MEMURA DİSİPLİN AFFI GELİYOR. HANGİ SUÇLAR AF KAPSAMI DIŞINDA TUTULUYOR?

Yüz binleri rahatlatacak bir derece ve disiplin affı çıkıyor

MEMURA DİSİPLİN AFFI GELİYOR. HANGİ SUÇLAR AF KAPSAMI DIŞINDA TUTULUYOR?
Yüz binleri rahatlatacak bir derece ve disiplin affı çıkıyor

 
28.11.2013 tarihinde yapılan Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısında yıllardır memurların tutkusu haline gelen iki konu gündeme geldi ve ümitler yeniden yeşermişti. Toplantıda 2005'ten sonra göreve başlayanlara derece verilmesi, disiplin affı, emekli ikramiyesinde 30 yıl sınırlamasının kaldırılması ve emeklilere banka promosyonu konusu gündeme gelmişti.
 
Bu çerçevede disiplin affı ve ilave bir derece verilmesiyle ilgili kanun tasarısı taslağının hazırlandığı ve hazırlanan kanun taslağının da Başbakanlığa gönderildiği yönünde tarafımıza kuvvetli bilgiler gelmiştir. Şimdiden memurlara hayırlı olsun diyoruz.
 
Daha önce bu köşeden ısrarla gündemde tutmaya çalıştığımız iki konunun sendika başkanlarınca tekrar gündeme taşınması ve sonuç alma yolunda mesafe alınması memurlar adına sevindirici bir gelişmedir ve istenirse sorunların çözülebileceğinin önemli bir göstergesidir. Çünkü, memur sendikalarının bu iki konudaki kadar rahat ısrar edebileceği başka bir konunun olmadığını, bu konuların anlatılması ve anlaşılmasının oldukça kolay olduğunu ifade etmiştik.
 
Disiplin affının zamanı gelmiş de geçiyor
 
28/8/1999 tarihinde 4455 sayılı Memurlar İle Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun'un yürürlüğe girmesinin ardından 22.6.2006 tarihinde 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun'un yürürlüğe girmiş olması ve her iki kanun arasında da 7 yıllık bir zaman aralığının bulunması yakında yeni bir disiplin affının gündeme getirileceğini ve çıkacağını göstermektedir.
 
Memur sendikalarının taslağı takip etmesi önemlidir
 
Memur sendikalarının Başbakanlığa sevk edilen kanun tasarısı taslağını takip etmeleri oldukça önemlidir. Zira benzer bir tasarı 2012 yılında da hazırlanmış ve Başbakanlığa gönderilmişti. Ancak, yeterince takip edilmediği için memurları sevindirecek kanun çıkmamıştı. Ümit ederiz ki hazırlanan tasarı taslağı memur sendikalarınca yeterince takip edilir ve hazırlanan tasarıdaki maddeler Meclis'teki torba kanuna ilave edilerek memurlar Ocak ayında sevindirilir.
 
İlave bir derece çok mu önemli?
 
Evet bir derece memurlar açısından çok önemlidir. Çünkü, 666 sayılı KHK ile ilave bir derece oldukça önemli hale gelmiştir ve maaşla birlikte dereceye bağlı birçok ödemeyi de etkilemektedir. Bu bağlamda ilave bir dereceden yararlanacak memur sayısının çokluğu dikkate alındığında konunun ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Bu köşede bu konu detaylarıyla açıklanmış olduğundan tekrar detaylı açıklama gereği duymuyoruz.
 
Disiplin affı hırsızı dolandırıcıyı affetmez
 
Disiplin affı denince, her disiplin suçunun affedileceği gibi bir anlam çıkarılmamalıdır. Bu zamana kadar çıkan disiplin cezaları kamu vicdanını yaralayacak unsurlar içermemiştir ve bundan sonra da içermeyeceğini düşünüyoruz. Çünkü, şu ana kadar çıkarılan iki disiplin affı kanununda da bazı suçlar af kapsamı dışında tutulmuştur.
 
Af kapsamı dışında tutulan suçlar nelerdir?
 
Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçları sebebiyle görevleriyle sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları ile 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 68'inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerine göre verilmiş yer değiştirme cezaları ve 69'uncu maddesine göre verilmiş meslekten çıkarma cezaları ile emniyet hizmetleri sınıfına dahil personel ile çarşı ve mahalle bekçileri hakkında verilen meslekten çıkarma cezaları disiplin affı kapsamında tutulmuştur.
 
Mağdurlar çözüm için ne yapmalıdır?
 
Yukarıda belirtmiş olduğumuz konularda mağdurlar kendi aralarından seçecekleri temsilcilerle sayın Bakan'dan, AK Parti Genel Başkan Yardımcılarından ve Ak Parti Grup Başkan vekillerinden randevu talep ederek kamuoyu oluşturmalıdırlar ve hazırlanan kanun tasarısı taslağının peşini bırakmamalıdırlar. Yine muhalefet partileriyle de irtibata geçilerek gündem oluşturulmasında fayda vardır.
 
Ayrıca, sendika başkanlarıyla irtibata geçerek ya da elektronik postalar atarak hazırlanan taslağın takipçisi olduklarını hissettirmelidirler. İnsanların kendi sorunlarını kendilerinden daha güzel kimse ifade edemez. Yine mağduriyetlerini ifade eden elektronik postaların yanında diğer mektupların da farkındalık oluşturmada etkili olacağını düşünüyoruz. Her iki konudaki mağdurların sayısının yüzbinleri bulduğunu düşünürsek ilgililere gönderilecek mağdur sayısı kadar mektubun nasıl bir farkındalık oluşturacağını varın siz düşünün. Unutmayın ki bu tasarı kanunlaşacaksa sizlerin oluşturacağı farkındalıkla çıkacaktır.
(Ahmet Ünlü/Yeni Şafak)
Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2013, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
ali can
ali can - 6 yıl Önce

Kurumlardaki yetkili amirlerin kendi islerine gelmeye ve yalakalik yapmayacak memurlara verilen cezaların % de % u haksız şekilde memurları susturmak için verilmiş cezalardir.bu ceza affı gec kalınmış bile

süheyla küçükçoban
süheyla küçükçoban - 6 yıl Önce

sayın yetkililer ben bu af konusunun kimlere kapsadığını bir türlü anlıyamadım.Benimde bir sorunum var 1993 yılında dolandırıcılık sucundan görevden alındım ama yıllar sonra çıkan aflardan yararlanıp yararlanamadığımı bilemiyorum.Yetkili kişilerden bana bilgi verilmesini istiyorum eger bende af dan yararlanabildiysem napmalıyım kime başvurmalıyım lütfen bana yardımcı olun.Bilgilerinize ihtiyacım var.

baybars
baybars - 6 yıl Önce

1,5 yıldır memura disiplin affı geliyor haberleri basında yer alıyor ama ne hikmetse bir türlü gelemedi.Nerden geliyor abicim?Japonya'dan mı?Bir türlü gelemedi,ayağı aksak mı,topal mı?Memur Disiplin Affı diye diye dillerimizde tüy bitti.PELESENK OLDU DİLLERİMİZE ŞU ÜÇ KELİME;M E M U R D İ S İ P L İ N A F F I..Memur Disiplin Affı!Memur Disiplin Affı!!!

TEZCAN ÖZ
TEZCAN ÖZ - 5 yıl Önce

LUTFEN OKUYUN PAYLASINGENELGE NO: 1992/1 Resmi Gazete Tarihi: 5 Kasım 1993 Resmi Gazete Sayısı: 21396Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevde bulunmuş olanların Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı ve şeref ve haysiyet kırıcı suçlar sebebiyle kurumla sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları ile 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 68 inci maddesinin (e) ve (f) bentleri ve 69 uncu maddesi gereğince verilmiş yer değiştirme ve meslekten çıkarma cezaları hariç olmak üzere kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince verilmiş bulunan disiplin cezalarının bütün sonuçlarıyla affedilmesine dair 7.7.1992 tarih ve 21277 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan 18.6.1992 tarih ve 3817 sayılı Kanunun uygulanmasında tereddüte düşüldüğü vaki müracaatlardan anlaşılmış olup, mezkur Kanunun uygulanmasında birliği sağlamak ve tereddütleri gidermek maksadıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.1 - 3817 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde; memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar hakkında verilmiş disiplin cezalarının bütün sonuçlarıyla affedildiği ifade edildiğinden mezkur Kanundan; 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışanlar ile ilerleme ve yükselmeleri 657 sayılı Kanuna göre yürütülen sözleşmeli personel, özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve disiplin cezaları kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre verilen kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar faydalanacaktır.2 - 1475 sayılı İş Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununa tabi olarak çalışan işçilerin bu Kanundan faydalanmaları mümkün bulunmamaktadır.Ayrıca, sözkonusu Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununa tabi personel hakkında da bu Kanun hükümleri uygulanmayacaktır.3 - Kapsama dahil personelin;a) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı ve şeref ve haysiyet kırıcı suçlar sebebiyle kurumla sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları,b) 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 68 inci maddesinin (e) ve (f) bentleri ve 69 uncu maddesi gereğince verilmiş yer değiştirme ve meslekten çıkarma cezaları,dışında kalan disiplin cezaları af kapsamına girmektedir.Bu itibarla 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (E) bendinde sayılan fiil ve hallerden dolayı görevlerine son verilen personelin bu Kanun hükümlerinden yararlanabilmeleri; işledikleri bu fiil ve hallerin 3817 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde sayılan suçlardan olmaması halinde mümkün olabilecektir.4 - Daha önce 3249 sayılı Kanunun kapsamı dışında tutulan disiplin cezalarından; 3817 sayılı Kanunun kapsamına dahil edilenler hakkında da mezkur Kanun hükümleri uygulanacaktır.5 - Disiplin cezaları affedilenlerin sicil dosyalarındaki bu disiplin cezalarına dair kayıtları ilgililerin müracaatı aranmaksızın dosyalarından çıkartılacak, ancak Kanun sadece disiplin cezalarının affını öngördüğünden olumsuz sicil almış olanlar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmayacaktır.6 - Kanunun yürürlük tarihinden önce kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların bu ceza sebebi ile kaybettikleri süreler, diğer şartların mevcut bulunması ve bu süre zarfındaki sicillerinin olumlu olması kaydıyla ilerleme ve yükselmelerinde değerlendirilecektir.7 - Sözkonusu düzenleme ile disiplin cezaları ve bu cezaların sonuçları affedildiğinden, haklarında herhangi bir disiplin cezasına bağlı olmaksızın işlem yapılanlara mezkur Kanun hükümleri tatbik edilmeyecektir. Şöyle ki; herhangi bir disiplin cezasına bağlı olmaksızın görevinden çekilmiş sayılan, yeri değiştirilen, istifa eden, adaylık süresinde başarısızlığı nedeniyle görevine son verilen, aynı fiilden dolayı disiplin cezası ile birlikte idari, adli ve mali tedbirler uygulananlar vb. olanlar hakkında sözkonusu Kanun hükümleri uygulanmayacaktır.8 - Emeklilik, istifa, ölüm ve benzeri sebeplerle görevlerinden ayrılmış bulunanlar hakkında da bu Kanunun ilgili hükümleri görevlerinden ayrıldıkları tarih itibariyle uygulanacaktır.9 - Mezkur Kanunun yürürlüğe girdiği 7.7.1992 tarihinden önceki dönemler için geriye dönük hiç bir ödeme yapılmayacaktır.

SIRADAKİ HABER