MEB,ADAY ÖĞRETMENLERE SADECE YAZILI SINAV YAPABİLECEK ...

14 16 18 yazdır Milli Eğitim Bakanlığı isterse "yazılı ve sözlü sınav" yapmayarak sadece "yazılı sınav" yapabilecek

MEB,ADAY ÖĞRETMENLERE SADECE YAZILI SINAV YAPABİLECEK ...

1739 sayılı Kanunun "Öğretmenlik" başlıklı 43. maddesi 6. fıkrası 01.03.2014 tarihinde aşağıdaki şekilde idi;

 

"Aday öğretmenler, en az bir yıl fiilen çalışmak ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamak kaydıyla, yapılacak yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanırlar. Uygulanacak olan sözlü sınavda aday öğretmenler;

a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü,

b) İletişim becerileri, öz güveni ve ikna kabiliyeti,

c) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

d) Topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri,

yönlerinden Bakanlıkça oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilir."

 

1739 sayılı Kanunun "Öğretmenlik" başlıklı 43. maddesi 6. fıkrası 10.9.2014 tarihli 6552 sayılı kanunun 95. maddesi ile değiştirilerek madde metninde yer alan "yazılı ve sözlü sınava" ibaresi "yazılı ve/veya sözlü sınava" şeklinde değiştirilmiştir.   

 

Akabinde 1739 sayılı Kanunun "Öğretmenlik" başlıklı 43. maddesi 6. fıkrası 19.11.2014 tarihli 6569 sayılı kanunun 24. maddesi ile değiştirilerek madde metninde yer alan "yazılı ve/veya sözlü sınava" ibaresi  "yazılı veya yazılı ve sözlü sınava" şeklinde değiştirilmiştir. 6569 sayılı kanunun 24. maddesine, Ana Muhalefet Partisi tarafından yürütmeyi durdurma ve iptal talepli dava açılmasını bekliyoruz.     

 

Bu konuda açılan davada Anayasa Mahkemesi 6528 sayılı Kanun'un 5. maddesiyle, 1739 sayılı Kanun'un 43. maddesine eklenen altıncı fıkranın; A- Birinci cümlesinde yer alan "yazılı ve sözlü sınava" ibaresi, 10.9.2014 günlü, 6552 sayılı Kanun'un 95. ve 19.11.2014 günlü, 6569 sayılı Kanun'un 24. Maddeleriyle değiştirildiğinden, konusu kalmayan bu cümleye ilişkin iptal istemi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, yürürlüğünün durdurulması istemi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, karar vermiştir.

 

1739 sayılı Kanunun "Öğretmenlik" başlıklı 43. maddesi 6. fıkrasının son hali aşağıdaki şekildedir.

 

"Aday öğretmenler, en az bir yıl fiilen çalışmak ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamak kaydıyla, yapılacak yazılı veya yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanırlar. Uygulanacak olan sözlü sınavda aday öğretmenler;

a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü,

b) İletişim becerileri, öz güveni ve ikna kabiliyeti,

c) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

d) Topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri,

yönlerinden Bakanlıkça oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilir."

1739 sayılı Kanunun "Öğretmenlik" başlıklı 43. maddesi 6. fıkrası hükmüne göre;

 

Aday öğretmenler en az bir yıl fiilen çalışmak ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamak kaydıyla, yapılacak "yazılı sınava" alınacaklar.

 

Yada,

 

Aday öğretmenler en az bir yıl fiilen çalışmak ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamak kaydıyla, yapılacak "yazılı ve sözlü sınava" alınacaklar.

 

Kısacası Milli Eğitim Bakanlığı isterse "yazılı ve sözlü sınav" yapmayarak sadece "yazılı sınav" yapabilecek.

Ahmet KANDEMİR
Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER