MEMUR İÇİN HİZMET SÜRESİNİN ÖNEMİ

Hizmet süresinin, mali haklar dışında memurlar için hangi bakımlardan önem taşıdığına ilişkinhususlardan bazıları

MEMUR İÇİN HİZMET SÜRESİNİN ÖNEMİ

Hizmet süresinin, mali haklar dışında memurlar için hangi bakımlardan önem taşıdığına ilişkinhususlardan bazıları 

 
Memurun izin hakkına etkisi
 
Memurların yıllık izin ve aylıksız izin kullanımında, bazı durumlarda hizmet süresi bakımından ayrıma gidildiği görülmektedir.
-Yıllık izin: Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. 
-Aylıksız izin: Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla 5 hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. 
 
Bazı kadrolara atanmaya etkisi
 
Memurların bazı hizmet sınıflarındaki ilk dört dereceli kadrolara atanabilmeleri için belli bir hizmet süresine sahip olmaları gerekmektedir.
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın yapılacak atamalarda;
-1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,
-1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300'den az olanlar için en az 10 yıl,
-3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl,
hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır. Dört yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilir. 
 
Görevde yükselmeye etkisi
 
Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak görevler için açılacak sınavlara girebilmek için, kurumlar  personelin bulunduğu kurumda veya diğer kurumlarda alt görevlerde çalışmış olma şartı ve süresi arayabilmektedirler. İlan edilen kadro veya pozisyon için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, bu sürelerin en az altı ayının atamanın yapılacağı kurumda geçmiş olması gerekmektedir.
 
Öte yandan, görevde yükselme sınavı sonucunda başarı puanları eşit olan personelden hizmet süresi fazla olanlar başarı sıralamasında daha üst sırada yer almaktadır.memurunyeri.com
 

 

Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER