MEMURLARIN MAZERET İZNİ KULLANABİLECEĞİ HALLER VE SÜRELER DEĞİŞİYOR

Memurların mazeret izni kullanabilecekleri haller ile mazeret izni sürelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin hükümler de içeren Kanun Tasarısı Meclis Başkanlığına sunuldu.

MEMURLARIN MAZERET İZNİ KULLANABİLECEĞİ HALLER VE SÜRELER DEĞİŞİYOR
Memurların mazeret izni kullanabilecekleri haller ile mazeret izni sürelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin hükümler de içeren Kanun Tasarısı Meclis Başkanlığına sunuldu.
 
“Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”, memurların mazeret izni kullanabilecekleri haller ile mazeret izni sürelerinde de değişiklik yapıyor.
 
Kanun Tasarısıyla getirilen hükümlere göre;
 
**Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda, doğumdan analık izninin başladığı tarihe kadar olan süre doğum sonrası analık iznine ilave edilecek.
 
**3 yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya tek başına evlat edinen memurlara ve memur olmayan eşin tek başına evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren 8 hafta süreyle mazeret izin verilecek. Bu izin, evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da verilecek.
 
**Doğum sonrası analık izni süresi sonunda kadın memur, isteği halinde (süt izni verilmeksizin ve çocuğun hayatta olması kaydıyla) birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilecek. Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay ilave edilecek. Çocuğun engelli doğması halinde her durumda bu süre 12 ay olarak uygulanacak. 3 yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinen memur da isteği üzerine çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten itibaren bu haktan aynı esaslar çerçevesinde yararlanabilecek. Memurun çalışacağı süreler ilgili kurum tarafından belirlenecek.
 
**Mazeret izni kullanılabilecek haller ve süreklerde yapılacak değişiklikler, Kanun Tasarısının yürürlüğe girdiği tarihten sonra gerçekleşecek doğum, evlat edinme ve erken doğumlar hakkında uygulanacak.
 
Kanun Tasarısının ilgili maddeleri:
 
MADDE 3-657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin (A) fıkrasına beşinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle ile aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümleler ve aynı maddeye (E) fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, mevcut (F) fıkrası (G) fıkrası şeklinde teselsül ettirilmiştir.
 
“Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise, doğumdan analık izninin başladığı tarihe kadarki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilir.”
 
“Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilir. Bu izin evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanır.
 
“F) Doğum sonrası analık izni süresi sonunda kadın memur, isteği halinde süt izni verilmeksizin ve çocuğun hayatta olması kaydıyla birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilir. Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay ilave edilir, çocuğun engelli doğması halinde her durumda bu süre oniki ay olarak uygulanır. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinen memur da isteği üzerine çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten itibaren bu haktan aynı esaslar çerçevesinde yararlanır. Memurun çalışacağı süreler ilgili kurum tarafından belirlenir.”
 
MADDE 6- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
 
“GEÇİCİ MADDE 42- …
 
104 üncü maddede yapılan değişiklikler …, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra gerçekleşen doğum, evlat edinme ve erken doğumlar hakkında uygulanır.”
Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER