Memurların emeklilik kabusu

Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (HAKSEN) tarafından yapılan araştırmaya göre memurlar için emekliliğin hayal olduğu ortaya çıktı.

Memurların emeklilik kabusu

HAKSEN Ekonomi Servisi tarafından, memurlara halen ödenen ücretleri ile emekli aylıkları baz alınarak yapılan araştırmaya göre, emekli memurların ortalama kaybı yüzde 43 olarak hesaplandı.

Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan emekliliğine hak kazanmış çeşitli unvandaki memurların Eylül ayı ücretleri ile emekli olmaları halinde bağlanacak emekli aylıkları dikkate alınarak yapılan hesaplama sonucunda memurların zorunlu olarak çalışmayı tercih ettikleri belirlendi.

Memurların emekli aylığındaki düşüşe neden olarak fiilen çalışırken yapılan ek ödeme ve tazminatların emekli aylığı hesaplanırken dikkate alınmamasının neden olduğu tespit edilirken, özellikle Emniyet, Maliye ve Sağlık çalışanlarındaki kaybın ortalamanın da üstünde olduğu belirlendi.

Kayıplar emniyet çalışanlarında yüzde 59, maliye çalışanlarında yüzde 53 ,sağlık çalışanlarında yüzde 45 ve genel idari hizmetlerde çalışanlarda ise yüzde 32 olarak hesaplandı.

MEMUR MAAŞI VE EMEKLİ AYLIKLARI (TL) *

MEMUR MAAŞI VE EMEKLİ AYLIKLARI (TL) *
UNVANI KIDEM AYLIK ÜCRETİ EMEKLİ AYLIĞI
SAĞLIK MEMURU 25 2.391 1.218
UZMAN DOKTOR 31 3.431 1.701
HEMŞİRE 31 2.390 1.315
ÖĞRETMEN 33 2.561 1.392
MÜDÜR (MALİYE) 32 3.090 1.331
GELİR UZMANI 25 2.893 1.218
ŞUBE MÜDÜRÜ 25 2.191 1.218
MÜHENDİS 25 2.558 1.575
ŞEF 25 1.581 1.218
MEMUR 25 1.505 1.218
HİZMETLİ 25 1.485 1.016
BAŞ KOMİSER 25 2.746 1.218
POLİS MEMURU 25 2.582 1.016

* 15 Eylül 2011 tarihindeki veriler baz alınmıştır.

 

MEMURLARIN YAŞ ORTALAMASI ARTIYOR.

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan resmi istatistiklere göre vergi dairelerinde çalışan personelin yüzde 57’sinin 20 yıldan daha fazla hizmeti var. Gelir İdaresinin merkez ve taşra teşkilatında fiilen görev yapan personelin yüzde 21’nin hizmeti 25 yıldan fazla. 5 yıl sonra bu oran yüzde 57’ye ulaşacak.

ÇALIŞAN SAYISI ARTARKEN EMEKLİ SAYISI AZALIYOR.

Emekli Sandığına tabi olan aktif sigortalıların sayısı artarken, emekli olan sigortalıların sayısının azaldığı hatırlatılarak, Sosyal Güvenlik Kurumunca bu yıl Temmuz ayında yayımlanan resmi verilere göre 2010 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,83 artışla 2.282.511 olan aktif sigortalı sayısı, 2011 yılının ilk altı ayında yüzde 4,12 artışla 2.376.533 olduğu belirtildi.

2010 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,53 artışla 1.822.730 olan emekli aylığı bağlanan sigortalı sayısı 2011 yılının ilk altı ayında yüzde 0,08 azalışla 1.821.357 sayısına düştü.

ÇİVİ;”ÜCRET POLİTİKASI NEDENİYLE MEMURLAR ÇALIŞMAYA MAHKUM”

Kamuda son yıllarda uygulanan ücret politikası sonucu memurların çalışmaya mahkum edildiğini belirten Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (HAKSEN) Genel Başkanı Ayhan Çivi, memurlar için mezarda emeklilikten başka yol yok dedi.

Çivi şunları söyledi;

DEVLET KAYITDIŞI İŞLEM YAPIYOR.

Kamu görevlilerinin aylıklarına ilave olarak ek ödeme, döner sermaye , fon vb çeşitli adlar altında yapılan ödemeler emekli aylığının hesaplanmasında dikkate alınmamaktadır. Memurların emekli aylıklarının hesaplanmasında esas alınan aylık katsayı artışları düşük tutulurken ek ödemelerin artırılması sonucu bazı kurumlarda ek ödemeler maaşlarında üzerine çıkmıştır. Ek ödemelerden sigorta primi kesilmemesi nedeniyle çalışırken alınan ücretle emekli aylığı arasında uçurum meydana gelmiştir. Ek ödemelerin Bugünkü hayat şartlarında memurların emekli olduklarında uğrayacakları ücret kaybını göze alabilmeleri mümkün değildir.

Aslında , Devlet kendi memuruna verdiği ücretinden sigorta primi kesmeyerek kayıt dışılığı teşvik etmektedir. Bizzat kendisi kayıtdışı işlem yapmaktadır.

NİNELERDEN HEMŞİRE, DEDELERDEN POLİSLERİMİZ OLACAK.

Mevcut ücret politikasının devam etmesi halinde 10 yıl sonra ülkemizdeki kamu hizmetlerini yürüten personelin yaş ortalaması ciddi biçimde yükselecektir. Hemşire ninelerin , polis dedelerin ve ak sakallı vergi memurlarının olması kaçınılmazdır.

Bu durumun önlenmesi için ücret politikasının değiştirilerek, memurlara yapılan tüm ödemelerin emekli aylığı hesaplanmasında dikkate alınması gerekmektedir
Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER