MEMURLAR DAVAYI KAZANSALAR BİLE GÖREVLERİNE DÖNEMEYECEK

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında yönetici kadrolarında bulunacak olanların, haklarında yapılacak atama ve görevden alma işlemlerine karşı açacakları davaları kazandıklarında, hangi kadrolara atanacakları Kanunla belirlendi.

MEMURLAR DAVAYI KAZANSALAR BİLE GÖREVLERİNE DÖNEMEYECEK
Gençlik ve Spor Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında yönetici kadrolarında bulunacak olanların, haklarında yapılacak atama ve görevden alma işlemlerine karşı açacakları davaları kazandıklarında, hangi kadrolara atanacakları Kanunla belirlendi.
 
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarında görevden alınacak yöneticiler, görevden alınma ve/veya atanma işlemlerinin iptali için açacakları davaları kazandıklarında eski görevlerine değil, (daha önceki görev unvanlarına göre) müşavir veya araştırmacı kadrolarına atanacak.
 
Yargı kararlarını işlevsiz kılma sonucu doğuracağını ve Anayasaya aykırı olduğunu düşündüğümüz bu düzenlemenin, bir şekilde Anayasa Mahkemesine intikal etmesi durumunda, iptaline karar verileceğini değerlendirmekteyiz.
 
Meclis Genel Kurulunda görüşülmekte olan torba Kanun Teklifine, önergeyle eklenen ve kabul edilen bir maddenin fıkrası, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarında;
 
-Müsteşar Yardımcısı veya Genel Müdür kadrosunda iken görevden alınanlar, görevden alınma işlemine karşı açacakları davayı kazandıklarında, atamaları Bakanlık Müşaviri kadrosuna yapılacak ve bu haliyle yargı kararı uygulanmış sayılacak.
 
-Diğer yönetici kadrolarında iken görevden alınanlar, görevden alınma işlemine karşı açacakları davayı kazandıklarında, atamaları Araştırmacı kadrosuna yapılacak ve bu haliyle yargı kararı uygulanmış sayılacak.
 
Gençlik ve Spor Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında yönetici olarak görev yapacak olanlar, görevden alınmaları halinde açacakları davaları kazandıklarında bulundukları kadro dereceleriyle şahsa bağlı Bakanlık Müşaviri veya Araştırmacı kadrolarına atanacak. Bu şekilde Müşaviri ve Araştırmacı kadrolarına atanacak olanlar, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilecek.
 
İlgililerin önceki kadroları ile atandıkları yeni kadro arasında mali haklar bakımından bir fark bulunması durumunda bu fark, aradaki fark kapanıncaya kadar ödenecek.
 
Söz konusu düzenleme
 
"MADDE 21- 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
 
GEÇİCİ MADDE 13- …
 
(2) Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında yönetici kadrolarında olup, görevden alma ya da atama işlemlerine ilişkin açtıkları davalara dair mahkeme kararlarının gereği; Müsteşar Yardımcısı ve Genel Müdür kadroları için Bakanlık Müşaviri kadrolarına, diğerleri için ise Araştırmacı kadrolarına halen bulundukları kadro dereceleriyle atanarak yerine getirilir. Bu şekilde atananlar birinci fıkrada yer verilen mali haklardan aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlandırılır. Bakanlık Müşaviri ve Araştırmacı kadro veya pozisyonları atama işleminin yapıldığı tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın ihdas edilmiş ve herhangi bir sebeple boşalması halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Bu madde gereğince Bakanlık Müşaviri veya Araştırmacı kadro veya pozisyonlarına atananlar atamaya yetkili amirleri tarafından Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilir.
Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER