KİMLER EK GÖSTERGEDEN YARARLANIR ?

Kimler Ek Göstergeden Kadrosuna Göre Değil De Mesleğine Göre Yararlanır?

KİMLER EK GÖSTERGEDEN YARARLANIR ?

Devlet memurlarının emekli keseneklerinin hesabında ve aylıkları 657 sayılı Kanuna göre belirlenenlerin aylık maaş hesabında, bulunuldukları kadro derecesi için geçerli olan ek göstergenin uygulanması esas olmakla birlikte, bazı durumlarda ilgililer hakkında meslekleri itibariyle yararlanabilecekleri ek göstergeler uygulanmaktadır.

Memurların 657 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık ücretlerinin ödenmesinde ve emekli keseneklerinin hesaplanmasında, bulundukları hizmet sınıfları ile kadro unvan ve derecelerine göre belirlenmiş olan ek göstergelerden de yararlanılmaktadır. Ancak bazı memurlar hakkında, görev yapmakta oldukları kadro ve derece için belirlenmiş olan ek gösterge yerine, bu ek göstergelerden daha yüksek olan ve daha önce bulundukları mesleklerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre yararlanabilecekleri ek göstergeler uygulanabilmektedir.

Kadroları dışındaki ek göstergelerden yararlanan memurlar

Memurların bazıları hakkında, bulundukları kadronun ek göstergesi değil, kazanılmış hak aylıklarına göre meslekleriyle ilgili kadrolarda alabilecekleri ek göstergeler uygulanır.

Bu uygulamadan;

**Meslekleriyle ilgili hizmet sınıflarındaki (TH, SH, MiAH, DH, EÖH, EH, AH) kadrolarda görev yapmakta iken, meslekleri dışındaki 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolardan birine atananmış olan

**Bazı kariyer mesleklere ilişkin kadrolarda (657 sayılı Kanun eki I sayılı Ek Gösterge Cetvelinin A/g bendinde yer verilen ve aşağıda da tek tek sayılmış olan mesleklerde) görev yapmakta iken, bu meslekler dışındaki 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolardan birine atananmış olan

memurlar yararlanır.

Bu uygulama çerçevesinde, memurların mesleklerine ilişkin ve daha yüksek olan ek göstergeden yararlanabilmesi için; eski görevlerden doğrudan ilk dört dereceli kadroya atanmış olması gerekir. (Meslekleriyle ilgili görevden, ilk dört derece dışında bir kadroya atandıktan sonra, ilk dört dereceli görevlere atananlar bu uygulamadan yararlanamaz)

Bu şekilde atananların ek göstergesi

Yukarıda belirtilen personelden ilk dört derecedeki kadrolardan birine atanmış olanlar hakkında; eski görevlerinde (meslekleriyle ilgili görevde) kalsalardı, kazanılmış hak aylık dereceleri itibariyle alabilecekleri ek gösterge ile atanmış oldukları görev için belirlenen ek göstergeden hangisi daha yüksek ise o ek gösterge uygulanacaktır.

Örnek açıklamalar

Bulundukları kadronun ek göstergesi yerine, daha yüksek olan ve daha önce bulundukları mesleklerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre yararlanabilecekleri ek göstergelerin uygulanması konusunda memurunyeri.com olarak şu şekilde örnekler verebiliriz.

**Teknik Hizmetler Sınıfında 5 inci derece Mimar kadrosunda (1300 ek gösterge ile) görev yaparken 5 inci derece Araştırmacı kadrosuna atanan kişi hakkında, 5 inci derece Araştırmacı kadrosu için ek gösterge belirlenmediğinden ek gösterge uygulanmayacaktır. İlgili personel Araştırmacı kadrosunda 1 inci dereceye geldiğinde, hakkında 1 inci derece Araştırmacı kadrosu için belirlenen 2200 ek gösterge uygulanacaktır. Bu personelin, Mimar için belirlenen ek göstergeden yararlanabilmesi için, yeniden Mimar kadrosuna atanması gerekir.

**Teknik Hizmetler Sınıfında 5 inci derece Mimar kadrosunda (1300 ek gösterge ile) görev yaparken 4 inci derece Araştırmacı kadrosuna atanan kişi hakkında, Mimarın kazanılmış hak aylık derecesine denk gelen ek gösterge rakamı 4 üncü derecedeki Araştırmacı kadrosu için belirlenen ek göstergeden (800) daha yüksek olması durumunda yüksek olan ek gösterge uygulanır. İlgili personel Araştırmacı kadrosunda 1 inci dereceye geldiğinde, (kazanılmış hak aylığı itibariyle de 1 inci dereceye ulaşmışsa) hakkında 1 inci derece Mimar kadrosu için belirlenen 3600 ek gösterge uygulanacaktır.

**Teknik Hizmetler Sınıfında 5 inci derece Mimar kadrosunda (1300 ek gösterge ile) görev yaparken 5 inci derece Şef kadrosuna atanan ve kısa süre sonra da 3 üncü derece Araştırmacı kadrosuna atanan personel hakkında, 3 ncü derecede ve ilerleyen derecelerde Araştırmacı kadrosu için belirlenmiş olan ek göstergeler uygulanacak ve 1 inci derece Araştırmacı kadrosunda 2200 ek göstergeden yararlanacaktır. (Bu kişi, 5 inci derece Mimar kadrosunda 3 üncü derece Araştırmacı kadrosuna doğrudan atanmış olsaydı, 1 inci derece Araştırmacı kadrosuna geldiğinde 3600 ek göstergeden yararlanması mümkün olurdu)

Mesleklerinin ek göstergesinden yararlanabilecek olan kariyer personel

657 sayılı Kanun eki I Sayılı Ek Gösterge Cetvelinin A-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı bölümünün (g) bendinde şu unvanlar yer almaktadır:

Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Bağımsız Genel Müdürlük ve Büyük Şehir Belediyesiyle Büyük Şehir Belediye sınırları içindeki ilçe Belediyeleri Müfettişleri, Başbakanlık Uzmanları, Adalet Uzmanları, Millî Savunma Uzmanları, İçişleri Uzmanları, Dışişleri Uzmanları, Çalışma Uzmanları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları, Kültür ve Turizm Uzmanları, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanları, İnsan Hakları Uzmanları, Sanayi ve Teknoloji Uzmanları, Çevre ve Şehircilik Uzmanları, Gençlik ve Spor Uzmanları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanları, Gümrük ve Ticaret Uzmanları, İhracatı Geliştirme Uzmanları, Orman ve Su İşleri Uzmanları, Diyanet İşleri Uzmanları, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanları, Devlet Personel Uzmanları, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzmanları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanları, Devlet Gelir Uzmanları, Tapu ve Kadastro Uzmanları, Meteoroloji Uzmanları, Basın ve Enformasyon Uzmanları, Yüksek Kurum Uzmanları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanları, Savunma Sanayii Uzmanları, Vakıf Uzmanları, Marka Uzmanları, Patent Uzmanları, TİKA Uzmanları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanları, Yazma Eser Uzmanları, İstihdam Uzmanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanları, Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların Avrupa Birliği Uzmanları, Yükseköğretim Kurulu Uzmanları, Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanları, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Uzmanları, Dışişleri Meslek Memurları ile Konsolosluk ve İhtisas Memurları, Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri ile Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları ve Hazine Kontrolörleri, Hazine Uzmanları Sigorta Denetleme Uzmanları ile Aktüerleri, Dış Ticaret Uzmanları, Avrupa Birliği İşleri Uzmanları, Göç Uzmanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş ve İş Güvenliği Müfettişleri ve Bakanlıkların Merkez Teşkilatına dahil Genel Müdürlükleri Kontrolörleri ve İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri ile Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişleri, Sosyal Güvenlik Uzmanları, Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanları, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzmanları, Denizcilik Uzmanları, Sağlık Uzmanları ve Sağlık Denetçileri, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettişleri, Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçileri ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre atanan İç Denetçiler, Millî Eğitim Uzmanları, Maarif Müfettişleri, Aile ve Sosyal Politikalar Denetçileri, Gençlik ve Spor Denetçileri, Maliye Uzmanları.

Kaynak: memurunyeri.com

Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2014, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
s  d
s d - 5 yıl Önce

u z m ç v ş lık ten memur olup emeklı olduk ikramıye verılmedı şıkayet çıyım ek gösterge bıze verılsın arz ederım

SIRADAKİ HABER