MEMURLAR TORBA KADROYA ATANDIKTAN SONRA ESKİ DERECELERİNE ATANABİLİR Mİ?

MEMURLAR TORBA KADROYA ATANDIKTAN SONRA ESKİ DERECELERİNE ATANABİLİR Mİ?
Devlet memurlarının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesi (torba kadro uygulaması) kapsamında, kazanılmış hak aylık derecelerinin daha üzerindeki derecelerdeki kadrolara atanmaları mümkün olabiliyor.
 
Bu uygulama kapsamında üst derecelere atanan Devlet memurlarının, çeşitli sebeplerle sonradan alt derecelere atanması durumu söz konusu olabiliyor.
 
 
 
68/B maddesi kapsamında atama
 
Yükseköğrenim mezunu olup belli bir hizmet süresi bulunan Devlet memurları, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı dışındaki hizmet sınıflarına ait kadroların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerine, derece yükselmesi için gerekli süre şartı aranmadan kurumlarının takdiri ile atanabiliyor.
 
Hizmet süresi az olan memurların üst dereceli kadrolara daha kısa sürede çıkmasına da imkan veren bu uygulamadan yararlananlar, atandıkları kadro derecesinin tüm haklarından (ücret, ek gösterge gibi) istifade etmelerine rağmen, bu kadro dereceleri kendileri için kazanılmış hak oluşturmamaktadır.
 
68/B kapsamındaki kadro derecesinden daha alt derecelere atama
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesi kapsamında atama yapılan kadro derecelerinin ilgililer için kazanılmış hak oluşturmayacağı 657 sayılı Kanunda açıkça belirtilmiştir. Ayrıca, Kanunun “Memurların kurumlarınca görevlerinin ve yerlerinin değiştirilmesi" başlıklı 76 ncı maddesi de; memurların, kazanılmış hak aylık dereceleriyle bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst dereceli kadrolara atanabileceğine hükmetmiştir.
 
Bu düzenlemelere göre, kazanılmış hak aylık derecesinden daha üst dereceli (ilk dört dereceli) kadrolara 657 sayılı Kanunun 68/B maddesi kapsamında atanmış olanların, bu derecelerdeki kadrolardan alınarak daha alt derecelerdeki (kazanılmış hak aylık seviyelerinden aşağıda olmayan) kadrolara atanması mümkün olabilmektedir.
 
Ancak, 68/B kapsamında atanmış olanların, atandıkları dereceden alınarak daha alt derecelerdeki kadrolara atandıkları durumlarla ilgili olarak açılmış davalara bakıldığında, idari yargı yerlerinin konuya ilişkin farklı kararlar vermiş olduğu da görülebilmektedir.
Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2018, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER