MEB YÖNETİCİLERİ MEMLEKETLERİNE ATANMAK İSTİYOR !

Büyükşehir yasasının yayınlanmasından sonra taşra eğitim yöneticileri, nüfusa kayıtlı ilçelere şartsız olarak atanabilecekler mi? Sorusunu akla getirmektedir.”

MEB YÖNETİCİLERİ MEMLEKETLERİNE ATANMAK İSTİYOR !

Büyükşehir yasasının onaylanması ile birlikte yeni oluşturulan 26 ilçeye, ilçe milli eğitim müdürü atamalarının nasıl yapılacağı ile ilgili bazı tereddütler oluştu. Yeni oluşturulan ilçeler Devlet Memurları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 15. Maddesinden, muaf mı olacak? Kısacası nüfusa kayıtlı olduğu yer bu yasa ile esnetildi mi? Daha önce kurulan büyükşehirlerde nüfus problemi yoktu. Yöneticilerin, doğum yeri olan il ve ilçelere atamaları yapılmıştı. 26 yeni ilçeye baktığımızda, yönetmelikteki nüfus limitlerinin altında olduğunu görüyoruz.

Devlet memurları atama ve yer değiştirme yönetmeliği, büyükşehirler için bir istisnada getirmemektedir.

İşte yönetmeliğin hükümleri;

Memurun Yer Değiştirme Suretiyle Atanamıyacağı Hizmet Yerleri

Madde 15 - (Değişik : 6/5/1992 - 92/3009 B.K.K.) Vali, kaymakam, bölge müdürü, başmüdür, il ve ilçe müdürleri, emniyet müdürü, emniyet amiri, milli eğitim müdürü, defterdar, mal müdürü, kadastro müdürü, tapu sicil müdürü, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü, Nüfus Müdürü ve bunların yardımcıları, taşra teşkilatında görevli şube müdürü, müdür, il ve ilçe müftüsü ve bunların yardımcıları ile koruma ve güvenlik hizmetlerini yürüten personel;

a) (Değişik : 17/7/1999-99/13143 B.K.K.) Kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve bu il'e bağlı ilçelere,

b) (Değişik : 17/7/1999-99/13143 B.K.K.) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, en az 15 yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkisinin bulunduğu il veya ilçeye, bu il'e bağlı ilçelere, ilçenin bağlı bulunduğu il ve bu il'e bağlı diğer ilçelere,

c) Yürürlükten kaldırılmıştır. (17/7/1999-99/13143 B.K.K.)

atanamazlar.

(Değişik:17/7/1999-99/13143 B.K.K.) Ancak, son genel nüfus sayımına göre;

a) Ekli 1 Sayılı Cetvelde IV,V ve VI ncı bölge kapsamında belirlenen il merkezleri ile bunlara bağlı ilçe merkezlerinden nüfusu 50.000'i aşan yerlere,

b) (Değişik : 18/5/2001-2001/2526 B.K.K.) Diğer il veya ilçe merkezlerinden nüfusu 100.000'i aşan yerlere,

Atama şartları bakımından hiçbir değişiklik olmamıştır. Doğum yerlerine atanmak isteyen taşra yöneticileri, bu kriterleri göz önünde bulundurmak zorundadır. Yeni yönetmeliğin ne getireceğini bilmiyoruz. Yönetmelikte muafiyet olur mu derseniz? Müftülerde, bu muafiyeti sağladılar. İlçe müftüleri nüfusa bakmaksızın, doğum yerlerindeki il/ilçelere atanmaktadırlar. Aslına bakarsanız, yönetmeliğin 15. Maddesi il içi taşra eğitim yöneticileri rotasyonunu önlemektedir. Bu yönetmelikte bir muafiyet getirmek, il içi rotasyonun önünü açmaktır.

 

Davut ÇALIŞKAN

Ueyder Başkan Yardımcısı

Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2012, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER