı veya iş değiştirdi. Bunun toplam istihdam içindeki oranı yüzde 7 oldu. İşe yeni başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 31,4'ü 25-34 yaş grubunda yer aldı. Bu dönemde işe başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 23,2'si sanayi, yüzde 40,1'i hizmetler, yüzde 20,7'si inşaat sektöründe, yüzde 16'sı ise tarım sektöründe işe başladı. Mevcut işsizlerin yüzde 15,8'ini (420 bin kişi) bu dönemde işten ayrılanlar oluşturdu. -Mevsim etkilerinden arındırılmış göstergeler- Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü göstergelerine bakıldığında ise bu yılın Ocak döneminde mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısında bir önceki döneme göre 166 bin kişilik artış, işsiz sayısında ise 70 bin kişilik azalış gözlendi. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre değişim göstermedi ve yüzde 49,5 olarak belirlendi. İstihdam oranı 0,2 puanlık artışla yüzde 45,1 oldu. İşsizlik oranı da 0,3 puanlık azalışla yüzde 8,9 seviyesinde gerçekleşti. -İşgücü anketleri nasıl açıklanıyor?- 2005 yılından itibaren Hanehalkı İşgücü Anketinin tahminleri, hareketli üçer aylık dönem ortalamaları esas alınmak kaydıyla aylık olarak yayınlanıyor. Bu seride ilgili üç aylık dönemin ağırlıkları, dönem ortası aya ilişkin nüfus projeksiyonları esas alınarak hesaplanırken, ifade kolaylığı açısından tahminler de dönem ortası ay adıyla ifade ediliyor. 2010 yılından itibaren temel işgücü göstergeleri, mevsim etkilerinden arındırılarak da yayımlanıyor. -TABLO- TÜİK verilerine göre, 2005-2012 döneminde aylar itibariyle işsizlik oranları şöyle:

AYLAR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ocak 11,8 12,1 11,3 11,6 15,5 14,5 11,9 10,2
Şubat 11,9 12,2 11,7 11,9 16,1 14,4 11,5
Mart 11,2 11,3 10,7 11,0 15,8 13,7 10,8
Nisan 10,4 10,3 10,1 9,9 14,9 12,0 9,9
Mayıs 9,6 9,2 9,2 9,2 13,6 11,0 9,4
Haziran 9,6 9,2 9,2 9,4 13,0 10,5 9,2
Temmuz 9,6 9,3 9,3 9,9 12,8 10,6 9,1
Ağustos 9,9 9,6 9,7 10,2 13,4 11,4 9,2
Eylül 10,1 9,5 9,9 10,7 13,4 11,3 8,8
Ekim 10,4 9,6 10,2 11,2 13,0 11,2 9,1
Kasım 11,0 10,0 10,5 12,6 13,1 11,0 9,1
Aralık 11,5 10,9 10,9 14,0 13,5 11,4 9,8
YILLIK 10,6 10,2 10,3 11,0 14,0 11,9 9,8
Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2012, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER