MEB İZİN YÖNERGESİNDE NELER DEĞİŞTİ!

MEB izin yönergesinde yapılan değişikliklerde dikkat çeken noktalar...

MEB İZİN YÖNERGESİNDE NELER DEĞİŞTİ!

Milli Eğitim Bakanlığı, 10/04/2015 tarihli ve 33052 sayılı Bakan Onayı ile izin yönergesinde bazı değişiklikler yapmıştır.

 

14 Mart 2014 tarihli ve 28941 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6528 sayılı Kanun’la Bakanlık teşkilat yapısı ile bazı unvanlarda değişiklik yapıldığından yönergede yer alan unvan isimleri yeni düzenlemeye uygun hale getirilmiştir.

 

Yönergenin ikinci maddesinde, 154 seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğine göre, yıllık izne esas hizmet süresinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması gerektiğinden, görev yaptığı kurumda 1 yıllık memuriyet hizmetini doldurmayan aday memurların da, 1 yıllık hizmet süresinin bulunması halinde, yıllık izin kullanabilmeleri yönünde düzenleme yapılmıştır.

 

Devlet Personel Başkanlığı’nın 18 Mayıs 2011 tarihli ve 9645 sayılı görüşüne bağlı olarak, 657 sayılı Kanun’un 104. maddesinin B fıkrasındaki sebeplere dayalı olarak verilen mazeret izinlerinden, evlilik sebebine dayalı olarak verilen mazeret izninin, resmi nikâhın gerçekleştiği tarihten, ancak nikâh ve düğünün farklı tarihlerde yapılması durumunda, memurun tercihi de göz önünde bulundurularak resmi nikâh yahut düğün tarihinden itibaren başlamak suretiyle kullandırılması yönünde düzenleme yapılmıştır.

 

27 Şubat 2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6525 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’la 657 sayılı Kanun’un 104. maddesinde bir değişiklik yapılmıştır. Söz konusu değişiklikte; memurlara, en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun hastalanması hâlinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar mazeret izni verilmesi yönünde hüküm yer aldığından bahsi geçen hüküm çerçevesinde bir düzenleme yapılmıştır.

 

İl merkezlerindeki okul ve kurumlarda çalışan personelin aylıksız izinlerinin hangi amir tarafından verileceğine ilişkin Millî Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi’nin ‘Aylıksız izin vermekle yetkili amirler’ başlıklı 17. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde değişiklik yapılmıştır. İl milli eğitim müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında görev yapanlara il milli eğitim müdürü, ilçe milli eğitim müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında görev yapanlara ise ilçe milli eğitim müdürünün aylıksız izin vermesi yönünde düzenleme yapılmıştır. 

-

Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER