MEB SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ BAŞVURUSU VE SINAVI KLAVUZU !

MEB Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru ve Sınav Kılavuzu

MEB SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ BAŞVURUSU VE SINAVI KLAVUZU !

MEB Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru ve Sınav Kılavuzu PDF olarak indirmek için TIKLAYINIZ

 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ

GİRİŞ SINAVI İLÂNINA İLİŞKİN DUYURU

Bakanlığımız emrinde istihdam edilmek üzere 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in sekizinci maddesi uyarınca, KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) ile KPDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30 (otuz) unun toplamı esas alınarak (KPDS veya dengi puanı ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 5 (beş) katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından 14–16 Ocak 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 25 sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Duyurulur.

SINAV TAKVİMİ

Sınav Duyurusu

12 Aralık 2012

İnternet Başvurusu ve Evrak Teslim Tarihleri

12 Aralık – 21 Aralık 2012

Sınava Girecek Adayların İlânı

4 Ocak 2013

Sözlü Sınav

14 Ocak – 16 Ocak 2013

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Bilgi İşlem Grup Başkanlığı (Özel Şartlar İçin)

Telefon: 296 94 00

murat.colak@eba.gov.tr

mustafa@eba.gov.tr

Bilgi İşlem Grup Başkanlığı (Başvuru Ekranı İçin)

Telefon: 413 11 91

egecgil@meb.gov.tr

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Atama Grup Başkanlığı

Telefon: 413 17 60 – 413 17 61

http://www.meb.gov.tr

http://ikgm.meb.gov.tr

2 / 12

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ

BAŞVURU ve SINAV KILAVUZU

Bakanlığımız emrinde istihdam edilmek üzere 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in sekizinci maddesi uyarınca, KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) ile KPDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30 (otuz) unun toplamı esas alınarak (KPDS veya dengi puanı ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 5 (beş) katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından 14–16 Ocak 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 25 sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

1-BAŞVURU ŞARTLARI

A- GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak, (Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2, 3 ve 4 katı ödenecek pozisyonlardan yalnızca biri için başvurabileceklerdir.)

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak, (Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlar pozisyonlardan yalnızca biri için başvurabileceklerdir.)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

3 / 12

B- ÖZEL ŞARTLAR

1- Proje Yöneticisi (1 kişi – Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 katı)

a) Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,

b) Proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, gereksinim yönetimi, test yönetimi, risk yönetimi araçları ile ilgili en az 3 yıl kullanım tecrübesine sahip olmak,

c) Nesne-yönelimli teknolojileri, web servisleri, SOAP gibi teknolojilere hakim olmak,

d) Risk yönetimi, kalite güvence ve kalite kontrol konusunda tecrübe sahibi olmak,

e) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek,

f) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip,

g) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek,

h) Dokümantasyona önem veren ve bunu düzenli olarak yapan.

Tercihen;

i) Java ve .Net platformlarında web teknolojileri kullanılarak geliştirilen yazılım projelerinde en az 3 yıl görev almış olmak,

j) En az 5000 kullanıcılı, ürünleri ülke genelinde kullanılan yazılım projelerinde yöneticilik yapmış olmak,

k) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi sahibi,

l) Certified Information Systems Auditor (CISA) sertifikasına sahip olmak,

m) COBIT, ITIL/ISO 20000, ISO 27001 ve CMMI konularında tecrübe sahibi olmak,

n) MBA diplomasına sahip olmak,

o) Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen diğer dil sınavlarından puana sahip olmak.

2- Yazılım Takım Lideri (1 kişi – tam zamanlı – Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katı)

a) Visual Studio platformunu kullanarak en az 4 yıl uygulama geliştirmiş olmak,

b) UML 2.0 tecrübesine sahip olmak,

c) İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş, iyi seviyede SQL bilgisi ile PL/SQL(Oracle) yada Transact-SQL(Mıcrosoft) bilgisine sahip olmak,

d) Konfig rasyon/Değişi klik Yönetim Aracı kullanmış olmak,

e) WebServis (Soap, Wsdl, Xml, Xslt, Xsd) ve web teknolojileri (DHTML, XHTML, Css, Javascript, Ajax, Adobe Flex, JOuery) konularında tecrübe sahibi olmak,

f) Uygulama sunucusu (US vb.) kullanmış olmak.

Tercihen;

g) Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,

h) Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) sertifikasına sahip olmak,

i) Microsoft Certified Application Developer (MCAD) veya Microsoft Certified Solution Developer (MCSD) sertifikasına sahip olmak.

4 / 12

j) PL/SQL Developer OCA veya Advanced PL/SQL Developer OCP sertifikasına sahip olmak.

k) Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen diğer dil sınavlarından puana sahip olmak.

3- Ağ Altyapısı Takım Lideri (1 kişi – tam zamanlı – Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katı)

a) Orta veya büyük ölçekli (1000 ve üzeri IP host) bilgi işlem merkezlerinde ağ uzmanı/sorumlusu olarak en az 3 yıl çalışmış olmak,

b) Network mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında deneyimli olmak,

c) Routing, Switching, VoIP, Wireless yapılandırma ve yönetimi konularında deneyimli olmak,

d) Güvenlik duvarları, VPN yapıları, saldırı tespit ve saldırı önleme sistemleri IDS/ IPS, Antivirüs yapılandırma ve yönetimi konularında deneyimli olmak,

e) Veri iletişim (F/O, SDH, ATM, PCM, ADSL, G.HDSL, Metro Ethernet) altyapılarının planlaması, bağlantılarının yaptırılması, SLA seviyelerinde takip ve kontrolleri konularında tecrübeli olmak,

f) Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak,

g) LAN, Wireless LAN, WAN kurulumu ve ağ yönetim sistemleri ile 802.1.x ve VPN Protokollerinin yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

h) Cisco Certified Network Professional Security (CCNP Security) sertifikasına sahip olmak,

Tercihen;

i) Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,

j) Cisco Certified Network Professional Voice (CCNP Voice) sertifikasına sahip olmak,

k) Cisco Certified Network Professional Wireless (CCNP Wireless) sertifikasına sahip olmak,

l) CCIE sertifikasına sahip olan,

m) Linux/Unix işletim sistemleri konusunda deneyimli,

n) Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen diğer dil sınavlarından puana sahip olmak.

4- Donanım Takım Lideri (1 kişi – tam zamanlı – Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katı)

a) WAN iletişim protokolleri, LAN iletişim protokolleri, veri iletisim ağ topolojileri, iletişim ağı aktif cihazları (router, modem, switch vb), iletişim ağı pasif cihazları, Microsoft Server yazılımları, Linux, firewall, internet, kablosuz iletişim ağları, apache tomcat, websphere ve MQ server vb. konularda bilgi sahibi olmak,

b) Unix ve Linux işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

c) Sunucu, donanım ve işletim sistemleri yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

d) Kalite yönetim sistemi hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

e) Donanım geliştirme projelerinde donanım geliştirilmesi/testi çalışmalarında görev almış olmak,

f) Yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırmada istekli olmak,

5 / 12

g) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,

h) Erkek adaylar için en az 2 yıl askerlikle ilgili problemi olmayan ya da askerliğini yapmış olmak,

i) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,

j) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,

k) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak,

Tercihen;

l) Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,

m) Mikroişlemciler konusunda deneyim sahibi olmak( 32/64 bit mikroişlemciler ve ARM işlemciler hakkında)

n) Analog ve sayısal devre tasarımı konularında bilgili ve deneyim sahibi olmak,

o) Altyapı donanımları (Server Products, Blade Systems, Data Storage Systems, Backup Systems vb.) üzerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

p) EMC, LVD, Akustik, Dayanıklılık ve Bileşenlerin Uyumluluğu testleri konularında bilgi sahibi olmak,

q) Gömülü yazılım konusunda deneyim sahibi olmak,(Linux ve/veya Android sistem becerisi)

r) Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen diğer dil sınavlarından puana sahip olmak.

5-Güvenlik Takım Lideri (1 kişi – tam zamanlı – Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katı)

a) Firewall, Antivirüs, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, istihdam edileceği Bilgi İşlem Merkezine benzer yapıda ve en az 1000 kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde Network veya Sistem Güvenliği yönetimi konusunda Admin olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,

b) Cisco Certified Network Professional Security (CCNP) veya Cisco Certified Security Professional (CCSP) sertifikasına sahip olmak,

c) Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,

d) FIREWALL, IDS ve IPS yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

e) Web ve Uygulama Sunucusu yazılımları güvenliği konularında tecrübe sahibi olmak,

f) Bilgi Güvenliği Yönetim Standartlarına ilişkin sertifikasyon hazırlık çalışmaları ve uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olmak,

g) Kullanıcı ve bilgisayar erişimlerinde kimliklendirme, yetkilendirme ve sertifika ile kimlik doğrulama sistemleri konularında tecrübe sahibi olmak,

Tercihen;

h) Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,

i) ISO 27001 - Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,

j) ISO 27001 sertifikasının başarı ile alındığı en az bir uygulamada aktif rol almak,

k) CISSP - Certified Information Systems Security Professional sertifikasına sahip olmak,

l) CSSLP - Certified Secure Software Lifecycle Professional sertifikasına sahip olmak,

m) CCSP - Cisco Certified Security Professional sertifikasına sahip olmak,

n) CEH - Certified Ethical Hacker sertifikasına sahip olmak.

6 / 12

6- Bilgi Güvenliği Uzmanı (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) SSL, VPN, PKI, Antivirüs, Antispam, Firevvall, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, en az 500 aktif kullanıcıya sahip bilgi işlem merkezlerinde sistem ve/veya ağ yönetimi konusunda en az 5 yıl çalışmış olmak,

b) Cisco Certified Network Professional Security (CCNP) veya Cisco Certified Security Professional (CCSP) sertifikasına sahip olmak,

c) Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,

d) FIREWALL, IDS ve IPS yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

e) Web ve Uygulama Sunucusu yazılımları güvenliği konularında tecrübe sahibi olmak,

f) Bilgi Güvenliği Yönetim Standartlarına ilişkin sertifikasyon hazırlık çalışmaları ve uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olmak,

g) Kullanıcı ve bilgisayar erişimlerinde kimliklendirme, yetkilendirme ve sertifika ile kimlik doğrulama sistemleri konularında tecrübe sahibi olmak,

Tercihen;

h) ISO 27001 uzmanlık sertifikasına sahip olmak.

i) Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezinin ISO 27001 belgelendirme sürecinde aktif olarak görev almış olmak,

j) Check Point Certified Security Expert (CCSE) ve/veya Certified Information Systems Security Professional (CISSP) sertifikalarına sahip olmak,

k) Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikasına sahip olmak,

l) Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen diğer dil sınavlarından puana sahip olmak.

7- Veritabanı Yöneticisi (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde veritabanı yöneticisi olarak en az 5 yıl çalışmış olmak,

b) Oracle Database Administrator Certified Professional (Oracle Database 10g ve sonrası sürümler için) sertifikasına sahip olmak,

c) İleri seviyede PL/SQL bilgisine sahip olmak,

d) Oracle WebLogic konusunda tecrübe sahibi olmak,

e) Linux, Unix ve Windows platformlarında tecrübe sahibi olmak,

f) Veritabanı ve uygulama sunucusu kümeleri (Cluster) hakkında tecrübe sahibi olmak. Tercihen;

g) Oracle Exadata konusunda tecrübe sahibi olmak,

h) Oracle Database: SQL Certified Expert sertifikasına sahip olmak,

i) Oracle Weblogic Server System Administrator Certified Expert sertifikasına sahip olmak,

j) PL/SQL Developer Oracle Certified Associate (OCA) veya Advanced PL/SQL Developer Oracle Certified Professional (OCP) sertifikasına sahip olmak.

7 / 12

Tercihen;

a) Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen diğer dil sınavlarından puana sahip olmak.

8- Ağ Uzmanı (3 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Orta veya büyük ölçekli (1000 ve üzeri IP host) bilgi işlem merkezlerinde ağ uzmanı/sorumlusu olarak en az 3 yıl çalışmış olmak,

b) Network mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında deneyimli olmak,

c) Routing, Switching, VoIP, Wireless yapılandırma ve yönetimi konularında deneyimli olmak,

d) Güvenlik duvarları, VPN yapıları, saldırı tespit ve saldırı önleme sistemleri IDS/ IPS, Antivirüs yapılandırma ve yönetimi konularında deneyimli olmak,

e) Veri iletişim (F/O, SDH, ATM, PCM, ADSL, G.HDSL, Metro Ethernet) altyapılarının planlaması, bağlantılarının yaptırılması, SLA seviyelerinde takip ve kontrolleri konularında tecrübeli olmak,

f) Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak,

g) LAN, Wireless LAN, WAN kurulumu ve ağ yönetim sistemleri ile 802.1.x ve VPN Protokollerinin yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

Tercihen;

h) Cisco Certified Network Professional Security (CCNP Security) sertifikasına sahip olmak,

i) Cisco Certified Network Professional Voice (CCNP Voice) sertifikasına sahip olmak,

j) Cisco Certified Network Professional Wireless (CCNP Wireless) sertifikasına sahip olmak,

k) CCIE sertifikasına sahip olan,

l) Linux/Unix işletim sistemleri konusunda deneyimli,

m) Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen diğer dil sınavlarından puana sahip olmak.

9- Yazılım Geliştirme Uzmanı -Java (4 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) En az 10.000 kullanıcılı, uygulama sunucusunda eş zamanlı istek sayısı en az 125, eş zamanlı veri tabanı oturum sayısı 75 olan kendi sistem merkezine sahip bir sistemde yazılımcı olarak en az 3 yıl çalışmış olmak,

b) J2EE mimarisinde tecrübe sahibi olmak,

c) XML konusunda tecrübe sahibi olmak,

d) UML tecrübesine sahip olmak,

e) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında uzman, design patternleri etkin olarak kullanabilmek,

f) RDBM veritabanları ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL bilgisi, tercihan PL/SQL bilgisine sahip olmak,

g) ECLIPSE ve RAD gibi uygulama geliştirme ortamlarında çalışmış olmak,

8 / 12

h) Versiyonlama araçlarından (CVS, SVN,GIT, vb.) en az birinde tecrübe sahibi olmak,

Tercihen;

i) İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya bu dilde yapılan diğer dil sınavlarından Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (KPDS) dengi dil puanına sahip olmak (sözlü sınavda dikkate alınacaktır),

j) DHTML ve XHTML, CSS, JAVASCRIPT kullanarak web projesi gerçekleştirmiş olmak,

k) SCJP veya Oracle Certified Professional Java Programmer sertifikasına sahip olmak veya STRUTS framework’de tecrübe sahibi olmak,

l) Annotation kullanılarak proje geliştirmiş olmak,

m) SOA Mimarisi hakkında tecrübe sahibi olmak,

n) XSLT, XSD konularında tecrübe sahibi olmak,

o) SJDC sertifikasına sahip olmak.

10- Grafik - Animasyon Uzmanı (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Grafik - Animasyonu uzmanı olarak en az 3 yıl çalışmış olmak,

b) Grafik tasarım ilkelerine hakim olmak,

c) Apple MacOSX işletim sistemi kullanabilen,

d) Aşağıda belirtilen “Adobe Certified Expert” Sertifikalarından en az ikisine sahip olmak, 1- Adobe® Photoshop® CS5 ACE Sertifikası 2- Adobe® InDesign® CS5 Sertifikası 3- Adobe® Illustrator® CS5 Sertifikası 4- Adobe® Flash® CS5 Sertifikası 5- Adobe® After Effects® CS5 ACE Sertifikası 6- Adobe® Premiere® Pro CS5 Sertifikası 7- Adobe® Photoshop® Lightroom 2 ACE Sertifikası

Tercihen;

e) Autodesk Maya Programına hakim ve AutoCAD 2011 Certified Associate sertifikasına sahip olmak,

f) Maxon Cinema 4d Programına hakim olmak,

g) Apple Final Cut Pro Programına hakim olmak ve Yetkili Sertifikasına sahip olmak,

ğ) Apple Aperture Programına hakim olmak ve Yetkili Sertifikasına sahip olmak,

h) Yukarıda yazılan şartları taşıyan adayın bilgi sahibi olduğu her programda en az 3 referanslı proje sahibi olmak.

11-Mobil Uygulama Geliştirme Uzmanı (3 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

9 / 12

a) Net 2.0 – 3.5 ve 4.0 Framework üzerinde C# ile Visual Studio 2010 kullanarak proje geliştirmiş olmak,

b) XML Web servisleri konusunda deneyimli olmak,

c) ASP.Net ile uygulama geliştirmiş olmak,

d) Oracle 11g R2 üzerinde PL/SQL ve .Net tabanlı programlama (Stored Procedure, Function, Trigger) yapmış olmak,

e) Mobil cihazlar için (Android, iPhone) uygulama geliştirme konusunda tecrübeli,

f) e) Objective – C ya da C++ ile Xcode kullanarak iOS tabanlı uygulama geliştirmiş olmak,

g) Mono framework ve MonoTouch teknolojisi konusunda bilgi sahibi olmak ,

h) XCode, Eclipse gibi geliştirme ortamlarını kullanmış olmak,

i) Mobil uygulamaların performanslarının iyileştirilmesi konusunda bilgili olmak.

12-Karar Destek Uzmanı (3 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) İstatistiksel analiz teknikleri ile veri analizi konusunda tecrübe sahibi olmak,

b) Ekonometrik modeller konusunda çalışmış olmak,

c) Veri Ambarı, OLAP - Online Analytical Processing konusunda tecrübe sahibi olmak,

d) Veritabanı uygulamaları (SQL, PL/SQL, Oracle, Access vb.) konusunda deneyim sahibi olmak,

e) Bağıntı, sınıflandırma, regresyon, zaman içinde sıralı örüntüler, benzer zaman sıraları, istisnalar (fark saptanması) konularında bilgi sahibi olmak,

f) Oracle veritabanı konusunda bilgi sahibi olmak,

Tercihen;

g) Veri madenciliği konusunda çalışmış olmak,

h) İş zekası ürünlerinde (Oracle BI, Microsoft BI vb.) bilgi sahibi olmak,

i) Veritabanında bilgi keşfi yapabilme ve bunu sunabilme konusunda deneyimli olmak.

13-Donanım Uzmanı (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

b) WAN iletişim protokolleri, LAN iletişim protokolleri, veri iletisim ağ topolojileri, iletişim ağı aktif cihazları (router, modem, switch vb), iletişim ağı pasif cihazları, Microsoft Server yazılımları, Linux, firewall, internet, kablosuz iletişim ağları, apache tomcat, websphere ve MQ server vb. konularda bilgi sahibi olmak,

c) Unix ve Linux işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

d) Sunucu, donanım ve işletim sistemleri yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

e) Yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırmada istekli olmak,

f) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,

g) Erkek adaylar için en az 2 yıl askerlikle ilgili problemi olmayan ya da askerliğini yapmış olmak,

h) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,

i) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,

j) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak,

10 / 12

Tercihen;

k) Mikroişlemciler konusunda deneyim sahibi olmak( 32/64 bit mikroişlemciler ve ARM işlemciler hakkında)

l) Analog ve sayısal devre tasarımı konularında bilgili ve deneyim sahibi olmak,

m) Donanım geliştirme projelerinde donanım geliştirilmesi/testi çalışmalarında görev almış olmak,

n) Altyapı donanımları (Server Products, Blade Systems, Data Storage Systems, Backup Systems vb.) üzerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

o) EMC, LVD, Akustik, Dayanıklılık ve Bileşenlerin Uyumluluğu testleri konularında bilgi sahibi olmak,

p) Gömülü yazılım konusunda deneyim sahibi olmak,(Linux ve/veya Android sistem becerisi)

q) Kalite yönetim sistemi hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

r) Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen diğer dil sınavlarından puana sahip olmak.

2- İSTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ

Genel Şartlar başlığında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır. Mesleki tecrübe sürelerinde lisans öncesi ve sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.

1) Başvuru formu,

2) Özgeçmiş,

3) KPSS sonuç belgesi (Bulunmayanlar için aranmayacaktır.)

5) Yabancı dil puanını gösteren belgenin aslı veya onaylı sureti, (Yabancı dil puanı başvuru sırasında sözlü sınava çağrılacak adayların belirlenmesinde kullanılmak üzere ibraz edilecektir. Bu aşamada ibraz edilmeyen yabancı dil bilgisine ilişkin tüm belgeler sözlü sınav esnasında ibraz edilecektir.)

6) Mezun olduğu okul diploması ya da çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti, (Adaylar aslını ibraz ettikleri takdirde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır.)

7) Mesleki tecrübeye ilişkin resmi veya özel kurumlardan alınacak belge,

8) En az iki programlama dili bildiğine dair belge,

9) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler. (Sertifikalar başvuru aşamasında ibraz edilebileceği gibi sözlü sınav esnasında da ibraz edilebilecektir.)

Millî Eğitim Bakanlığı (www.meb.gov.tr) sitesinde bulunan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, belgelerle beraber, başvuruların; 12 – 21 Aralık 2012 tarihleri arasında en geç mesai bitimine kadar (18:00), Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Atama Grup Başkanlığına şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta yolu ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer

11 / 12

sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Başvuru Yeri: Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Atama Grup Başkanlığı Atatürk Bulvarı No: 98 C Blok Kat:7 Bakanlıklar/ANKARA

3-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Genel ve özel şartları sağlayan adaylardan KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı (70) olarak dikkate alınır.) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge teslim etmeyenlerin puanı 0 (sıfır) olarak kabul edilecektir.) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak;

a) Proje Yöneticisi pozisyonu için 5 aday,

b) Yazılım Takım Lideri pozisyonu için 5 aday,

c) Ağ Altyapısı Takım Lideri pozisyonu için 5 aday,

d) Donanım Takım Lideri pozisyonu için 5 aday,

e) Güvenlik Takım Lideri pozisyonu için 5 aday,

f) Bilgi Güvenliği Uzmanı pozisyonu için 10 aday,

g) Veritabanı Yöneticisi pozisyonu için 5 aday,

h) Ağ Uzmanı pozisyonu için 15 aday,

i) Yazılım Geliştirme Uzmanı pozisyonu için 20 aday,

j) Grafik Animasyon Uzmanı pozisyonu için 10 aday,

k) Mobil Uygulama Geliştirme Uzmanı pozisyonu için 15 aday,

l) Karar Destek Uzmanı pozisyonu için 15 aday,

m) Donanım Uzmanı pozisyonu için 10 aday

sözlü sınava çağırılacaktır.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sözlü sınava kabul edilecektir. Sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Sözlü sınav sonucuna göre Bilişim Personeli giriş sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday işe alınacaktır.

4- BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

KPSS puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre sözlü sınava çağırılacak aday listesi www.meb.gov.tr sitesinde 04 Ocak 2013 tarihinde ilân edilecektir. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

12 / 12

5- SÖZLÜ SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Sözlü sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konulardır. Sözlü sınav 14-16 Ocak 2013 tarihleri arasında Millî Eğitim Bakanlığı Atatürk Bulvarı No: 98 Bakanlıklar/ANKARA adresinde bulunan Bakanlık Hizmet binasında yapılacaktır.

6- SONUÇLARIN DUYURULMASI

Yapılacak sözlü sınav sonuçları www.meb.gov.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınav sonucunda her bir pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak, Hizmet Sözleşmesi yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olan kişilerin yerlerine yedek sırasına göre yerleştirme yapılacaktır.

7- ÜCRET

Tam zamanlı aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilen pozisyonlardan Proje Yöneticisi için sözleşme ücret tavanının dört katı, Yazılım Takım Lideri, Ağ Altyapısı Takım Lideri, Donanım Takım Lideri, Güvenlik Takım Lideri pozisyonları için sözleşme ücret tavanının üç katı ve diğer pozisyonlar için iki katı olarak belirlenmiştir. Ancak Kurum, yukarıdaki tavan ücretlerinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Duyurulur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Bilgi İşlem Grup Başkanlığı (Özel Şartlar İçin)

Telefon: 296 94 00

murat.colak@eba.gov.tr

mustafa@eba.gov.tr

Bilgi İşlem Grup Başkanlığı (Başvuru Ekranı İçin)

Telefon: 413 11 91

egecgil@meb.gov.tr

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Atama Grup Başkanlığı

Telefon: 413 17 60 – 413 17 61

www.meb.gov.tr 

Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2012, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER