MEB'DEN YURTDIŞI GENELGESİ

MEB'den 2012 Yılında yurt dışına gönderilecek devlet memurları hakkında genelge

MEB'DEN  YURTDIŞI GENELGESİ

MEB'den 2012 Yılında yurt dışına gönderilecek devlet memurları hakkında genelge

Yetiştirilmek Ve Staj Yaptırılmak Üzere 2012 yılında Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Genelge

T.C.
 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
 
Sayı : B.08.0.İKG.0.03.00.00-010.06/ 20314 07/05/2012
 
Konu : Yetiştirilmek ve Staj Yaptırılmak Üzere 2012 Yılında Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hk.
 
GENELGE 2012/ 13
 
İlgi : a)l 6/12/2011 tarihli ve 2011/2679 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.
 
b)Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik.
 
İlgi (a) Bakanlar Kurulu Kararı ve ilgi (b) Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, yurt dışında yetiştirilmek ve uluslararası kuruluşlarda staj yaptırılmak üzere Bakanlığımıza kontenjan tahsis edilmiştir. Bakanlar Kurulu Kararı ile tahsis edilen kontenjanlar yıllık olup 2012 yılına ait kontenjanlardan yararlanmak isteyen Bakanlığımız personelinin başvuru şartları ve diğer esaslar aşağıda açıklanmıştır.
 
Buna göre;
 
1. Yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilecek Bakanlığımız personeline ait kontenjan sayıları, eğitim ve öğrenimin konusu ve süresi (I) sayılı cetvelde (EK-1); uluslararası kuruluşlarda staj yaptırılmak üzere yurt dışına gönderilecek Devlet memurlarına ait kontenjan sayısı, eğitim ve öğrenimin konusu ve süresi (II) sayılı cetvelde (EK-2); staj yapılacak uluslararası kuruluşlar ise (III) sayılı cetvelde (EK-3) gösterilmiştir.
 
2. Bu kontenjanlardan yararlanmak isteyen Bakanlığımız personelinin, görev yaptıkları hizmet sınıflarını göz önünde bulundurarak görev yaptıkları alan veya belgelendirilmiş eğitim çalışmalarına göre (I) ve (II) sayılı cetvellerden birine ve sadece bir ülke ya da kuruluşa başvurabilecektir.
 
3. (I) sayılı cetvelde belirtilen beş kişilik kontenjan ve (II) sayılı cetvelde belirtilen beş kişilik kontenjan için başvuru yapacak adaylarda;
 
a) (I) sayılı cetvelde belirtilen kontenjanlara başvuracak adayların başvurdukları programa göre İngilizce, Almanca, Fransızca veya Arapça dillerinden birinden TOEFL sınavından en az 213 veya IELTS sınavından 6,0 puan aldıklarını gösterir belge sahibi olmaları ve belgelerini son başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde almış olmaları,
 
b) (II) sayılı cetvelde belirtilen kontenjanlara başvuracak adayların ise Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerinin birinden (A) düzeyinde puan almaları veya (a) bendinde belirtilen belgelere sahip olmaları ve belgelerini son başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde almış bulunmaları,
 
c) Kontenjanlara ilişkin cetvellerde belirtilen konularla ilgili yüksek öğrenim bitirmiş olmalarının yanında; (I) sayılı cetvelde belirtilen kontenjanlara başvuracak Bakanlığımız personelinin adaylıklarının kaldırılmış olması şartıyla adaylık dâhil en az 3 yıl; (II) sayılı cetvelde belirtilen kontenjanlara başvuracakların ise adaylık dâhil 4 yıl Bakanlığımızda çalışmış olmaları,
 
d) Son üç yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmaları,
 
e) Askerlikle ilgilerinin bulunmaması,
 
f) Yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilecek Devlet memurlarının 50 yaşını; staj yapmak üzere uluslararası kuruluşlara gönderilecek Devlet memurlarının ise 40 yaşını tamamlamamış olmaları,
 
g) Daha önce yurt içinde aynı konuda veya yurt dışında aynı düzeyde eğitim veya öğrenim görmemiş olmaları,
 
h) Hastalık sebebiyle eğitim ve öğrenimini gerçekleştiremeyeceği genel hükümler
 
çerçevesinde hastalık raporuyla tespit edilenler hariç, ilgi (b) Yönetmelik
 
hükümlerine göre daha önce yurt dışından geri çağrılmamış olmaları,
 
şartları aranacaktır.
 
4. Yetiştirilmek veya uluslararası kuruluşlarda staj yaptırılmak üzere gönderilecek Devlet memurlarına ilişkin (I) ve (II) sayılı cetvellerde belirtilen kontenjanlara ilişkin aday belirleme işlemleri ilgi (b) Yönetmeliğin 7 nei maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre seçme sureti ile yapılacaktır.
 
5. Adaylar, öğrenim belgesi ile varsa yüksek lisans ve doktora belgeleri örneğini, hizmet cetvelini, nüfus cüzdanı örneğini, aldığı kurs belgelerini, yabancı dil belgesini, askerlik belgesini, sağlık raporu ile Türkçe ve belgelendirdikleri yabancı dilde hazırlanmış özgeçmişlerini 01/06/2012 tarihi mesai bitimine kadar il millî eğitim müdürlüklerine şahsen teslim edeceklerdir.
 
6. İl millî eğitim müdürlükleri, adayların başvuru evraklarını inceledikten sonra şartları uygun olan adayların başvurularını, MEBBİS kayıtlarından alacağı ödül ve cezalarına ilişkin dökümü de ekleyerek 15/06/2012 tarihi mesai bitimine kadar İnsan Kaynaklan Genel Müdürlüğüne ulaştıracaklardır.
 
7. Komisyon tarafından seçme suretiyle yapılan değerlendirme sonucunda, Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen kontenjanlar için başvurusu uygun görülen adayların listesi 22/06/2012 tarihinde açıklanacaktır.
 
8. Adaylar, 27-28/06/2012 tarihleri arasında sınav komisyonunca değerlendirmeye alınarak değerlendirme sonuçları 29/06/2012 tarihinde açıklanacaktır. Ayrıca, sonuçlar Bakanlığın http://www.meb.gov.tr/ web sitesinden ve İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün http://ikgm.meb.gov.tr/ internet sayfasından duyurulacaktır.
 
9. Yetiştirilmek veya uluslararası kuruluşlarda staj yaptırılmak amacıyla yurtdışına gönderilecek Devlet memurlarına ilişkin (I) ve (III) sayılı cetvellerde belirtilen kurumların tespiti için, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce Dışişleri Bakanlığı ve ilgili diğer kurumlar nezdinde gerekli işlemler yürütülecektir.
 
10. Yurt dışına gitmeye hak kazananlarla ilgili Makam Onayı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce alınarak gereği için Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne ve ilgili diğer birimlere gönderilecektir.
 
11. Aranan şartları taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar, başvuruları geçersiz sayılarak, yurt dışına gönderilmeyecektir.
 
12. İlgi (b) Yönetmelik gereği, yurt dışına gitmeye hak kazananlardan bu hakkı kazansalar dahi yurt dışı eğitim veya staj kabul belgesi sağlanamayan adaylar yurt dışına gönderilmeyecek ve herhangi bir hak talep edemeyeceklerdir. Adaylar tarafından temin edilecek uluslararası kabul belgeleri değerlendirmeye alınabilecektir.
 
13. Yetiştirilmek veya staj yaptırılmak amacıyla yurt dışına gönderilecek Devlet memurlarından Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmış örneklerine uygun yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi alınacaktır. Bu belgeleri tamamlamayanlar yurt dışına gönderilmeyecektir.
 
14. Yurt dışı eğitimini tamamlayanlar, göreve başlamalarını müteakip gördüğü yurt dışı eğitiminin konusu ile ilgili alanda en az eğitim süresi kadar çalıştırılacaklardır.
 
15. Yurt dışına gönderilen Devlet memurları, yurt dışında kaldıkları sürenin iki katı kadar kurumlarına mecburi hizmet görmekle yükümlü olacaklardır.
 
16. Yurt dışına gönderilen Devlet memurları ilgi (b) Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde belirtilen davranışlarda bulunmaları halinde, geri çağrılarak haklarında yasal işlem yapılacaktır.
 
Bu çerçevede, yetiştirilmek ve staj yaptırılmak üzere Devlet memurlarının yurt dışına gönderilmesine ilişkin duyuru ve çalışmaların, Bakanlığımız personelinin mağduriyetine yol açmayacak şekilde titizlikle yürütülmesi hususunda;
 
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2012, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER