MEMURUN GÖREV TAZMİNATI ALABİLMESİ İÇİN MAKAM TAZMİNATI ALIYOR OLMASI ŞART MI?

Devlet memurlarından bazıları için hem çalışırken almakta oldukları aylığın ve hem de emekli olduklarında alacakları maaşın hesabında göz önünde bulundurulmak üzere “görev tazminatı” göstergeleri belirlenmiştir.

MEMURUN GÖREV TAZMİNATI ALABİLMESİ İÇİN MAKAM TAZMİNATI ALIYOR OLMASI ŞART MI?
Görev tazminatı uygulamasına ilişkin ilk düzenleme, 5 yıl hizmeti olan her memur için (temsil tazminatından yararlanmayan) görev tazminatı ödenmesini öngörürken; daha sonra yapılan düzenlemelerle makam tazminatı olmayan memurların görev tazminatından yararlanması imkanı ortadan kaldırılmıştır.
 
Geçmişten günümüze görev tazminatı
 
-Önce bazı memurlar için temsil tazminatı göstergesi belirlendi
 
12.2.2000 tarihinde yürürlüğe giren Kanun (4505 sayılı), makam tazminatlı görevlerden Bakanlar Kurulunca belirleneceklerde görev alanlara “Temsil Tazminatı” ödenmesi imkanı getirdi.
 
Bakanlar Kurulu, bu düzenlemeye istinaden 12.2.2000 tarihinden geçerli olmak üzere, makam tazminatı gösterge rakamı 7000 ve daha fazla olanlar için “Temsil Tazminatı” gösterge rakamları belirledi.
 
-Sonra bazı memurlar için görev tazminatı göstergesi belirlendi
 
4.7.2001 tarihinde yürürlüğe giren KHK (631 sayılı), temsil tazminatından yararlanmayan personelden makam tazminatı öngörülen görevlerde bulunanlar ile makam tazminatından yararlanmamakla birlikte en az 5 yıl hizmeti bulunanlar için Bakanlar Kurulunca "Görev Tazminatı" göstergesi belirlenmesine hükmetti.
 
Bakanlar Kurulu, bu düzenlemeye istinaden, sadece makam tazminatı öngörülen görevlerde bulunup da temsil tazminatından yararlanmayanlar için görev tazminatı göstergesi belirledi. Makam tazminatı olmayıp da en az 5 yıl hizmeti olanla için ise görev tazminatı göstergesi belirlemedi.
 
-Görev tazminatına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı iptal edildi
 
Bakanlar Kurulunun görev tazminatına ilişkin belirlemeler içeren Kararına karşı açılan davaya bakan Danıştay; görev tazminatının eşitliğe aykırı belirlendiği ve Kanun ile verilen hakların sınırlandırıldığı gerekçesiyle Bakanlar Kurulu Kararını iptal etmişti. İptal kararı nedeniyle, hiçbir memur görev tazminatı alamamıştı.
 
-Görev tazminatına ilişkin yeni yasal düzenleme yapıldı
 
7.3.2008 tarihinde yürürlüğe giren Kanun (5745 sayılı), 631 sayılı KHK’nın görev tazminatına ilişkin hükümlerini değiştirdi.
 
Yapılan değişiklikle, makam tazminatı olmayıp da en az 5 yıl hizmeti bulunanlara görev tazminatı ödenmesine ilişkin yasa hükmü kaldırıldı ve sadece makam tazminatından yararlanıp da temsil tazminatından yararlanmayanların görev tazminatı alması sağlandı.
 
Bu düzenlemeye istinaden çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararı, 7000’den düşük makam tazminatlı görevler için görev tazminatı göstergeleri belirledi.
 
Makam tazminatı olmayana görev tazminatı da yok
 
Mevcut düzenlemelere göre; Devlet Memurları Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Uzman Jandarma Kanunu ve Yükseköğretim Personel Kanunu kapsamında aylık alanlardan, makam tazminatı göstergesi 7000’den az olanlar hakkında görev tazminatı, makam tazminatı göstergeleri 7000 ve daha fazla olanlar hakkında ise temsil tazminatı uygulanmaktadır.
 
Öte yandan, görev tazminatının makam tazminatına bağlı olarak belirlenmiş olması, makam tazminatı olmayan görevlerde bulunanların görev tazminatından yararlanamaması sonucunu doğurmaktadır. Memurunyeri.
Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2016, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER