Memurlara toplu sözleşme hakkında sona gelindi

Memurlara toplu sözleşme imkanı sağlayan düzenleme, Bakanlar Kurulunda imzaya açıldı. Tasarı taslağı, imzaların tamamlanmasının ardından TBMM'ye gönderilecek.

Memurlara toplu sözleşme hakkında sona gelindi

Memurlara toplu sözleşme imkanı sağlayan düzenlemede sona gelindi. Bakanlar Kurulunda imzaya açılan 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarı Taslağı'na göre, toplu sözleşme görüşmeleri, genel toplu sözleşme ve hizmet kolu toplu sözleşmesi olmak üzere iki düzeyde yürütülecek. Toplu sözleşmenin kapsamı mali ve sosyal haklarla sınırlandırılacak.

Geçen yıl 12 Eylül'de gerçekleştirilen anayasa değişikliğinde memura toplu sözleşme hakkı verilmesinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, anayasa değişikliğine uygun yasal değişiklikleri yapmak için çalışmalara başlamıştı. Bu kapsamda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Memur-Sen, KESK ve Türkiye Kamu-Sen yetkilileri ile biraraya gelmişti. Görüşmeler kapsamında Bakan Çelik, sosyal taraflar ile birçok kez masaya oturmuş ve pek çok konuda memur sendikaları konfederasyonlarıyla uzlaşı sağlamıştı.

Konfederasyonlarla görüşmelerini tamamlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Taslağı'nı birkaç gün önce imzalanmak üzere Bakanlar Kuruluna gönderdi. Taslak, imzaların tamamlanmasının ardından TBMM'ye gönderilecek. Komisyonlarda görüşülmesinin ve Meclis Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından, memurlarla toplu sözleşme masasına oturacak.

-Sendika üyesi olmak için adaylık ve deneme süresini tamamlama şartı kaldırıldı-

AA muhabirinin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilerinden edindiği bilgiye göre, düzenleme ile sendika üyesi olabilmek için adaylık ve deneme süresini tamamlama şartı kaldırılarak, işçi statüsü dışındaki bütün kamu çalışanlarının sendika üyesi olabilmesi imkanı getirildi.

Kanun genelinde toplu sözleşme sistemine uyum sağlayacak düzenlemeler yapıldı ve sendika kurucusu olabilmek için öngörülen iki yıllık hizmet şartı kaldırıldı.

Sendikaların kuruluş işlemleri, tüzük, zorunlu organlar gibi hususlarda öngörülen prosedür kolaylaştırıldı.

Kuruluşta istenen belgeler azaltıldı. Sendika arşiv belgeleri, artık merkezde sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilecek. Şube genel kurulları, delegelerle yapılabilecek. Zorunlu tüzük değişikliklerinde prosedür kolaylaştırıldı. Zorunlu organlar dışında organlar oluşturulabilmesine imkan sağlandı. Genel kurul toplantıları, 4 yılda bir yapılabilecek. Sendika ve konfederasyonlar, uluslararası kuruluş kurabilecek. Şube kurulamayan il ve ilçelerde fiilen var olan il ve ilçe temsilcilikleri kanunda düzenlenecek.

-Özel güvenlik personeli de sendika üyesi olabilecek-

Taslakta yapılan düzenlemeler ile 100 ve daha fazla kamu görevlisinin çalıştığı işyerlerinin amir ve yardımcılarıyla özel güvenlik personeli için kanunda öngörülen sendika üyeliği yasağı kaldırıldı.

Sendika yöneticilerine tanınan izin hakkının kötüye kullanımının önlenmesi amacıyla düzenleme yapıldı.

Sendika ve konfederasyonların üyelerini ilgilendiren konularda, onlar adına dava açabilmelerine ilişkin sorunlar giderildi. Böylece sendikalar, artık üyeleri adına dava açabilecek.

''Yüksek İdari Kurul'' kaldırılırken, bir yönetime katılma uygulaması olarak kamu personelini ilgilendiren genel nitelikli konularda istişareye imkan veren ''Kamu Personeli Danışma Kurulu'' oluşturuldu.

İşyeri sendika temsilciliği ve sendikaların işyeri temsilciliği yeniden düzenlendi ve temsilci sayısı azaltılarak temsil güçlendirildi.

-Toplu sözleşme görüşmeleri, eylül ayında yapılacak-

Taslakta, toplu sözleşme sisteminin esas ve usulü düzenlendi. Yetkili sendikaların belirlenmesine esas alınan tarih 15 Haziran oldu. Toplu sözleşme görüşmeleri, eylül ayında içinde yapılacak.

GENEL TOPLU SÖZLEŞME VE HİZMET KOLU TOPLU SÖZLEŞMESİ YAPILACAK

Toplu sözleşme görüşmelerine kamu kesimi adına katılacak heyetin başkanı bakan olacak. Toplu sözleşme görüşmeleri, genel toplu sözleşme ve hizmet kolu toplu sözleşmesi olmak üzere iki düzeyde yürütülecek. Toplu sözleşmenin kapsamı mali ve sosyal haklarla sınırlandırılacak.

SENDİKA HEYETİ NİSPİ TEMSİLE GÖRE BELİRLENECEK

Genel toplu sözleşmelerde Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti, konfederasyonların üye sayısı esas alınarak nispi temsil yöntemine uygun olarak belirlenecek.

HEYET, SÖZLEŞMEYİ SALT ÇOĞUNLUĞA GÖRE İMZALAYACAK

HİZMET KOLU SÖZLEŞMESİNİ İSE EN ÇOK ÜYEYE SAHİP SENDİKA İMZALAYACAK

Genel toplu sözleşmeyi, görüşmelere katılan Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti'nin salt çoğunluğu imzalayacak. Hizmet kolu toplu sözleşmelerinde, Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti en çok üyeye sahip temsilcilerinden oluşacak.

Hizmet kolu toplu sözleşmeleri, genel toplu sözleşmede belirlenen toplam artış ve mali çerçeveyi aşmamak kaydıyla hizmet kolu düzeyinde, o hizmet koluna özgü olarak yapılan ödemeleri kapsayacak.

Genel toplu sözleşme görüşmeleri 10 gün içinde, hizmet kolu toplu sözleşme görüşmeleri de genel toplu sözleşme süreci tamamlandıktan sonra 5 gün içerisinde sonuçlandırılacak.

TOPLU SÖZLEŞMELER İKİ YIL BOYUNCA GEÇERLİ OLACAK

Mahalli idare tazminatını belirlemek üzere ihtiyari sözleşmeler yapılabilecek. Personel giderlerini karşılayamayan, personel giderleri gelirlerinin yüzde 30'unu aşan mahalli idarelerde ve genel mahalli seçimlere iki yıl kala sözleşme yapılmayacak.

Mahalli idareler düzeyinde yapılan sözleşmeler için Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulmayacak.

Toplu sözleşmeler iki yıl geçerli olacak.

TOPLU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ TÜM KAMU GÖREVLİLERİNİ KAPSAYACAK

Toplu sözleşme ikramiyesi hariç diğer toplu sözleşme hükümlerinden tüm kamu görevlileri faydalanacak.

Toplu sözleşme hükümlerine göre kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerine yapılan oransal artışlar, kamu görevlilerinin emeklilerine de yansıtılacak.

KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU 11 KİŞİDEN OLUŞACAK

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, kamu işveren heyetinden 4, kamu görevlileri sendikaları heyetinden 4, Devlet Personel Başkanlığının göstereceği 7 öğretim üyesi ile kamu görevlileri sendikaları heyetinin göstereceği 7 öğretim üyesi arasından Kamu İşveren Heyet Başkanınca belirlenecek birer öğretim üyesi ile Başkan olarak görevlendirilen Sayıştay Başkanı olmak üzere 11 kişiden oluşacak.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye göre ödenen toplu sözleşme pirimi, toplu sözleşme ikramiyesine dönüştürülecek.

Ayrıca, 2011 yılı toplu sözleşme görüşmelerinin, kanunun yürürlüğe girmesini müteakip 30 gün içerisinde başlaması öngörüldü
Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER