MEMURLARA YARGI KUŞATMASI

Kamu çalışanlarınının pek çok konuda yargıya yapacakları itirazlar tek hâkimin inisiyatifine bırakılıyor

MEMURLARA YARGI KUŞATMASI
Kamu çalışanlarının iş güvencesine göz diken AKP, yeni bir yasa hazırlığında. Birgün gazetesinin haberine göre çalışanların pek çok konuda yargıya yapacakları itirazlar tek hâkimin inisiyatifine bırakılıyor.
Kamu çalışanlarının iş güvencesini ortadan kaldıracak yasal düzenlemeler hazırlayan AKP, bunun uygulanmasını önleyebilecek yargı kararlarının önünü kapatmak için de bir yasa taslağı hazırladı. İdari yargının iş yükünün azaltılması gerekçesine dayandırılan taslak, cezalandırılan memurların idari yargıya yapacakları itirazları da tek hâkimin inisiyatifine bırakıyor. Taslağın yasalaşması durumunda; kamu görevlilerinin çalışma süreleri, sosyal hak ve yardımları ile yolluk, lojman ve izin işlemlerine, uyarma, kınama, ihtar, ödül, sicil, performans ve başarı değerlendirmelerine ilişkin işlemlere karşı açılan davaları tek hâkim karara bağlayacak.
 
Eski düzenlemede rötuş
Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanarak görüşe sunulan yasa taslağı, geçmiş yasama döneminde TBMM’ye sunulan, ancak “Memurların işten atılmasını kolaylaştırıyor” eleştirileri nedeniyle geri çekmek zorunda kaldığı düzenlemeleri yeniden hayata geçiriyor. ‘İdari yargıda iş yükünün azaltılması amacıyla bazı kanun ve KHK’lerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı taslağı’nın gerekçesinde, yargılamaların yavaş işlemesi ve uzun sürmesinin, Anayasa ve Avrupa insan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olduğu ifade edildi. Taslakla, tek hâkimle bakılan davaların kapsamı genişletilerek bölge idare mahkemelerinde kesinleşen davaların sayısının artırılacağı ve böylece Danıştay’ın iş yükünün azaltılarak, bu davaların hızlı şekilde sonuçlandırılmasının sağlanacağı ileri sürüldü.
 
Tek hâkim tek otorite
Taslak, şu davaların tek hâkimle karara bağlanmasını öngörüyor:
* Konusu elli bin Türk Lirasını aşmayan iptal ve tam yargı davaları.
* İlk, orta ve yükseköğrenim öğrencilerinin ilişik kesme sonucunu doğuranlar hariç olmak üzere disiplin cezaları ile sınıf geçme, not tespiti, yurt, kredi, burs ve kayıt işlemlerine karşı açılan davalar.
* Kamu görevlilerinin çalışma süreleri, sosyal hak ve yardımları ile yolluk, lojman ve izin işlemlerine karşı açılan davalar.
* Kamu görevlilerine uyarma, kınama, ihtar ve tevbih cezası verilmesine ilişkin işlemlere karşı açılan davalar.
* Hâkim ve savcılar, öğretim üyeleri ve müşterek kararnameyle atananlar hariç olmak üzere kamu görevlilerinin her türlü ödül, sicil, performans ve başarı değerlendirmelerine ilişkin işlemlere karşı açılan davalar.
* Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, üyeleri hakkında verdikleri mesleki faaliyeti geçici veya sürekli olarak sona erdirmeyen her türlü disiplin işlemlerine karşı açılan davalar.
* Kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal yardım kapsamında yapmış oldukları işlemlere karşı açılan davalar.
* Kamu görevlilerine uyarma, kınama, ihtar ve tevbih cezası verilmesine ilişkin işlemlere karşı açılan davalar.
Tek hâkimin iki dudağı arasına bırakılan bu itirazlara ilişkin kararlar, kamu çalışanlarının disiplin cezaları yoluyla meslekten çıkartılmalarını kolaylaştıracak.
Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER