MÜDÜRLERİN EK GÖSTERGESİ 3000 OLURSA KAZANÇLARI NE OLUR?

Memurların aylık maaşı ile emekli aylık ve ikramiye miktarının belirlenmesinde esas alınan unsurlardan birisi olan ek gösterge, ilgili memurun; eğitim durumuna, kadro unvanına, kadrosunun bulunduğu hizmet sınıfına ve aylık derecesine göre farklı rakamlarda olabilmektedir.

MÜDÜRLERİN EK GÖSTERGESİ 3000 OLURSA KAZANÇLARI NE OLUR?
Memurların aylık maaşı ile emekli aylık ve ikramiye miktarının belirlenmesinde esas alınan unsurlardan birisi olan ek gösterge, ilgili memurun; eğitim durumuna, kadro unvanına, kadrosunun bulunduğu hizmet sınıfına ve aylık derecesine göre farklı rakamlarda olabilmektedir.Ek göstergenin, özellikle emeklilik hakları bakımından önemli bir unsur olması nedeniyle Devlet memurlarının ek gösterge artışına ilişkin talepleri de olmakta, ek göstergelerinin düşüklüğünden yakınanlar arasında “müdür” ve “şube müdürü” unvanlı kadrolarda bulunan memurlar da yer almaktadır.Müdür ve Şube Müdürü ek göstergesiKamu kurum ve kuruluşlarında “Şube Müdürü” ve “Müdür” unvanlı kadrolarda görev yapan Devlet memurları, kadro hiyerarşisindeki yerleri ile ek göstergelerinin paralel olmadığını düşünmektedirler.Genel İdare Hizmetleri Sınıfı kapsamında yer alan “müdür” ve “şube müdürü” kadroları için unvana göre ek gösterge belirlenmemiş olduğundan, bu unvanlarda olanlar hakkında, Ek Gösterge Cetvelinde unvanları sayılmayan GİH Sınıfı personelinden yükseköğrenim mezunu olanlar için belirlenen ek gösterge rakamları uygulanmaktadır.Buna göre, 1 inci derece kadroda 2200 ek göstergeden yararlanan “müdür” ve “şube müdürü" unvanlı Devlet memurları, ek göstergelerinin artırılmasını istemektedirler.Ek gösterge 3000 olursa ne değişir?1 inci derece kadroda 2200 ek göstergeden yararlanan şube müdürü ve müdürlerin ek göstergesinin 3000’e yükseltilmesi, ilgililerin aylık maaşları ve emekliliğe ilişkin mali haklarında biz miktar artış yaratır.Ek gösterge artışının, müdür ve şube müdürlerini mali açıdan ne kadar etkileyeceği konusunda bilgi vermesi bakımından, aylık ile emekli keseneğine esas derece/kademesi 1 /4 olan ve 25 yıl hizmeti bulunan memurları esas alarak memurunyeri.com olarak yaptığımız hesaplamada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.Hesaplama, 2015 yılı ilk 6 ayı için geçerli olan katsayılara göre yapılmıştır. DERECE KADEME HİZMET YILI EK GÖSTERGE ARADAKİ FARK2200 3000Aylık net maaş(1) 1/4 25 3.434 TL 3.479 TL 45 TLEmekli aylığı(2) 1/4 25 1.640 TL 1.689 TL 49 TLEmekli İkramiyesi 1/4 25 52.548 TL 54.134 TL 1.586 TLNOT:(1) Aylık maaş hesabı yapılırken;-Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.-Döner sermayeden yararlananlar için, sabit döner sermaye ödemesi (net ek ödeme miktarı kadar) hesaplamaya dahil edilmiştir.-Sendika aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesi ödemesi dikkate alınmamıştır.-Çalışılan kurumlardan kaynaklı ödeme farklılıkları dikkate alınmamıştır.(2) Emekli maaşı hesabı yapılırken; emekli aylığının %4’ü oranındaki ek ödeme dahil edilmiştir. Memurunyeri.com
Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER