MEB Üst Düzey Yönetimine Yılda "6 maaş" İkramiye

Personel yönetiminde bir ay çift bir ay tek maaş alan bürokratlara MEB üst yönetimindeki bürokratlarda eklendi.

MEB Üst Düzey Yönetimine Yılda "6 maaş" İkramiye
MEB merkez teşkilatında çalışan, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkan ve Üyesi, GenelMüdür, Rehberlik ve Denetim Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı, Bakanlık Müşaviri, I. Hukuk Müşaviri, Grup Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Özel Kalem Müdürü, Millî Eğitim Uzmanı, Hukuk Müşaviri ve Millî Eğitim Uzman Yardımcısı kadrolarına atananlar kadroları karşılık gösterilmek suretiyle, ( kadro karşılığı ) 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak çalıştırılabilecek. Bu personel Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarında, Haziran ve Aralık ayında ise  teşvik ikramiyesi (üstün gayret ve çalışmala) olmak üzere toplam yıl içinde 6 ikramiyeden yararlanabilecek.


Diğer Bakanlıkların Üst Yönetimleri Harekete Geçti

     MEB personelinin üst yönetimine yılda 6 ikramiye hakkı öngören  kadro karşılığı maaş sisteminin getirilmesi  diğer bakanlıkları harekete geçirdi. Tüm bakanların  üst yönetimi müsteşar, genel müdür gibi görevlerde olanlar  bakanlarına baskı yapmaya başladılar. Başbakanlık bürokrasisi teşkilat kanunlarında düzenleme getiren KHK taslağı ile dolmaya başladı.  En sonÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı teşkilatını düzenleyecek KHK’ya da benzer hüküm ilave edildi ve Başbakanlığa gönderildi. Orman ve Su İşleri Bakanlığıda mali hakları düzenleyen KHK çalışmasını tamamladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KHK sine son şeklini verme gayretinde.

İşe giren memur öğretmen kadar maaş alacak

      Ek ödeme tutarları emsali kurumlar Maliye ve Ulaştırma Bakanlığı gibi kurumlarda çalışana ödenen tutarlar dikkate alındığında MEB’de işe giren bekar  üniversite mezunu memur yaklaşık 1500 lira. MEB’te işe giren öğretmen (9/1) ise 1600 civarında ücret alıyor. Düzenleme memurlar açısından olumlu görünsede  Ek Ödemeden öğretmenlerin büyükbir kısmının yararlanamayacak olması kabul edilebilir değil.


MEB  merkez ve taşrada çalışan personele 1224 TL ' ye kadar ek ödeme

      Milli Eğitim Bakanlığı’nda eğitim-öğretim hizmetleri sınıfındaki tüm öğretmenler hariç olmak üzere (Öğretmen unvanlı kadrolardaki yöneticiler dâhil), MEB merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında fiilen çalışan personele (GİH) en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 200’ünü geçmemek üzere her ay ek ödeme yapılabilecek. Ek ödemenin maksimum  tutarı 1224 TL.

MEB merkez teşkilatında çalışan, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkan ve Üyesi, GenelMüdür, Rehberlik ve Denetim Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı, Bakanlık Müşaviri, I. Hukuk Müşaviri, Grup Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Özel Kalem Müdürü, Millî Eğitim Uzmanı, Hukuk Müşaviri ve Millî Eğitim Uzman Yardımcısı kadrolarına atananlar kadroları karşılık gösterilmek suretiyle, ( kadro karşılığı ) 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak çalıştırılabilecek. Bu personel Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarında, Haziran ve Aralık ayında ise  teşvik ikramiyesi (üstün gayret ve çalışmala) olmak üzere toplam yıl içinde 6 ikramiyeden yararlanabilecek.


Diğer Bakanlıkların Üst Yönetimleri Harekete Geçti

     MEB personelinin üst yönetimine yılda 6 ikramiye hakkı öngören  kadro karşılığı maaş sisteminin getirilmesi  diğer bakanlıkları harekete geçirdi. Tüm bakanların  üst yönetimi müsteşar, genel müdür gibi görevlerde olanlar  bakanlarına baskı yapmaya başladılar. Başbakanlık bürokrasisi teşkilat kanunlarında düzenleme getiren KHK taslağı ile dolmaya başladı.  En sonÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı teşkilatını düzenleyecek KHK’ya da benzer hüküm ilave edildi ve Başbakanlığa gönderildi. Orman ve Su İşleri Bakanlığıda mali hakları düzenleyen KHK çalışmasını tamamladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KHK sine son şeklini verme gayretinde.

İşe giren memur öğretmen kadar maaş alacak

      Ek ödeme tutarları emsali kurumlar Maliye ve Ulaştırma Bakanlığı gibi kurumlarda çalışana ödenen tutarlar dikkate alındığında MEB’de işe giren bekar  üniversite mezunu memur yaklaşık 1500 lira. MEB’te işe giren öğretmen (9/1) ise 1600 civarında ücret alıyor. Düzenleme memurlar açısından olumlu görünsede  Ek Ödemeden öğretmenlerin büyükbir kısmının yararlanamayacak olması kabul edilebilir değil.


MEB  merkez ve taşrada çalışan personele 1224 TL ' ye kadar ek ödeme

      Milli Eğitim Bakanlığı’nda eğitim-öğretim hizmetleri sınıfındaki tüm öğretmenler hariç olmak üzere (Öğretmen unvanlı kadrolardaki yöneticiler dâhil), MEB merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında fiilen çalışan personele (GİH) en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 200’ünü geçmemek üzere her ay ek ödeme yapılabilecek. Ek ödemenin maksimum  tutarı 1224 TL.

kamugazetesi
Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER