KIBRIS'A GÖREVLİ GİDECEK MEMURLARA 53-80 TL ARASINDA GÜNDELİK VERİLECEK

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapılacak yolculuklarda verilecek gündelikler belirlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan 133 TL, Aylık/kadro derecesi 1 olanlara 80 TL, aylık/kadro derecesi 2-4 olanlara 66,50 TL, aylık/kadro derecesi 5-15 olanlara 53,00 TL gündelik verilecek.

KIBRIS'A GÖREVLİ GİDECEK MEMURLARA 53-80 TL ARASINDA GÜNDELİK VERİLECEK

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapılacak yolculuklarda verilecek gündelikler belirlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan 133 TL, Aylık/kadro derecesi 1 olanlara 80,00 TL, aylık/kadro derecesi 2-4 olanlara 66,50 TL, aylık/kadro derecesi 5-15 olanlara 53 TL gündelik verilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararına göre, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar” ile “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 17 Ocak 2011 tarihli ve 614 sayılı yazısı üzerine, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 34 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10 Şubat 2011 tarihinde kararlaştırıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sürekli veya geçici bir görevle gönderilenlerin, gidiş ve dönüşleri ile geçici görevlendirme süreleri için verilecek gündelik miktarları belirlendi.
Kurumlar, hizmetin özellikleri, mevcut ödenek miktarı, resmi veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından ödeme yapılması, görev yerinde ücretsiz veya düşük ücretli yatacak yer temin edilmesi, yemek ihtiyaçlarının kısmen veya tamamen karşılanması gibi hususları dikkate almak suretiyle, belirlenen miktarlardan daha aşağı miktarda gündelik ödeyebilecekler. Ancak, bu şekilde ödenecek gündeliklerin ilgililerce kabul edildiğinin görev mahallinden ayrılmadan önce idarelerine yazılı olarak bildirilmesi gerekecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geçici görevle gönderilen ve bu Karar hükümlerine göre gündelik ödenenlerden, yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve her defasında 10 gün ile sınırlı olmak üzere, gündeliklerinin yarısına kadar olan kısmı yatacak yer ücreti olarak ödenecek. Belirlenen miktarlardan daha aşağı miktarda gündelik belirlenmesi durumunda, yatacak yer ücretinin hesaplanmasında, belirlenen gündelik miktarları esas alınacak. Karar kapsamına girenlere, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 46’ncı maddesi uyarınca verilecek yer değiştirme giderinin hesabında, ekli cetvelde gösterilen gündelik miktarlarının yüzde 50 fazlası esas alınacak. 14 Temmuz 1964 tarihli ve 500 sayılı Kanunun 1’nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında bulunanlara, bu Karara göre ayrıca ikamet gündeliği ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapacakları geçici görev yolculukları için gündelik verilmez. Karar kapsamına girenlere, Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar hükümleri uygulanmayacak. Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karara göre ise, yurtdışına veya yurtdışında iken başka bir yere, sürekli veya geçici bir görevle ya da tedavi amacıyla gönderilenlerin, gidiş ve dönüşleri ile tedavi ve geçici görevlendirme sürelerinde verilecek gündelikler belirlendi. Karar 1 Ocak 2011 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Gündelik ödenecek miktarlar:                          Kıbrıs A.B.D Almanya İngiltere                          (TL)  ($)  (euro) (sterlin)“-Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan   133  220   198    139-Genelkurmay Başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Orgeneral ve Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Cumhurbaşkanlığı ve T.B.M.M. Genel Sekreterleri, Başbakanlık Müsteşarı                 107  182   164    115-Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Bakanlık Müsteşarları, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Avrupa Birliği Genel Sekreteri, Başbakanlığa bağlı Müsteşarlar, Korgeneral ve Koramiraller, Diyanet İşleri Başkanı, Başbakan Başmüşaviri, merkezde sürekli görevle bulunanlar dışındaki Büyükelçiler           93  146   131    91   – Yukarıdakiler dışında kalan memur ve hizmetlilerden;* Aylık/kadro derecesi 1 olanlar            80  * Aylık/kadro derecesi 2-4 olanlar           66,5 * Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar          53-ek göstergesi 5300 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar                    117   105    100-aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar              110    99    69-aylık/kadro derecezi 5-15 olanlar              93    83    59
Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER