MAAŞ BORDROSUNDAKİ PÜF NOKTALAR

Maaş bordrosunu bilinçli inceleyen öğretmen sayısı beş parmağın beşini geçmez sanırım. Kimimiz üstünkörü gelir-gider kalemlerinin anlamını bilmeden bir göz atarız.

MAAŞ BORDROSUNDAKİ PÜF NOKTALAR
Kimimiz ise devlet babanın memuru hata yapmaz, Allah bereket versin der hiç bakmaya bile tenezzül etmeyiz. Ama şimdi anlatacağım yaşanılan bir olay her ayın maaş bordrosunu bilinçli incelemenin lüzumunu göstermektedir bizlere.  

Olayın geçtiği yer mühim değil. Mühim olan bir öğretmenin yaptığı araştırma sonucunda maaş bordrolarını yeniden gözden geçirerek neticede ortaya çıkan hak kaybıdır. Biraz geç olmuş olsa dahi hak kaybının öğretmence fark edilip ortaya çıkarılması bir kez daha bilenle bilmeyenin bir olmadığı gerçeğini gözler önüne sermiştir.  

İlköğretim okulunda görev ifa eden ilgili kadrolu branş öğretmeni 8/3 derece-kademeye göre düzenlenen aylık maaş bordrosunun gelir kalemindeki ek gösterge tutarının ve personel bilgileri bölümünde yer alan ek gösterge katsayısının da 0 olarak düzenlendiğini fark etmiştir. Bu derece/kademe esas alındığında ek gösterge katsayısının ve ek gösterge tutarının 0 olarak düzenlendiğini teyit etmek için 657 sayılı DMK’nın eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı ek gösterge katsayısını unvan ve dereceleri ile gösterir tabloyu incelemiştir. Öğretmen unvanı ile E-Ö-H sınıfının 9. kadro derecesinde istihdamı sağlanan bir kişinin ek gösterge katsayısının olduğunu; fakat 8.dereceden itibaren ek gösterge katsayısının 450’denbaşlayıp bir üst derecede ise artarak devam ettiğini görmüştür. Böylelikle incelenen aylık maaş bordrosunda bir hata olduğu ve hatadan kaynaklı bir hak kaybı yaşandığı ortaya çıkmıştır. Bundan sonra ilgili öğretmen şöyle bir yol izlemiştir. 

Hatalı düzenlenen ve hak kaybının olduğunu fark ettiği o ayki maaş bordrosu dışında geriye dönük 8/1 derece –kademeye göre düzenlenen ilk maaş bordro verilerine ulaşmıştır. 8/1’e göre düzenlenen ilk maaş bordrosundan itibaren 8/3’e göre düzenlenen son ayki maaş bordrosu da dahil toplamda 15 adet aylık maaş bordrosunun ek gösterge kısmının hatalı düzenlenmesinden kaynaklı doğan hak kaybının olduğunu görmüştür. Böylelikle geriye dönük idareden talep edilecek hak kaybı için aşağıda yazılı dilekçeyi hazırlamıştır. 
 

                 ……………………..İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE                                                                                                                      ……………………..   

……………….. tarihi itibariyle 8-1 derece/kademeye terfi ettim. ……………….tarihli maaş bordrom 8-1 derece/kademeye göre düzenlenmiştir. 657 DMK’nın ilgili madde hükmü ve ek gösterge cetveli incelendiğinde eğitim-öğretim hizmet sınıfında yer alan 8-1 derece/kademeye sahip bir öğretmenin maaş bordro gelir kaleminde yer alan ek gösterge tutarının ‘0’ olarak düzenlenmemesi gerektiği anlaşılıyor. 8-1 derece/kademeye göre düzenlenmiş ……../…….. aylık maaş bordromdan, 8-3 derece kademeye göre düzenlenmiş ………/………. aylık maaş bordroma kadarki –……/…….. aylık maaş bordromda dahil- tüm aylık maaş bordrolarımdaki ek gösterge tutarı ‘0’ olarak hesaplandığından hak kaybım olan ilgili aylık maaş bordrolarındaki ek gösterge tutarının yeniden hesaplanarak tek seferde yasal faiziyle tarafıma ödenmesi ve ……………… aylık maaş bordromun gelir kaleminde yer alan ek gösterge tutarının derece/kademem dikkate alınarak düzenlenmesi gerektiği hususunu bilgilerinize arz ederim.                                                                                              …………    

 Imza 
Adı-soyadı 
Adres: …………………………

……………………………………

Ekler: 1) 8/1 derece-kademeye terfi ettiğini gösterir belge

            2) İlgili aylara ait aylık maaş bordrolarım

            3) İlgili 657 DMK hükmü

Not: İlgili öğretmenin başvurusundan sonra Hak kaybı idarece öğretmene ödenmiştir. 

İncelenmeseydi, araştırılmasaydı hata fark edilmeyecekti. Hatadan kaynaklı hak kaybı ise öğretmene geri dönmeyecekti.
 
Sonuç olarak her maaş düzenleyici memurun hata yapabileceği durumunu daima düşünmeliyiz. Bordrolarımızı incelemeden önce gelir-gider kalemlerini bilinçli okuyabilmek için gelir-gider kalemleri hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Bordrolarımızı daha bilinçli okuyabilirsek hataları fark edebiliriz. Üstünkörü ve anlamadan incelemek var olabilecek bordro içindeki hataları gözden kaçırmamıza neden olabilir. Hak kaybı yaşamamak için maaş bordrolarımızı dikkatli ve bilinçli inceleyelim. 

HAK EDİŞİMİZ ANAMIZIN SÜTÜ GİBİ HAKKIMIZDIR. 

Yahya ASLAN 
Kamugazetesi.com Mevzuat Editörü
IV-EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI
(Değişik: 3.4.1998-4359/3 md.)
Kadroları bu sınıfa dahil olanlardan; 
a) İlköğretim Müfettişleri
1
2
3
4
5
6
7
8
3000
2200
1600
1300
1150
950
850
750
b) Öğretmen ve Diğer Personel 1
2
3
4
5
6
7
8
3000
2200
1600
1100
900
800
500
450                                           
Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2011, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
Mustafa DEĞER
Mustafa DEĞER - 10 yıl Önce

Sayın Y. ASLAN ! Vermiş olduğunuz bilgilere katılmamak mümkün değil ancak bir konuda ki eksik yada habersiz olduğunuzu zannediyorum. Konu ise,İlköğretm Müfettişlerinde 1. derece karşılığı ek gösterge 3 000 değil 3 600 'dür. Bilgilerinize....

SIRADAKİ HABER