MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİNE 5 KAT FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ÖDENECEK

Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Maliye Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen Devlet Memurları Kanunu'na tabi personele Bütçe Kanunda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 5 katı esas alınarak ödeme yapılabilecek.

MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİNE 5 KAT FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ÖDENECEK
Karara göre, Maliye Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen Devlet Memurları Kanunu'na tabi personelden, orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin değerlendirilmesi ve Hazineye ait tarım arazilerinin satış işlemlerinde görevlendirileceklere, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 5 katı esas alınarak ödeme yapılacak.
 
Bakanlar Kurulu Kararı ile Maliye Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen Devlet Memurları Kanununa tabi personelden, orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin değerlendirilmesi ve Hazineye ait tarım arazilerinin satışı kapsamında yapılacak işlemlerde görevlendirileceklere ödenecek fazla çalışma ücretleri belirlendi.
 
Her bir personele fazla çalışma ücreti ödenecek süre, ayda 50 saati ve toplamda 6 ayı geçemeyecek. Fazla çalışmanın her bir saati için Merkezi Yönetim Bütçe Kanunda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin (1 lira 74 kuruş) 5 katı esas alınacak.
 
Bakanlar Kurulu Kararı:
 
5/4/2016 TARİHLİ VE 2016/8727 SAYILI
 
KARARNAMENİN EKİ
 
KARAR
 
Amaç ve kapsam
 
MADDE 1- (1) Bu Karar, Maliye Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununa tabi personelden, 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Onnan Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hâzineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun uyarınca yapılacak satış ve iade işlemlerinde fiilen görevlendirilenlere ödenecek fazla çalışma ücretine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.
 
Dayanak
 
MADDE 2- (1) Bu Karar, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Ödemenin usul ve esasları
 
MADDE 3- (1) 6292 sayılı Kanun uyarınca yapılacak satış ve iade işlemlerinde günlük mesai saatleri dışında fazla çalışma yapmasına ihtiyaç duyulan personel ve fazla çalışma yaptırılacak toplam süre Maliye Bakanlığınca belirlenir.
 
(2)          Fazla çalışma ücreti, mesai saatleri dışında fiilen fazla çalışma yapan personele ödenir.
 
(3)          Her bir personele fazla çalışma ücreti ödenecek süre ayda elli saati ve toplamda altı ayı geçemez.
 
(4)          Fazla çalışmanın her bir saati için 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (K) cetvelinde belirlenmiş olan fazla çalışma saat ücretinin (1,74 TL) beş katı esas alınır.
 
(5)          Fazla çalışma yapan personel ile çalışılan gün ve süreleri gösteren Fazla Çalışma Cetveli düzenlenir ve bu Cetvel fazla çalışma yapan personel ile birim amiri tarafından imzalanır.
 
(6)          Bu Karar hükümleri, 1/5/2016-31/10/2016 tarihleri arasında uygulanır.
 
Yürürlük
 
MADDE 4- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme
 
MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2016, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
serdar
serdar - 4 yıl Önce

Tüm maliye çalışanlarına verilmiş bir mesai yok. Sadece 2/b arazi satışı için çalışan memurlara verilecek. Lütfen haberde düzeltme yapınız

SIRADAKİ HABER