MEB 2015 YILI EK ÜCRET VE HUZUR HAKKI ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

MEB 2015 YILI EK ÜCRET VE HUZUR HAKKI ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı illere gönderdiği yazı ile 2015 yılı ek ücret ve huzur hakkı ödemeleri ile ilgili iş ve işlemlerin nasıl yapılacağına açıklık getirdi.Yazıya göre, 2015 yılı ek ücret ve huzur hakkı ödemeleri şu esaslara göre gerçekleştirilecek:Buna göre;1. Meslekî Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Faaliyetlerinin Desteklenmesiyle İlgili Gelirlere ve Harcanmasına İlişkin Esas ve Usullerin 8. maddesi ve 2003/16 sayılı Genelge gereğince ek ücret ödemelerinin aylık tutarının hesaplanmasında;İşletmelere öğrenci gönderen okul ve kurumun, branşı atölye ve meslek dersi olan müdür ve müdür yardımcıları ile işletmelerde yapılan meslek eğitiminde görevli kadrolu ve kadrosuz atölye ve meslek dersi öğretmenlerine 250 (ikiyüzelli),Okulda ve kuramda yapılan meslek eğitim ile geliştirme ve uyum kursu veya meslek kurslarında görevli kadrolu ve kadrosuz atölye ve meslek dersi öğretmenleri ile usta öğreticilere 150 (yüzelli),gösterge rakamı esas alınacaktır.İşletmelerde yapılan meslek eğitiminde görevli kadrolu ve kadrosuz atölye ve meslek dersi öğretmenleri, aynı dönemde okulda ve kurumda yapılan meslek eğitim ile geliştirme ve uyum kursu veya meslek kurslarında görevli olması durumunda (en yüksek ek ücret alabileceği) tek ek ücret gösterge rakamı dikkate alınır.2. Meslekî Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Faaliyetlerinin Desteklenmesiyle İlgili Gelirlere ve Harcanmasına İlişkin Esas ve Usullerin 9 uncu maddesi ve 2003/16 sayılı Genelgede yer alan açıklamalar çerçevesinde, huzur hakkı ödemelerinin hesaplanmasında;a) Sınav komisyonunda görev yapan işyeri, inletme veya mesleki teşekkül temsilcilerine her bir sınav dönemi için 500 (beşyüz),b) Sınav komisyonunda bankan olarak görev yapan okul veya merkez müdür/müdür vekiline her bir sınav dönemi için 300 (üçyüz),c) Sınav komisyonunda görevli okul veya merkezin meslek dersi öğretmenlerine her bir sınav dönemi için 250 (ikiyüzelli),gösterge rakamları esas alınacaktır.Hesaplamalarda 2015 yılı Ocak ayı memur aylıklarına uygulanan 0.079308 maaş katsayısı kullanılacaktır.Ek ücret ve huzur hakkı ödemelerinin yapılabilmesi için talep edilecek ödeneğin okullarımız adına, ilgili okul/kurumun bağlı bulunduğu saymanlıklara gönderilmesini teminen okul/kurum müdürlüklerinin; Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü internet sitesi Okul Uygulaması bölümünde yer alan 2015 yılı Ek Ücret ve Huzur Hakkı Ödenek Talep Formunu, şifrelerini kullanarak 22/06/2015 tarihi mesai saati sonuna kadar doldurmaları gerekmektedir.Bazı okul/kurum müdürlükleri yapılan açıklamalar doğrultusunda hesaplamalar yapmadan ödenek talep etmektedir. Bu durum, gönderilen ödeneğin eksik veya fazla gönderilmesine sebebiyet vermektedir. Bunun önüne geçilmesi için okul müdürlükleri, ihtiyaç duyulan ödenek tutarım, yukarıda belirtilen gösterge rakamları ve katsayı ile hesaplayarak talep etmeleri gerekmektedir. Ödenek gönderildiği halde ek ücret ve huzur hakkı ödemelerini hak sahiplerine yapmayan okullarımızın ödenekleri Temmuz ayı sonunda tenkis edilecektir.
Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER