ÖĞRETMENLER BU TASARIYI OKUYUN,OKUTUN !

Milli Eğitim Bakanlığında çalışan öğretmenlerin fiili hizmet zammından yararlandırılması amaçlanmıştır.

ÖĞRETMENLER BU TASARIYI OKUYUN,OKUTUN !

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasındaki tablonun (15) numaralı sırasında yer alan "Yangın söndürme işlerinde çalışanlar" ibaresi "Daire başkanı, itfaiye müdürü, itfaiye şube müdürü, itfaiye amiri, itfaiye çavuşu ve itfaiye eri" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz, gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur.

Gereğini arz ederiz.         

Saygılarımızla.                 

Erkan Akçay        Mehmet Şandır

Manisa                  Mersin


HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR (2/1019)
ESAS Plan ve Bütçe Komisyonu
TALİ Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu
 


GENEL GEREKÇE

Türkiye Kamu-Sen'in 2012 yılı Ekim ayına ait "açlık ve yoksulluk" sınırı araştırmasına göre; çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı bin 745 lira, dört kişilik bir ailenin asgari geçim miktarı 3 bin 492 lira, dört kişilik bir ailenin ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı ise bin 304 liradır. Dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması toplamının 769 liradır. Ortalama bin 865 lira ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması maaşının yüzde 41,2’ine denk gelmektedir.

9/1 derecede çalışan bir öğretmen aylık 1.650 TL, teknik öğretmen 1730 TL; 1/4 derecede görev yapan bir öğretmen ise aylık 2.062 TL ücret almaktadır. Dolayısıyla, Türkiye Kamu-Sen'in bu araştırma sonuçlarına göre öğretmelerimiz yoksulluk sınırının çok altında maaş alan öğretmenlerimiz en temel ihtiyaçlarını gidermekte zorluk çekmekte, ekonomik problemler karşısında çaresiz kalmaktadır.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Öğretmen maaşları memura haksızlıktır. Zaten 15 saat çalışıyorlar. Bir de iki ay tatil yapıyorlar.' şeklindeki ifadesi, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in 'Ben öğretmen olmak isteyenleri, Eminönü'ndeki caminin önünde bekleyen güvercinlere benzetiyorum. Bekliyorlar ki biri önlerine yem atsın' ve 'Atama bekleyen öğretmenler kendisine başka iş bulsun.' şeklindeki öğretmen adaylarını aşağılayan ifadeleri, AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın, 'Öğretmen 1.800 TL maaş alıyormuş, ne iş yapıyorlar? Git git gel. Beğenmeyen başka iş yapsın.' şeklindeki beyanatı kamuoyuna yansımıştır.

Başbakan Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı ve AKP’li yöneticilerin; öğretmenlerin çalışma saati, maaşları ve öğretmen atamalarına ilişkin bu yanlış ve kamuoyunu yanıltan açıklamaları öğretmenlerimizin psikolojik olarak yıpranmalarına yol açmakta, öğretmenler ile diğer kamu görevlilerini ve toplumu karşı karşıya getirmektedir.

Türkiye'de sınıf ve öğretmen başına düşen öğrenci sayıları OECD ve AB ortalamalarının oldukça üzerindedir. Türkiye, bu konuda OECD'nin en kötü 3'üncü ülkesidir. Türkiye'deki okulların, ilkokulların yüzde 33'ünde birleştirilmiş sınıflarda eğitim yapılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığının verilerine göre; Türkiye'de 120 bin öğretmen'e ihtiyaç bulunmaktadır. İlköğretimde 31 bin ve ortaöğretimde 69 bin ek dersliğe ihtiyaç bulunmaktadır. Öğretmenlerin yıllık çalışma saati ortalaması OECD ülkeleri içerisinde 1.675 saat iken, Türkiye'de öğretmenlerimiz 1.816 saat ile OECD ortalamasından 141 saat fazla çalışmakta fakat satın alma gücü paritesine göre OECD ortalaması olan 43 bin dolardan çok daha az gelir elde etmektedir.

Özür grubu tayinlerinin yapılmaması nedeniyle aileler parçalanmaktadır. Sınıf mevcutlarının fazlalığı, okul öncesi çağdaki çocukların, zorla ilkokula kayıt edilmesi gibi sorunlar eğitimi ve öğretmenlerin mesleklerini sağlıklı bir şekilde yapmalarını engellemektedir. Öğretmenlerin büyük bölümünde iş yükü artışına paralel olarak meslek hastalıklarında artış yaşanmaktadır. Demokratik haklarını kullandıkları ve sendikal çalışmalara katıldıkları için her yıl çok sayıda öğretmen soruşturma geçirmekte, cezalandırılmakta ya da sürgün edilmektedir.

Okullardaki şiddet olayları kaygı verici düzeylere gelmiştir. Okulların bir öğrenci için en güvenli yer olması gerekirken okullardaki şiddet olayları ve öğretmenlere yönelik şiddet olayları son yıllarda gittikçe artmakta öğretmenlerimiz can güvenliğinden yoksun olarak görevlerini yapmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca hayat geçirilen "Alo 147" hattı öğretmenlere karşı şiddet olaylarını artırmış, okullara bütçe verilmeyerek öğretmenler tahsildar konumuna düşürülmüş, veli ile karşı karşıya getirilmiş, bu da öğretmenlere yönelik şiddeti artırmıştır. Öğretmenlere yönelik artan şiddet olayları toplumsal bir sorun haline gelmişken Milli Eğitim Bakanlığı büyük bir özveri ile görev yapan öğretmenlerimize yapılan bu insanlık dışı muameleye sessiz kalmaktadır. Öğretmenlerimiz şiddete maruz kaldıkça, itibarsızlaştırıldıkça, hor görüldükçe, öğretmenlerimizin maddi ve özlük hakları tırpanlandıkça, bu ülkenin aydınlık yarınlara yürümesi mümkün olmayacaktır.

Öğretmen ve derslik açığı, okullarımızdaki teknik ve fiziki alt yapı imkânların yetersizliği, kalabalık sınıflar, öğretmenlere yönelik itibarsızlaştırma politikaları, okullarda yaşanan güvenlik sorunu, öğretmenlere yönelik artan şiddet olayları, özür grubu tayinlerinin yapılamaması, öğretmenlerin yaşadığı maddi sıkıntılar, eğitim çalışanlarının özlük ve sosyal haklarının gün geçtikçe tırpanlanması gibi daha sayabileceğimiz onlarca sorun altında fedakarca görevlerini yapan öğretmenlerimiz her geçen gün yıpranmaktadır.

Hazırlamış olduğumuz bu kanun teklifi ile; geleceğimizin güvenceleri olan çocuklarımızı hayata hazırlayan, bilgiyle tanıştıran ve onlara irfan kazandıran milletimizin gelişmesi ve aydınlanması amacıyla her türlü fedakarlığı gösteren öğretmenlerimizin fiili hizmet süresi zammından yararlandırılması amaçlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1- Milli Eğitim Bakanlığında çalışan öğretmenlerin fiili hizmet zammından yararlandırılması amaçlanmıştır.

Madde 2- Yürürlük maddesidir.

Madde 3- Yürütme maddesidir.

personelmeb.net
Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER