MEMURİYETE ENGEL SUÇLARA CİNSEL İSTİSMAR SUÇLARININ DA EKLENMESİ TEKLİF EDİLDİ

MHP Balıkesir milletvekili İsmail Ok, devlet memuru olarak atanacak kişilerde cinsel istismar veya benzeri suçlardan daha önce hüküm giymemiş olma şartı getirilmesi yönünde kanun teklifi verdi.

MEMURİYETE ENGEL SUÇLARA CİNSEL İSTİSMAR SUÇLARININ DA EKLENMESİ TEKLİF EDİLDİ
Ok kanun teklifinin gerekçesinde, Adalet Bakanlığı verilerine göre adli tıbba her ay 650 çocuk cinsel istismarı vakası geldiği, 2014 ceza istatistiklerine göre Türkiye’de çocukların cinsel bütünlüğüne yönelik 19 bin 757 dava dosyası açıldığı, son 10 yılda cinsel istismara uğrayan çocuk sayısının ise 250 bin olduğunu belirterek, kanun teklifi ile devlet memuru olarak atanacak kişilerde bu ve benzeri suçlardan daha önce hüküm giymemiş olması şartı getirilmesini amaçlandığı ifadelerine yer verdi.
 
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANÜN’DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
 
MADDE 1- 657 sayılı kanunun 48. Maddesinin birinci fıkrasının A bendinin 5 numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
”Türk Ceza Kanunun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan mahkum olmamak.”
 
MADDE 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 3- Bu kanun hükmünü Bakanlar Kurulu yönetir.
Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2016, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER