MEMURLAR DİKKAT...

Aile yardımı ödeneğinize dikkat edin, hatalı olabilir

MEMURLAR DİKKAT...

Bir kamu kurumundaki memurun maaş bordrosunu incelerken bazı ödemelerin yanlış yapıldığını görünce hayretler içinde kaldım. Bu durum gösterdi ki bütün kamu personeli her ay veya bazı aylarda maaş bordrosunu incelemeli ve hata olup olmadığını kontrol etmelidir. Bütün memurların maaş bordrolarına bakarak özellikle özel hizmet tazminatı puanı, yan ödeme puanı, ek gösterge rakamları ve ek ödeme oranı ile aile yardımı ödeneğinin eksik hesaplanıp hesaplanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Kamu kurumlarının tahakkuk birimlerinin maaş verilerini elle girdiği dikkate alındığında hata yapma olasılıklarının yüksek olduğu daha iyi anlaşılacaktır.

Aile yardımı ödeneğinize dikkat edin, hatalı olabilir

Bu bağlamda 1/7/2013-31/12/2013 döneminde geçerli olmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154'üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,076791) olduğu için aylık katsayısına bağlı ödemeler de artmıştır. Bunlardan birisi de aile yardımı ödeneğidir. Bu ödenek eş ve çocuk yardımından oluşmaktadır.

657 sayılı Kanun'un 202'nci maddesine göre; evli bulunan devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verileceği düzenlenmiştir. Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 2.134, çocuklarından her biri için de 250 gösterge rakamının (72'nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenmektedir ve bu ödemeden hiçbir kesinti yapılmamaktadır.

2013 yılının ikinci yarısında aile yardımı ve çocuk yardımı ödeneğinin parasal tutarı

Eş için ödenecek yardım tutarı; 2.134 x 0,076791 = 163,87 TL

Her bir çocuk için; 250 x 0,076791 = 19,19 TL

Çocuk 0-6 yaş grubunda ise; 500 x 0,076791 = 38,39 TL'dir

Özellikle okuyucularımızın 0-6 yaş grubunda olan çocukları için yapılan ödemeye dikkat etmeleri gerekmektedir. Bu veriler elle girildiği için yanlışlık yapılabilmektedir.

Ayrıca, Sayıştay kararına göre memurun ücretsiz izinli olduğu dönemde kadro ile ilgisi devam etmekte olduğundan ve bu süre içinde aylık ödenmediğinden, memur olan diğer eşe aile yardımı ödenmesi mümkündür.

Aile yardımı ödeneğiyle ilgili detay bilgilere ulaşmak için 15.02.2013 tarihli yazımıza bakabilirsiniz.

Torba kadroda BİT'lerde geçen süreler değerlendirilir mi?

Belediye İktisadi Teşebbüsleri ile özel sektörde geçen hizmet sürelerin ne kadarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68 inci maddesinin (B) bendi kapsamında değerlendirileceği hususunda DPB'nin vermiş olduğu görüş varsa bunu açıklayabilir misiniz?

Devlet Personel Başkanlığının bu konuyla ilgili olarak vermiş olduğu 12 Mayıs 2009 tarihli görüşünde; Sermayesinin tamamı Ankara Büyükşehir Belediyesi ve metropol ilçe belediyelerine ait bir belediye iktisadi teşebbüsü olan Metropol İmar İnşaat Taahhüt Proje Danışmanlık Tanıtım Müzik Spor Organizasyon Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinde geçen hizmetlerinizin tamamının; %69'u Ego Genel Müdürlüğüne, %29,76'sı Aski Genel Müdürlüğüne, %0,8'i Belko Limited Şirketine, %0,4'ü Halkekmek Anonim Şirketine, %0,04'ü Metropol Anonim Şirketi'ne ait olan Başkent Ulaşım ve Doğalgaz Hizmetleri Proje Taahhüt Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nde geçen hizmetlerinizin tamamının; özel sektörde sigortalı olarak geçen hizmetlerinizin ise 6 yılı geçmemek üzere ¾'ünün 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68 inci maddesinin (B) bendi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

217 sayılı KHK'nın kapsam maddesinde de 'İl Özel İdareleri ve belediyeler, bunların birlikleri ve bunlara bağlı iktisadi müesseseler, işletmeler,' yer almaktadır. Bu konuda değerlendirme yapılırken öncelikle şirketin sermaye yapısına bakılması gerekmektedir. Sermaye yapısının % 50'den fazlasının belediyeye ait olması gerekmektedir. Bu halde BİT'lerde çalışılan sürelerin tamamı 657 sayılı Kanun'un 68/B bendinde dikkate alınmaktadır. Ayrıca, torba kadrolarla ilgili daha fazla detay bilgiye ulaşmak için bu köşede kaleme alınan 17.02.2013 tarihli ve 'Sorularla Torba Kadro ve sağladığı haklar' başlıklı yazımıza bakılabilir.

5393 sayılı Kanun'un 70'inci maddesinde yer alan; Belediye 'kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usûllere göre şirket kurabilir.' hükmü gereğince Belediyeler belirlenen amaçlar doğrultusunda şirket kurabilmektedir. Bu şirketlerin ciddi sıkıntılar oluşturduğu literatürde tartışılmakta olduğundan bu konuya girmek istemiyoruz.

Disiplinsizlikten atılan subaylar memur olabilir mi?

TSK'da Muvazzaf Astsubay olarak görev yapan bir kişi mecburi hizmetini tamamlamadan disiplinsizlik sebebiyle ilişiği kesildiğinde KPSS'ye girerek 657 ya da 399'lu kurumlara atanabilir mi? Eğer atanabiliyorsa bir bekleme süresi var mıdır, varsa ne kadardır? Ayrıca ilişik kesildiğinde 2531 sayılı Kanun'la ilgili bir tebellüğ yazısı imzalatılmaktadır. Bu kanun ne anlama gelmektedir, Kamuya girmemize engel midir? H. Orhan

KPSS sonuçlarına göre şartları taşımanız kaydıyla memur veya 399 sayılı KHK kapsamında sözleşmeli personel olarak atanmanıza hiçbir engel bulunmamaktadır. Ayrıca, sizin durumunuzda olanlar için bekleme süresi de bulunmamaktadır.

Kamu görevlerinden ayrılanların yapamayacakları işler nelerdir?

2531 sayılı Kanun'un Yasak ve Süresi başlıklı 2'nci maddesine göre; sizin muvazzaf subaylıktan ayrıldıktan sonra herhangi bir kamu kurumunda memur olmanıza engel bir durum bulunmamaktadır. Bu hüküm kamu kesiminden ayrıldıktan sonra özel sektörde kamuyla iş yapanlar hakkında uygulanmaktadır ve bunların ayrıldıkları kurumlarına karşı iş yapmaları yasaklanmıştır. Ancak, bu kanunun 3'üncü maddesinde istisnalara yer verilmiştir. Ayrıca, uygulamada bu Kanuna ne kadar riayet edildiği de araştırılması gereken bir konudur. (Yeni Şafak / Ahmet Ünlü)

Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2013, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER