LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE GEÇİRİLEN SÜRE MEMURİYETTEN SAYILSIN

Lisansüstü Eğitimde Geçen Süre Memuriyetten Sayılmalıdır

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE GEÇİRİLEN SÜRE MEMURİYETTEN SAYILSIN
Eğitim-Bir-Sen, Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) yazılı müracaatta bulunarak, yurt dışına eğitim amacıyla gönderilenlerden öğrenimlerini tamamlayıp halen mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa edenlerin ve 6528 sayılı Kanun’dan evvel bu yükümlülüklerini bitirenlerin, yurt dışında lisansüstü eğitim amacıyla geçirdikleri sürelerin tamamının memuriyette geçmiş sayılarak, intibaklarının yapılması konusunda genel bir yazının üniversitelere gönderilmesini istedi. YÖK’e gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

 

“14.03.2014 tarihli ve 28941 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6528 sayılı Kanun’un 3. maddesiyle 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun’un 21. maddesi, ‘Bu Kanun uyarınca mecburi hizmet karşılığı yurt dışına gönderilenler öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere, adlarına gönderildikleri kurumların ilgili kadrolarına atanır. Millî Eğitim Bakanlığı adına bu Kanun kapsamında yurt dışına gönderilenlerden gönderildikleri ülkede doktora öğrenimlerini tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere yurda dönenler Millî Eğitim Uzmanı kadrolarına atanır. Bu kişilerin yurt dışında lisansüstü eğitim amacıyla geçirdikleri sürelerin tamamı memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir ve 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) fıkrasında öngörülen çalışma sürelerinin hesabında da dikkate alınır. Kamu kurum ve kuruluşlarınca staj amacıyla yabancı ülkelere gönderilecek memurlar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz’ şeklinde değiştirilmiştir. Aynı kanuna 6528 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle eklenen geçici 3. maddesinin birinci fıkrasında ise, ‘21 inci madde hükümlerinden, yurt dışına eğitim amacıyla gönderilenlerden öğrenimlerini tamamlayıp mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmeye başlayanlar (bu yükümlülüklerini bitirenler dâhil) ile hâlen yurt dışında eğitimlerine devam edenler de yararlandırılır’ hükmü yer almaktadır.

 

Mezkûr hükümler açık olup yükseköğretim kurumlarınca herhangi bir başvuru beklenmeksizin resen intibak işlemlerinin yapılmasının gerektiğine şüphe yoktur. Ancak söz konusu kanun, 14.03.2014 tarihinde yürürlüğe girmesine rağmen, yükseköğretim kurumlarınca henüz uygulamaya konmadığı, başkanlığınızdan ya da Devlet Personel Başkanlığı’ndan görüş ya da genel bir yazı beklenildiği müşahede edilmiştir. Bu itibarla 1416 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yurt dışına eğitim amacıyla gönderilenlerden öğrenimlerini tamamlayıp halen mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa edenler ile 6528 sayılı Kanun’dan evvel bu yükümlülüklerini bitirenlerin, yurt dışında lisansüstü eğitim amacıyla geçirdikleri sürelerin tamamı memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilmesi hususunda genel bir yazının yükseköğretim kurumlarına gönderilmesi ve neticeden sendikamıza bilgi verilmesi hususunda gereğini arz ederiz.” 

 

Yazıyı Görüntülemek İçin Tıklayınız

Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2014, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
salako
salako - 9 yıl Önce

Olurmu bunun yanında uykudaki sürede memuriyetten sayılması gerekir.

SIRADAKİ HABER