KAMUDA MEMUR ALIMI

İşte memur ve sözleşmeli personel alınacak birimler...

KAMUDA MEMUR ALIMI

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı sözleşmeli personel alacak. Merkez ve Taşra Teşkilatında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere, KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle kurum tarafından yapılacak yerleştirme ile mühendis, mimar, şehir plancısı, çözümleyici, programcı ve tekniker alınacak.

 

Adaylar Bayındırlık ve İskan Bakanlığının www.bayindirlik.gov.tr sitesinde kendine uygun bulunan unvan için hazırlanan başvuru formunu, eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra elektronik ortamda gönderecekler. Başvurular, 21 Nisan 2011 tarihinde mesai saati sonunu kadar yapılacak. Sadece bir unvan için başvuru gerçekleştirilecek. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacak. Her sözleşmeli personel pozisyon sayısının iki katı kadar yedek belirlenecek. Posta veya diğer şekilde yapılan ve daha önce yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek. Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından teyit edilecek.

 

ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

 

Mühendis, mimar ve şehir plancısı adaylarında fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak, literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilmek, bilgisayar programlaması hakkında bilgi sahibi olmak ve 2010 yılına ait Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak (KPSSP3 puan türü) gibi şartlar aranacak.

 

ÇÖZÜMLEYİCİ

 

Çözümleyicilerde arancak şartlar arasında ORACLE yada MS SQL dillerinden en az birisini bilmek ve bildiğini belgelemeleri, istenen programlama dillerinden birine ilave olarak en az iki tane daha programlama dilini bilmek ve bildiğini belgelemeleri istenecek. 2006, 2007, 2008, 2009 veya 2010 yılında yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit sınavına (KPDS) katılıp en az (D) düzeyinde İngilizce bilgisine sahip olmak yada yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurtiçinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar İngilizce dilinde "Test Of English as a Foreign Language" (TOEFL) sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya "international English Language Testing System"(IELTS) sınavından en az 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilecek. Ayrıca yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak ve 2010 yılına ait Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak(KPSSP3 puan türü) adaylardan istenecek.

 

TEKNİKER

 

Tekniker adaylarında ise meslek yüksek okullarının ilgili bölümünden mezun olmak ve 2010 yılına ait Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmaları (KPSSP93) şartı aranacak. -PROGRAMCI- Programcı adaylarında istenecek şartlar şöyle: "Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden en az ön lisans düzeyinde mezun olmak veya en az ön lisans mezunu olmak koşuluyla bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders aldığını belgelendirmek veya bu alanda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi olmak, 2010 yılına ait Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak,(Lisans mezunları KPSSP3, Ön Lisans mezunları KPSSP93 puan türü), Programcı adaylarında 2006,2007,2008,2009 veya 2010 yılında yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit sınavına (KPDS) katılıp en az (D) düzeyinde İngilizce bilgisine sahip olmak, yada yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden Lisans düzeyinde mezun olanlar, yurtiçinde Lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar İngilizce dilinde "Test Of English as a Foreign Language" (TOEFL) sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya "international English Language Testing System" (IELTS) sınavından en az 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilecek."

 

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi ise sözleşmeli 2 personel (1 hemşire, 1 büro personeli) alacak. Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere hemşirelik veya hemşirelik ve sağlık hizmetleri, sağlık memurluğu lisans programından mezun 1 hemşire, turizm ve otel işletmeciliği önlisans programından mezun, üniversitelerin sosyal tesislerinde veya uygulamalı otellerinde en az 5 yıl çalışmış, kalite yönetimi sistemi belgesine sahip 1 büro personeli alınacak. Adaylarda sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (2010-KPSS Lisans) veya 28 Kasım 2010 tarihinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (2010-KPSSortaöğretim/önlisans) girmiş olmaları şartı aranacak. Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacak. Adaylar başvurularını 15 gün içinde şahsen, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına yapacaklar. Posta ile yapacak başvurular kabul edilmeyecek.

 

AKADEMİK PERSONEL ALIMLARI

 

Öte yandan Abant İzzet Baysal, Kırklareli, Ardahan ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlükleri, çeşitli fakültelerde görevlendirilmek üzere öğretim üyesi alacak. Rektörlüklerin öğretim üyesi alımına ilişkin duyuruları Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Duyurulara göre, Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü 4 profesör, 4 doçent ve 22 yardımcı doçent olmak üzere toplam 30 öğretim üyesi alımında bulunacak. Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden: Adaylar başvurularını 15 gün içinde şahsen Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne yapacaklar. Postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek. Öğretim üyelerinin görev yapacağı okullar, sayıları ve birimleri şöyle: "İnsani bilimler ve edebiyat fakültesi: 1 profesör, 9 yardımcı doçent, İktisadi ve idari bilimler fakültesi: 3 profesör, 3 doçent, 6 yardımcı doçent, Mühendislik fakültesi: 1 doçent, 5 yardımcı doçent, BESYO: 1 yardımcı doçent, SHMYO: 1 yardımcı doçent,

 

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

 

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü 3 profesör, 9 yardımcı doçent alacak. Fen edebiyat fakültesinin sosyoloji bölümü için 1, sağlık yüksek okulu içinse 2 profesör alınacak. Rektörlük fen edebiyat fakültesinin matematik, mütercim tercümanlık bölümü için 3, iktisadi ve idari bilimler fakültesinin kamu yönetimi için 1, turizm fakültesi içinse 3 yardımcı doçent alımında bulunacak. Başvurular 15 gün içinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacak. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

 

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü ise 4 profesör 7 doçent, 12 yardımcı doçent istihdam edecek. Profesör ve doçent kadroları daime statüde olacak. Yardımcı doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacak. Adaylar başvurularını 15 gün içinde şahsen Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne yapacaklar. Postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek. Alınacak olan akademik personelin istihdam edileceği okullar, sayıları ve unvanları şöyle: "Bolu Meslek Yüksekokulu: 2 yardımcı doçent, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu: 1 yardımcı doçent, Bolu Sağlık Yüksekokulu: 2 yardımcı doçent, Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksek Okul: 1 doçent,. Eğitim Fakültesi: 3 profesör, 3 doçent, 3 yardımcı doçent, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi: 1 doçent, Güzel Sanatlar Fakültesi: 2 yardımcı doçent, Tıp Fakültesi: 1 profesör, 2 doçent, 2 yardımcı doçent"

 

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

 

Öte yandan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğü, çeşitli birimlerde görevlendirilmek üzere 4 profesör, 12 doçent, 12 yardımcı doçent alacak. Başvurular şahsen ESOGÜ'ye yapılacak. Adayların posta ile yaptığı başvurular kabul edilmeyecek. Profesör doçent ve yardımcı doçentlerin görev yapacağı okullar ve sayıları şöyle: "Fen Edebiyat Fakültesi: 3 profesör, 4 doçent, 2 yardımcı doçent, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: 1 profesör, 2 doçent, 1 yardımcı doçent, Eğitim Fakültesi: 2 doçent, 3 yardımcı doçent, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi: 2 doçent, 2 yardımcı doçent, Tıp Fakültesi: 2 doçent, 2 yardımcı doçent, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu: 1 yardımcı doçent" 

Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER