NAKLEN ÖĞRETMENLİĞE ATANANLARIN ÖZÜR DURUMU

NAKLEN ÖĞRETMENLİĞE ATANANLARIN ÖZÜR DURUMU

Öğretmenlerin 2014 Yaz Tatili İl İçi Ve İller Arası Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Duyurusunun 4. maddesinde; "4. İlk atama kapsamında açıktan, kurumlar arası naklen atananlar ile öğretmenlikten ayrıldıktan sonra açıktan ya da kurumlar arası yeniden atama kapsamında atananlardan, sağlık durumu özrüne bağlı yer değiştirmeler hariç, 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az 1 (bir) yıl süreyle öğretmenlik yapmış olanlar, özür durumuna bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir." açıklaması bulunmaktadır.

06.05.2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Beşinci Bölümünde yer alan "Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirmeler" başlıklı 35. maddesi 3. fıkrasında; "(3) Özür durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunanlardan öğretmenlikte ve Devlet memurluğunda adaylıklarının kaldırılmış olması şartı aranır. Aday öğretmenlerin yer değiştirme istekleri değerlendirmeye alınmaz." hükümleri ayrıca;

Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik'in, "Sınıf Değiştirenlerin Adaylığı" başlıklı 43. maddesinde; "Diğer hizmet sınıflarından birinde adaylığı kaldırılmış iken Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına öğretmen olarak atananlar, öğretmenlik mesleği açısından uygulamalı eğitime tabi tutulurlar." hükmü yer almaktadır.

Bu nedenle, daha önce devlet memuriyetinde adaylığı kaldırılmış bulunanlardan, MEB Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfına öğretmen olarak atananlar ilgi Yönetmelik kapsamında değerlendirilerek iki aydan az beş aydan fazla olmamak üzere sadece uygulamalı eğitime tabi tutulurlar ve göreve başlamalarını takip eden altıncı ayın sonunda adaylık işlemleri sonuçlandırılır.

Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirmeler" başlıkli 35. maddesi 4. fıkrasında; "(4) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi kapsamında (Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama) öğretmenliğe atananların, özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için son olarak atandıkları görev yerlerinde en az bir yıl süreyle görev yapmış olmaları gerekir." hükümleri bulunmaktadır.

Bu hükümlere göre Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama" başlıklı 14. maddesi kapsamında öğretmenlige atananlardan özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerde son olarak atandıkları görev yerlerinde en az bir yıl süreyle görev yapmış olma şartı aranmaktadır.

Bu durumdaki öğretmenler yönetmeliğe göre son olarak atandıkları görev yerlerinde en az bir yıl süreyle görev yapmadan özür durumundan tayin isteyememektedir. Fakat Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılan "Açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama" başlıklı 15. maddesi kapsamında ataanlar için yönetmelikte bu şart bulunmamaktadır.

Aynı durum 2009 Yılı Özür Durumu Atama kılavuzunda da yer almış, kılavuzun ilgili maddesine açılan davada Danıştay İkinci Dairesi 2009/249 esas sayılı dosyada yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir.

Kararın hüküm bölümü şöyledir:

Açıklanan nedenlerle, dava konusu kılavuzun 6. maddenin 1. fıkrasına yer alan "göreve başlama tarihi itibarıyla en az bir yıl çalışmış olan" ibaresinin, açıktan ve kurumlar arası yeniden atama biçimiyle öğretmenliğe atananların sağlık ve eş durumu özrü yönünden 2577 sayılı Kanunun anılan maddesinde öngörülen koşullar gerçekleşmiş olduğundan yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne, 14.4.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi."

MEB yetkililerinin bu durumu yeniden değerlendirmesi gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR

memurlar.net

Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER